PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 36--41
Tytuł artykułu

Zmiany w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych - zagadnienia wybrane

Warianty tytułu
Changes in the Area Of Commercial Partnerships: Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
VIII Forum Prawa Spółek poświęcone sposobowi i potrzebie zmian w zakresie regulacji spółek handlowych skłania do ponownego spojrzenia na regulację Kodeksu spółek handlowych przez pryzmat zagadnień wymagających ingerencji ustawodawcy. Problematyka ta była już podejmowana w ramach I i II Forum, warto jednak do niej powrócić, tym bardziej że na przestrzeni niemal dziesięciu lat od tamtej dyskusji ujawniło się wiele nowych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem w obrocie spółek osobowych. Niniejszy artykuł stanowi głos w szerszej dyskusji podjętej na Forum i koncentruje się jedynie na wybranych zagadnieniach z zakresu regulacji spółek osobowych. Przedmiotem rozważań jest problematyka zaskarżalności uchwał wspólników handlowych spółek osobowych. W szczególności celowe jest rozważenie, czy poddanie ich sądowej kontroli na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi wystarczający sposób ochrony interesów spółki i wspólników. Przedmiotem rozważań jest także odgrywająca coraz większe znaczenie praktyczne problematyka powództwa o przejęcie przez wspólnika majątku spółki (art. 66 k.s.h.). Należy postawić pytanie o to, czy odpowiada ona potrzebom współczesnego obrotu, w szczególności, czy dostatecznie chroni interesy wspólnika występującego do sądu z tego rodzaju żądaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The 8th Company Law Forum devoted to the method of and need for changes in the regulation of commercial partnerships and companies makes one reconsider the regulation of the Code of Commercial Partnerships and Companies from the point of view of issues that require legislative intervention. These problems were discussed during the 1st and 2nd Forums, but it is worthwhile to revisit them, the more so that in the nearly nine years since that discussion many new theoretical and practical problems have emerged in the area of partnerships' functioning in legal transactions. This article is a voice in a broader discussion undertaken during the Forum and focuses only on selected issues concerning the regulation of partnerships. These reflections concern challenging the resolutions of partners of commercial law partnerships. In particular it is expedient to consider whether subjecting them to judicial review under Art. 189 of the Code of Civil Procedure gives sufficient protection to the interests of the partnership and partners. Another subject considered here is the action for takeover of the partnership's assets by a partner (Art. 66 CCPC), which has increasing practical importance. We should ask whether it meets the requirements of contemporary legal transactions, in particular whether it sufficiently protects the interests of the partner initiating this kind of action in court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--41
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935.
 • Bilewska K., Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej - de lege lata i de lege ferenda, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/11.
 • Borowy M. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2014.
 • Fenichel Z. [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy, Kraków 1935.
 • Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe, czekowe, Warszawa 1947.
 • Janeta J., Matysiak W.P., Czy i w jakim zakresie potrzebna jest reforma przepisów o spółkach osobowych? [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. K. Bilewska, Warszawa 2018.
 • Janeta J., Matysiak W.P., O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/9.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1-300, Warszawa 2015.
 • Kidyba A., Uchwały w spółkach osobowych i ich zaskarżanie, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.
 • Kruczalak K. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001.
 • Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Warszawa 1934.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Strzelczyk K. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł I. Przepisy ogólne. Tytuł II. Spółki osobowe, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
 • Szczurowski T., Zaskarżanie uchwał wspólników spółek osobowych - wnioski de lege ferenda, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/10.
 • Szwaja J. [w:] S. Sołtysiński i in., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2012.
 • Szwaja J. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy Komentarz, t. 1, Warszawa 1997.
 • Witosz A.J. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 1, Komentarz do art. 1-150, red. A. Kidyba, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530298

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.