PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 179--189
Tytuł artykułu

Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness Of Production Resource Managemement in Farms Focused on Pig Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena efektywności gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie porównawczej poddano wyposażenie badanych gospodarstw w zasoby produkcyjne, intensywność produkcji, osiągnięte wyniki produkcyjne i produktywność czynników wytwórczych, poniesione koszty, uzyskane dochody oraz dochodowość zasobów tych grup gospodarstw. Wyniki analiz wskazują na znacznie wyższy poziom wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz produktywności zasobów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego. Natomiast ich wyniki końcowe i dochodowość zasobów nie były tak wyraźnie wyższe, ponieważ dopłaty do działalności gospodarstw rolnych miały mniejszy udział w dochodach gospodarstw nastawionych na chów trzody chlewnej niż ogółu gospodarstw(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to evaluate the efficiency of production resources management in farms focused on pig production in comparison to the results of all agricultural holdings that were covered by agricultural accounting in the FADN system in 2013-2015. The comparative analysis covered the equipment of surveyed farms with production resources, production intensity, production results achieved and productivity of production factors, costs incurred, income obtained and profitability of resources of these groups of farms. Analyses presented in the study indicate a significantly higher level of production and economic results as well as resource productivity in farms specializing in the production of pig livestock. On the other hand, their final results and the profitability of resources were not so much higher, because subsidies to the activity of farms had a smaller share in the income of farms focused on pig farming(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Borecka A., 2016, Produkcja żywca wieprzowego w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rozwoju, Roczniki Naukowe SERiA, nr 18 (6), Warszawa, s. 17-21.
 • FADN, 2014, Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa, IERiGŻ-PIB.
 • FADN, 2015, Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa, IERiGŻ-PIB.
 • FADN, 2016, Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa, IERiGŻ-PIB.
 • Goraj L., Mańko S., 2009, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., 2013, Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • GUS, 2008, Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa.
 • GUS, 2014, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r., GUS, Warszawa.
 • GUS, 2015, Rolnictwo w 2014 r., GUS, Warszawa.
 • GUS, 2016, Rolnictwo w 2015 r., GUS, Warszawa.
 • GUS, 2017, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., GUS, Warszawa.
 • Hamulczuk M., Stańko S., 2013, Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3 (336), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 44-66.
 • Józwiak W., 2010, Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności, Program Wieloletni 2005-2009, nr 181, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Mirkowska Z., Ziętara W., 2015, Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (342), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 42-56.
 • Pepliński B., 2013, Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 100 (2), Warszawa, s. 75-87.
 • Runowski H., 2014, Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych, [w:] N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, s. 31-48.
 • Szymańska E., 2013, Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinesis. Oeconomica, nr 299 (70), s. 225--236.
 • Szymańska E., 2014, Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, Wrocław, s. 249-259.
 • Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M., 2012, Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, SGGW, Warszawa.
 • Ziętara W., Sobierajewska J., 2013, Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 102, Warszawa, s. 67-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.