PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 (CD) | 577--591
Tytuł artykułu

Wpływ zabezpieczenia logistycznego na bezpieczeństwo operacji morskich

Warianty tytułu
Influence of the Logistic Securing on the Safety of Maritime Operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka wojskowa nie prowadzi działań bojowych w klasycznym rozumieniu tego terminu. Jednakże niedocenianie jej znaczenia przez dowódców na przestrzeni wieków stawało się niejednokrotnie główną przyczyną klęsk. Posiadanie odpowiednich zdolności do specjalistycznego wsparcia i zabezpieczenia logistycznego własnych oraz sojuszniczych sił morskich buduje wiarygodność Polski jako solidnego partnera. Rozwijanie zdolności logistycznych do wsparcia operacji morskich powinno mieć na celu również zachęcenie sojuszników do operowania w rejonie Morza Bałtyckiego w strefach interesów Polski. Na stan bezpieczeństwa operacji na morzu wpływ mają również aspekty zabezpieczenia i wsparcia logistycznego. Dotyczy to możliwości uzupełnienia paliw okrętowych i innych ładunków płynnych, środków bojowych, żywności jak również części zamiennych. Ważnym elementem bezpieczeństwa operacji jest również zdolność do wszechstronnego zabezpieczenia technicznego, w tym do realizacji odtwarzania sprawności technicznej okrętów na morzu oraz zdolność do demagnetyzacji okrętów. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe do uzyskania przez Marynarkę Wojenną RP zdolności do wsparcia i zabezpieczenia logistycznego oraz zwraca uwagę na rolę i znaczenie logistyki Marynarki Wojennej RP w zapewnieniu powodzenia i bezpieczeństwa operacji morskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Military logistics does not carry out combat operations in the classical sense of the term. However, the underestimation of its importance by commanders over the centuries has often been the main cause of disasters. Possessing appropriate capabilities for specialized support and logistical support of own and allied naval forces builds the credibility of Poland as a solid partner. Developing logistical capabilities to support maritime operations should also aim at encouraging allies to operate in the Baltic Sea area of Poland's interests. The safety of maritime operations is also affected by aspects of security and logistical support. This includes the possibility of replenishing marine fuels and other liquid cargo, combatants, food as well as spare parts. An important element of operational safety is also the ability to provide comprehensive technical protection, including the recovery of technical capability of ships at sea and the ability to demagnetize ships. This article presents the key to the Navy's ability to provide logistical support and security, and highlights the role and importance of Polish Navy logistics in ensuring the success and safety of maritime operations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
577--591
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
Bibliografia
 • 1. Clausewitz, C. (2012). O wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Mireki.
 • 2. Doktryna Logistyczna Marynarki Wojennej, DD/4.1. (2009). Gdynia: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 3. Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-4(B). (2014). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 4. Dziedzic, J. (2014). Wykład inauguracyjny w Wojskowej Akademii Technicznej. Materiał niepublikowany. Warszawa.
 • 5. Janik, R., Sztumski, J. (2012). Socjologia organizacji. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • 6. Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • 7. Kurnal, J. (1970). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • 8. Maciejewski, J. (2014) Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 9. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). Warszawa-Gdynia: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 • 10. Sun Tzu, Sun Pin. (2014) Sztuka wojny, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • 11. Zdrodowski, B. (red.) (2008), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • 12. Zieleniewski, J. (1978) Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530224

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.