PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 2 W poszukiwaniu determinant i uwarunkowań wysokiej efektywności organizacji: teoria i praktyka | 153--162
Tytuł artykułu

Finansowanie działalności gospodarstw rolniczych zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług w opiniach rolników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing of Agricultural Farms' Operations with Trade Liabilities in the Opinions of the Farmers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano opinie zarządzających gospodarstwami rolniczymi w zakresie możliwości i preferencji wykorzystania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w finansowaniu działalności bieżącej indywidualnych gospodarstw rolniczych. Badaniami z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zostało objętych 60 rolników, udostępniających swoje dane rachunkowe w ramach systemu FADN-PL. Zarządzający gospodarstwami rolniczymi w niewielkim stopniu zainteresowani byli wykorzystaniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług do finansowania bieżącej działalności. Rolnicy prowadzący większą skalę produkcji w głównej mierze deklarowali wykorzystanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług w celu sfinansowania sezonowego zwiększonego zapotrzebowania na majątek obrotowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the opinions of the people managing the agricultural farms in terms of capability and preferences to use the trade liabilities in financing the current activity of individual homesteads. 60 farmers, who share their accounting data within the system of FADN-PL, were interviewed while conducting the research with the use of the questionnaire. The managers of the agricultural were in small extent interested in using the trade liabilities to finance current operations of their homesteads. Those farmers, who conduct a production with larger scale, mainly declared that they the use trade liabilities in order to finance the greater seasonal demand for current assets. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bieniasz A., Gołaś Z., Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 1/314.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Goraj L., Skarżyńska A., Ziętek I., Metodologia SMG 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 • Jensen E.E., Lawson J.S., Langemeier L.N., Agriculture Investment and Internal Cash Flow Variables, "Rev. Agriculture Economics" May 1993, no. 15.
 • Myers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions, When Firm Have Information that Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics 1984, no. 13.
 • Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004.
 • Rozporządzenie Rady EWG ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej nr 79/65/EWG, Dz.U. nr C 341 z 31.12.1980.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. z 2001 nr 3, poz. 20 z późn. zm.
 • Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • Wędzki D., Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników, [w:] Strategiczna rachunkowość zarządcza, Nowak E. (red.), PWE, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530426

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.