PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 37--47
Tytuł artykułu

Atrybuty produktu żywnościowego a decyzje konsumentów

Autorzy
Warianty tytułu
Attributes of Food Products and Consumer Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępująca globalizacja, pojawienie się firm międzynarodowych, wszechobecność globalnych mediów i rosnąca wrażliwość na globalne problemy społeczne, takie jak degradacja środowiska, zmiany klimatyczne czy sprawiedliwy handel przyczyniają się do zmian oczekiwań konsumentów wobec produktów żywnościowych. Wyrazem tego są liczne nowe trendy w zakresie konsumpcji mające znaczenie dla polskiego konsumenta. Poprawiająca się sytuacja gospodarcza naszego kraju sprawia, że konsumenci stają się bogatsi, lepiej wykształceni, świadomi zarówno materialnych, jak i niematerialnych atrybutów produktów, mają również więcej możliwości ujawnienia swoich preferencji społecznych podczas zakupu. Rośnie znaczenie atrybutów społecznych produktów - przyjazność środowisku, certyfikaty żywności tradycyjnej i regionalnej czy przestrzeganie etycznych zachowań przez ich producentów. Celem artykułu jest identyfikacja istotnych z perspektywy konsumentów atrybutów produktów żywnościowych w kontekście nowych trendów w konsumpcji żywności. Wiedza w tym zakresie może zostać wykorzystana w budowaniu strategii marketingowych producentów żywności. W postępowaniu badawczym wykorzystane zostały wtórne źródła informacji, w postaci krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wyników dotychczasowych badań własnych. Na potrzeby opracowania zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing globalisation, the emergence of international companies, the ubiquity of global media and growing sensitivity to global social problems such as environmental degradation, climate change or fair trade, all contribute to changes in consumer expectations for food products. An expression of this is various new consumption trends that are not without significance for the Polish consumer. The improving economic situation of our country means that consumers are getting richer, better educated, and aware of both tangible and intangible attributes of products; they also have more opportunities to reveal their social preferences when they shop. The importance of social attributes of products - environmental friendliness, traditional and regional food certificates, and compliance with ethical standards by producers - is on the rise. This article is to identify food product attributes important to consumers in the context of new trends in food consumption. Knowledge in this area can be used in developing marketing strategies of food producers. In the research proceedings, there were used secondary sources of information in the form of national and foreign literature and results of previous own research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Adamczyk G. (2010), Popularność żywności wygodnej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 04(18).
 • Babicz-Zielińska E. (2001), Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4(29).
 • Bagozzi R.P. (1975), Marketing as exchange, "The Journal of Marketing", No. 39(4).
 • Barska A. (2013), Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4.
 • Baruk A.I., Bialoskurski S. (2015), Wybrane determinanty wizerunku produktu spożywczego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 22(3).
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Cyrek O., Grzybek M., Makarski S. (2016), Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Figiel S., Kufel J. (2016), Food Product Innovations and the Main Consumer Trends, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia," No. 15(3).
 • Gertig H. (2010), O bezpieczeństwie żywności ekologicznej, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 43(3).
 • Goryńska-Goldmann, E., Ratajczak, P. (2010), Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 04(18).
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2008), Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych, "Problemy Jakości", nr 7.
 • Grzybowska-Brzezińska, M. (2010), Determinanty wyboru produktów żywnościowych, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Grzybowska-Brzezińska, M., Klepacka, J. (2015), Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej, "Handel Wewnętrzny", nr 3(356).
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria różnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2002), Badania marketingowe na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (2012), Zmiany zachowań konsumenckich jako czynnik zrównoważonego rozwoju, "Handel Wewnętrzny", nr 5.
 • Kieżel E. (red.). (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Zaltman G. (1971), Social marketing: an approach to planned social change, "The Journal of Marketing", Vol. 35.
 • Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, "Harvard Business Review", January-February.
 • Kramer M.R., Porter M. E. (2006), Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, "Harvard Business Review", No. 84(12).
 • Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń.
 • Lehmann D. R., Winer R. S. (2004), Product Management, McGraw-Hill, New York.
 • Łuczka-Bakuła W., Mądrzak C.J. (2003), Żywność konwencjonalna, ekologiczna i zmodyfikowana genetycznie - aktualny stan rynku i perspektywy jego rozwoju, "Wieś i Rolnictwo", nr 3.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce: trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Mróz B. (2014), Nowe trendy konsumenckie - implikacje dla strategii biznesowych firm, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Mruk H., Rutkowski I. P. (1999), Strategia produkt, PWE, Warszawa.
 • Nestorowicz R., Pilarczyk B., Jerzyk E., Rogala A., Disterheft A. (2016), Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Niestrój R. (2002), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Globalne trendy na rynku żywności i napojów w 2018 r. (2018), Mintel, Warszawa.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Trzaskowski M. (2012), Tworzenie wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4.
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans, S. (2007), Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(6).
 • Wiśniewska M., Malinowska E. (2011), Zarządzanie jakością żywności: systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowska- Solis J., Soroka A., (2017), Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers: A profile of the purchasers, "British Food Journal", Vol. 119(9).
 • Wyrwa J., Barska A. (2017), Packaging as a source of information about food products, "Procedia Engineering", No. 182.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w., "Konsumpcja i Rozwój", nr 2.
 • Zalewski R.I. (2004), Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Żakowska-Biemans S. (2011), Ekologizacja konsumpcji i jej przejawy w zachowaniach konsumentów na rynku żywności - praca przeglądowa, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 206.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.