PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 2 | 149--159
Tytuł artykułu

Changes in the Level of Socio-Economic Development of Communes in the Lubelskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa lubelskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęto próbę określenia zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa lubelskiego. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego dla 2005 i 2015 roku wyznaczono w oparciu o miernik rozwoju Hellwiga. Badaniami objęto 193 gminy, z czego 166 to gminy wiejskie, a pozostałe 27 to gminy miejsko-wiejskie. Materiał źródłowy stanowiły dane dla poziomu lokalnego (tj. gmin) pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że województwo lubelskie charakteryzuje się dość dużym zróżnicowaniem wewnętrznym pod względem społeczno-gospodarczym. Wysoki poziom rozwoju uzyskiwały najczęściej gminy miejsko-wiejskie oraz sąsiadujące z gminami miejskimi. Najmniejszy natomiast przyjmowały gminy charakteryzujące się peryferyjnym położeniem. Zdecydowana większość gmin reprezentowała średni poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W 2015 roku w stosunku do roku 2005 w większości gmin województwa lubelskiego odnotowano wzrost ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an attempt of determination of changes in the level of socio-economic development of communes in the Lubelskie Voivodship. The variability of socio-economic development for 2005 and 2015 was determined based on the measure of development proposed by Hellwig. The research covered 193 communes, including 166 rural communes and 27 urban-rural communes. The source material was data for the local level (i.e., communes) obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The research showed that the Lubelskie Voivodship is characterized by relatively high internal socio-economic variability. High level of development was usually obtained for urban-rural communes and communes neighboring on urban communes. The lowest level was determined for communes characterized by peripheral location. The large majority of communes represented a moderate level of socio-economic development. An increase in the general level of socio-economic development was observed in 2015 in comparison to 2005 in the majority of communes of the Lubelskie Voivodship. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
149--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Sklodowska University, Poland
 • University of Agriculture in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz, M., and P. Janulewicz. 2012. "Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego." Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 13 (1): 17-28.
 • Bański, J. 1999. Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Warszawa: IGiPZPAN.
 • Bański, J. 2008. "Problemy demograficzne obszarów wiejskich." Studia i Raporty IUNGPIB (12): 9-18.
 • Bujanowicz-Haras, B., P. Janulewicz, A. Nowak, and A. Krukowski. 2015. "Evaluation of Sustainable Development in the Member States of the European Union." Problemy Ekorozwoju 10 (2): 71-78.
 • Hellwig, Z. 1968. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr." Przegląd Statystyczny (4): 302-327.
 • Kupiec, L. 1993. Rozwój społeczno-gospodarczy. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW.
 • Panek, T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Pomianek, I. 2012. "Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa warmińsko-mazurskiego." Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 16 (2): 141-150.
 • Pomianek, I., M. Chrzanowska, and P. Bórawski. 2013. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga." Zeszyty Naukowe - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe (27): 442-456.
 • Rosner, A. 1999. "Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego." In Typologia wiejskich obszarów problemowych, edited by A. Rosner, 5-24. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Stec, M. 2011. "Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce. Analiza statystyczno-ekonometryczna." Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (20): 232-251.
 • Ziemiańczyk, U. 2010. "Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (14): 31-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530120

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.