PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 146--155
Tytuł artykułu

Analiza wpływu zbliżającej się premiery gry na rentowność i ryzyko inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo

Warianty tytułu
The Analysis Of The Upcoming Game Premiere Influence on Yield and Risk of Investment in Video Games Companies Stocks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy kształtowania się rentowności i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo w okresach przedpremierowych. Obiektem badań były szeregi czasowe cen akcji 14 spółek notowanych na GPW w Warszawie w okresie od 4 stycznia 2010 do 31 lipca 2017 r. W badaniach zastosowanie znalazły miary rentowności i ryzyka powszechnie wykorzystywane w analizie rozkładów. Zdarzeniem stanowiącym punkt odniesienia do wszelkich kalkulacji była premiera gry. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno rentowność, jak i ryzyko inwestycji pozostaje w relacji do okresu oczekiwania na premierę gry. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększającą się przeciętną rentowność wraz z wydłużaniem ram czasowych inwestycji względem dnia premiery. Z uwagi na odmienne wskazania różnych miar ryzyka, ocena ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo zależy od koncepcji, w której aspekcie jest ono postrzegane(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyse the formation of yield and risk of investment in video games companies' stocks in pre-premiere periods. The objects of the studies conducted were time series of fourteen companies' stocks listed on the WSE in the period from January 4th, 2010 to July 31st, 2017. Yield and risk measures commonly used in distribution analysis were applied in this study. The event which was a reference point for all calculations was a video game premiere. The conducted study allowed for stating that yield as well as risk of the investment are related to the period of awaiting for the game premiere. The results reached indicate that the average yield increases along with investment time frames increasing in relation to date of a video game premiere. In view of distinct indications of different kinds of risk measures the assessment of risk of investment in video games companies' stocks depends on the aspect in which the risk is percieved(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bednarz-Okrzyńska K., 2014, Modelowanie empirycznych stóp zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą logarytmicznej i klasycznej stopy zwrotu, Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 36, t. 2, s. 11-25.
 • Borowski K., 2014, Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Difin, Warszawa.
 • Gurgul H., 2012, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • https://stooq.pl/ (30.08.2017).
 • Jajuga K., 2008, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kruk M., 2013, Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 96, Administracja i Zarządzanie, nr 23, s. 205-218.
 • Pasztyla A., 2003, Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów, StatSoft Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 17-27.
 • Piłatowska M., 2006, Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słoński T., Ligus M., Rudnicki J., 2014, Ryzyko inwestycji w akcje spółek związanych z produkcją energii odnawialnej, Zarządzanie i Finanse, t. 12, nr 3 (2), s. 141-156.
 • Włodarczyk, A., 2012, Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na GPW w Warszawie, Logistyka, t. 5, s. 221-228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.