PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1, Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego | 83--97
Tytuł artykułu

Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim : pomiędzy rywalizacją a współpracą

Warianty tytułu
Russian-Chinese Maritime Activity and Concepts of Presence on the Baltic Sea : between Rivalry and Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosyjsko-chińską kooperację na akwenach morskich postrzegać należy w kontekście prób ograniczania amerykańskich możliwości kontroli globalnych szlaków transportowych. Jej celem jest przeciwdziałanie amerykańskim możliwościom kontroli tras przewozów nośników energii z Rosji w kierunku zachodnim oraz prowadzących do Chin poprzez akweny wokół azjatyckie. Wspólnota interesów pozwala na podjęcie szeregu inicjatyw polityczno-ekonomicznych oraz stosowania demonstracji siły w regionach ulokowania interesów narodowych obydwu państw. Ich emanacją są wspólne ćwiczenia morskie. W stosunkach chińsko-rosyjskich istnieją także znaczne rozbieżności interesów. Jednym z obszarów, na którym występuje ich rozbieżność interesów jest region bałtycki, co powoduje, że celem rosyjskiej polityki bałtyckiej jest utrzymanie ograniczonej aktywności Chin, jako gracza bałtyckiego. Celem artykułu jest określenie swoistych "pól współdziałania" Rosji i Chin oraz obszarów konfliktogennych, które określą zakres możliwej kooperacji obydwu państw. (abstrakt oryginalny)
EN
Russian-Chinese cooperation on sea areas should be seen in the context of attempts to limit US control over global transport routes. Its goal is to counter the American possibilities of control of routes of transport of energy carriers from Russia towards the west and leading to China through the Asian reservoirs. The community of interests allows a number of political and economic initiatives and the use of force demonstrations in the regions to locate the national interests of both countries. The sea exercises are their emanation. There are also significant differences of interest in Chinese-Russian relations. One of the areas where their differences of interest occur is the Baltic region, which means that the goal of Russian Baltic policy is to maintain limited activity of China as a Baltic player. The aim of the article is to identify specific "fields of cooperation" between Russia and China and conflict areas that will determine the scope of possible cooperation of both countries. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
 • A. Makowski, Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2003.
 • E. Stakunowicz, "Nie możemy dopuścić do tego, że będziemy tylko krajem tranzytowym". Jak Polska może zarobić na Jedwabnym Szlaku?, Rozmowa z Radosławem Pyffelem, członkiem Rady Dyrektorów ABII, Forbes Polska, 16.10.2017, https://www.forbes.pl/gospodarka/nowy-jedwabny-szlak-korzysci-dlapolski-wywiad-z-radoslawem-pyffl em/26w8pln [dostęp: 20.01.2018].
 • J. Krupakar, China's Naval Base(s) in the Indian Ocean-Signs of a Maritime Grand Strategy?, "Strategy Analis" 2017, nr 41, s. 207-222.
 • Ł. Gacek, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Kraków 2013.
 • Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Kraków 2012.
 • M. Dielagin, Doktryna energetyczna Rosji, Rosja w globalnej polityce, Grudzień 2006, s. 41.
 • M. Skarżyński, Globalne bezpieczeństwo naftowe w XXI wieku, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2006, s. 102-116.
 • P. Mickiewicz, Obszar Azji Centralnej i Zatoki Perskiej w strategii ChRL, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2009, s. 44-61.
 • P. Mickiewicz, Trójkąt Rosja-Chiny Iran i jego miejsce na arenie międzynarodowej, [w:] Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie - analizy - prognozy, red. S. Wojciechowski, M. Tomczak, Poznań 2010, s. 147-149.
 • P. Mickiewicz, Wpływ kooperacji gospodarczej z Federacją Rosyjską na kształt niemieckiej polityki bałtyckiej, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2015, vol. 9, nr 1, s. 64-68.
 • R. Kwieciński, Chiny na drodze do potęgi morskiej?, [w:] Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar, Warszawa 2017, s. 13-31.
 • T. Szubrycht Rola sił morskich w polityce państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2008, nr 2.
 • T. Szubrycht, Morze, bezpieczeństwo morskie i marynarka wojenna w chińskich dokumentach strategicznych, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2016, vol. 10, nr 1.
 • W. Putin, Rosja uwzględni interesy Chin, Sputnik 11.01.2017, https://pl.sputniknews.com/gospodarka/201711116686029-Putin-Rosja-Chiny-Sputnik/ [dostęp: 10.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.