PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 172--183
Tytuł artykułu

Mobilne zakłady gastronomiczne jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeby spożywania posiłków w trudno dostępnych miejscach przestrzeni publicznej

Warianty tytułu
Mobile Catering Facilities as a Response to the Need to Eat in Hard-to-Reach Areas of Public Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W drugiej dekadzie XXI wieku życie i struktura pracy w dużych polskich miastach powoduje wydłużenie czasu pobytu pracowników w miejscu zatrudnienia, co skutkuje koniecznością wydzielenia przerw na spożycie posiłku. Aby ułatwić korzystanie z usług gastronomicznych, niezbędne jest stworzenie, nawet w miejscach niedostępnych technicznie, sieci zakładów serwujących posiłki. Niniejszy artykuł stanowi próbę opracowania projektu mobilnego zakładu gastronomicznego oraz analizę opłacalności inwestycji. Praca stanowi uproszczone studium przedstawiające możliwości wykorzystania podwozia samochodu ciężarowego, produkowanego seryjnie, do zorganizowania samowystarczalnego mobilnego zakładu gastronomicznego serwującego posiłki lunchowe, którego działalność usługowa byłaby możliwa w trudno dostępnej przestrzeni publicznej i obszarach infrastrukturalnie niedostosowanych (brak uzbrojenia w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną). Opracowany projekt i przeprowadzona analiza potwierdzają możliwość budowy samowystarczalnego, mobilnego zakładu gastronomicznego serwującego wąski, ale zmienny asortyment dań, odpowiadającego wymaganiom technologiczno- higienicznym, jak również jego opłacalność. (abstrakt oryginalny)
EN
In the second decade of the 21st century, the life and work structure in large Polish cities increases the length of work time, which results in the necessity to implement lunch breaks. To facilitate the use of catering services, it is necessary to create, even in places not technically available, a network of establishments serving meals. The work is a simplified study showing the possibilities of using a massproduced truck chassis to organise a self-sufficient mobile catering establishment serving lunch meals. Its service activities would be possible in hard-to-reach public spaces and infrastructure areas that are not adapted (no electrical installation or plumbing). The developed project and the conducted analysis confirm the possibility to build a self-sufficient mobile catering establishment serving a narrow, but variable range of dishes, meeting the technological and hygienic requirements as well as its cost-effectiveness. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
172--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania., C.H. Beck, Warszawa.
 • Burlita A. (2006), Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Burlita A. (2014), Przemiany w sferze pracy i ich wpływ na budżet czasu konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 1(354).
 • Codex Alimentarius Commission (2003), Recommended international code of practice general principles of food hygiene (CAC/RCP 1-1969. Rev 4-2003).
 • Dąbrowski J. (2012), Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", nr 9.
 • FDA Code Requirements (2003), Quality assurance food facility design checklist, Foodland Drug Administration FDA.
 • Grzesińska W. (2012), Organizacja działu socjalnego personelu, (w:) Grzesińska W. (red.), Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Grzesińska W. (2015), Ocena efektywności ekonomicznej wybranego zakładu gastronomicznego, "Roczniki Naukowe SERIA", tom XVII, zeszyt 5.
 • Osbert-Pociecha G. (2007), Relacja między efektywnością i elasycznością organizacji, (w:) Dudycz T., Tomaszewicz Ł., Efektywność - rozważana nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rasney J., Ingram H. (2001), What is "good" hotel design facilities volume 19, ½, Wydawnictwo MCB UP Ltd.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2014), GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z póz. zm.)
 • Rutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru., "Zarządzanie i Finanse, Journal od Management and Finance", nr 11.
 • Szudy M. (2014), Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemy gospodarczego, "Studia Ekonomiczne", nr 176.
 • Schwarz P., Lemme F., Neumann P., Wagner F. (2013), Professional Kitchens Planning Design Equipment, Huss Medien Gmbh, Hamburg.
 • Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Rocznik Nauk Rolniczych, Ekonomika Rolnictwa", seria G.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.