PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 19--26
Tytuł artykułu

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjna

Warianty tytułu
A Resolution of the General Meeting of a Company as Intra-Company Juridical Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskiej doktrynie toczy się od lat dyskusja na temat tego, czym jest uchwała, przede wszystkim uchwała zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych. Autor stawia tezę, że uchwała jest czynnością prawną, gdyż spełnia wymogi konstytutywne czynności prawnej rozumianej jako zdarzenie prawne, czyli stan faktyczny zawierający przynajmniej jedno oświadczenie woli, którego skutkiem jest powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego. Uchwała jednak co do zasady wywołuje skutki tylko wewnątrz korporacji, czyli prowadzi do powstania zmiany lub ustania stosunków pomiędzy spółką a jej wspólnikami i członkami jej organów. Z tego względu, jako czynność wewnątrzkorporacyjna ma swoiste cechy, wyraźnie różniące ją od klasycznych czynności prawnych, które wywołują skutki w postaci powstania, ustania lub zmiany stosunków prawnych zewnętrznych, czyli pomiędzy odrębnymi osobami. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish legal scholars have been debating for years about what a resolution is, especially a resolution of the general meeting of a company. The author puts forward the thesis that a resolution is a juridical act, because it meets the constitutive requirements of a juridical act, understood as a legal event, i.e. a factual state comprising at least one declaration of will, the effect of which is the creation, change or termination of a legal relationship. However, a resolution triggers, in principle, effects only within the corporation, i.e. it leads to creation, change or termination of relationships between the company and its shareholders and members of its governing bodies. For this reason, as an intra-company act, it has specific features that clearly differ from those of classical juridical acts that produce effects in the form of the creation, termination or change of external legal relationships, i.e. between separate persons. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, Sąd Najwyższy
Bibliografia
 • Banaszczyk Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Dumkiewicz M., Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2016.
 • Frąckowiak J., Jednostka organizacyjna jako adresat norm prawa prywatnego [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.
 • Frąckowiak J., Spółka akcyjna w organizacji [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005.
 • Frąckowiak J., Stosunek prawny a norma prawa stosowanego [w:] Ius est a Iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017.
 • Frąckowiak J., Uchwały organów spółki kapitałowej a czynności prawne dokonywane przez tę spółkę [w:] Prawo handlowe XXI wiek. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2011.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2017.
 • Gutowski M., Sankcja nieważności na tle uchwał organów spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007/12.
 • Kappes A., Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały - krytycznie o uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
 • Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.
 • Pinior P., Obowiązek wykonania uchwały sprzecznej z prawem, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2015.
 • Radwański Z., Zieliński M. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Sołtysiński S. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530286

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.