PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 2 | 81--94
Tytuł artykułu

From the Garden-City to the Idea of Sustainable Development : a Case Study of the Garden Tri-City Near Warsaw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Od miasta-ogrodu do idei zrównoważonego rozwoju : studium Trójmiasta Ogrodów w pobliżu Warszawy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Koncepcja miasta-ogrodu zakładała tworzenie uporządkowanej jednostki pod względem funkcjonalno-przestrzennym, zapewniającej harmonijne relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska przyrodniczego oraz zaspokojeniem różnego typu potrzeb społecznych. Tym samym ten dawny model miasta silnie wpisuje się we współczesną idę rozwoju zrównoważonego. Celem artykułu jest opracowanie procedury badawczej pozwalającej na określenie stopnia realizacji założeń koncepcji miasta-ogrodu w odniesieniu do współczesnych miast. Ponadto, w pracy dokonano analizy porównawczej wybranych miast-ogrodów w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano uwarunkowania historyczne, społeczne, przyrodnicze i gospodarcze, a także strukturę funkcjonalno-przestrzenną i dokumenty strategiczne miast. Wykazano, że badane jednostki są polską interpretacją idei miasta-ogrodu, a miejscowe przepisy uwzględniają wymagania zasady zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The conception of a garden-city assumes creation of an organized unit in functional and spatial terms ensuring harmonious relations among economic growth, protection of the natural environment and catering to different kinds of social needs. Thus, this former city model is deeply rooted in the contemporary idea of sustainable development. The article aims to describe a research procedure that would allow a determination of the degree of implementation of the garden-city concept in relation to contemporary cities. Moreover, the paper presents a comparative analysis of selected garden-cities in the context of the sustainable development idea. Historical, social, environmental and economic factors were analyzed as well as the functional-spatial structure and strategic documents of the cities. The entities investigated were shown to be the Polish interpretation of the garden-city idea and local rules include requirements concerning the principles of sustainable development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
81--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Baranowska, M. 2007. "Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość." Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (8): 15-38.
 • Böhm, A. 2006. Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Carter, E.J. 1962. The Future of London. Harmondsworth: Penguin Books.
 • Czarnecki, W. 1964. Planowanie miast i osiedli. Tom 6, Region miasta. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czarnecki, W. 1968. Planowanie miast i osiedli. Tom 3, Krajobraz i tereny zielone. 2nd ed. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czyżewski, A. 2001. Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu. Anthropos. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dobrzyński, W. 1917. Istota i rozwój idei Howarda (miasto-ogród) [odb. z Przeglądu Technicznego]. Warszawa: Rubieszewski i Wrotnowski.
 • Domański, R. 2005. Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dymek, D., and L. Bednorz. 2014. "Puszczykowo. Miasto-ogród czy podmiejskie letnisko?" Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (25): 131-142.
 • Fishman, R. 1982. Urban Utopias in the Twentieth Century. Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Giedion, S. 1956. Architektur und Gemeinschaft Tagebuch einer Entwicklung. Rowohlts deutsche Enzyklopaedie. Architektur. Hamburg: Rowohlt.
 • Giedion, S. 1968. Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. Translated by J. Olkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gzell, S. 1987. Fenomen małomiejskości. Warszawa: Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.
 • Howard, E. 1898. To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform. London: S. Sonnenschein.
 • Howard, E. 1902. Garden Cities of To-morrow. 2nd ed. of "To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform," London: S. Sonnenschein & co., ltd.
 • Hulicka, A. 2015. "Miasto zielone - miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei green city." Prace Geograficzne (141): 73-85. doi: 10.4467/20833113PG.15.010.4062.
 • Jabareen, Y.R. 2006. "Sustainable Urban Forms - Their Typologies, Models, and Concepts." Journal of Planning Education and Research 26 (1): 38-52. doi: 10.1177/0739456x05285119.
 • Jacobs, J. 2014. Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Translated by Ł. Mojsak. Fundamenty. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 • Kronenberg, J., and T. Bergier. eds. 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • Le Corbusier, J.P. 1931. "Rapport sur le parcellement du sol des villes." L'architecture Vivante.
 • Leśniak-Rychlak, D. 2015. "Nigdy nie należy być zbytnim realistą." In Miasta - ogrody jutra, edited by E. Howard, 7-26. Warszawa-Gdańsk-Częstochowa: Fundacja Centrum Architektury; Instytut Kultury Miejskiej; Garmond Druk Cyfrowy.
 • Majdecki, L. 2010. Historia ogrodów. Tom 2. Od XVIII wieku do współczesności. 3rd ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Malisz, B. 1984. Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mann, W.A. 1993. Landscape Architecture. An Illustrated History in Timelines, Site Plans, and Biography. New York: John Wiley.
 • Matuszczak, A. 2009. "Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym." Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (2): 125-141.
 • Mierzejewska, L. 2009. "Urban Planning in Poland in the Context of European Standards." Quaestiones Geographicae. Series B, Human Geography and Spatial Management 28B (1): 29-37.
 • Mierzejewska, L. 2015. "Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele." Problemy Rozwoju Miast (3): 5-11.
 • Mumford, L. 1938. The Culture of Cities. New York: Harcourt.
 • Mumford, L. 1946. "Foreword." In Garden Cities of To-morrow, edited by E. Howard. London: Faber and Faber ltd.
 • Ostrowski, W. 1975. Urbanistyka współczesna. Warszawa: Arkady.
 • Petrisor, A.-I., and L.E. Petrisor. 2013. "The Shifting Relationship between Urban and Spatial Planning and the Protection of the Environment: Romania as a Case Study." Present Environment and Sustainable Development 7 (1): 268-278.
 • Purdom, C.B. 1949. The Building of Satellite Towns. A Contribution to the Study of Town Development and Regional Planning. New edition. London: J. M. Dent.
 • Rodwin, L. 1956. The British New Towns Policy. Problems and Implications. Harvard city planning studies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Rosicki, R. 2010. "Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju." Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 3 (4): 44-56.
 • Siewniak, M., and A. Mitkowska. 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, "Rytm."
 • Skowroński, A. 2006. "Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego." Problemy Ekorozwoju 1 (2): 47-57.
 • Szczepańska, M. 2011. "Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji - dawniej i dziś." In Rekreacyjne i zdrowotne aspekty turystycznej aktywności człowieka, edited by R. Mielcarek, 77-89. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Poznań.
 • World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future ["April 1987"]. Oxford: Oxford University Press.
 • Wowrzeczka, B. 2014. "Agropolis. Cz. 2, Współczesna farma miejska." Architectus (3): 85-95.
 • Wróbel, T. 1971. Zarys historii budowy miast. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Zegar, J.S. 2003. Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem). Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Żukowska-Maziarska, A. 2003. Podkowal Leśna. Przewodnik. Podkowa Leśna: Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.