PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 512 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-psychologiczne | 48--56
Tytuł artykułu

Przygotowanie menedżerów do problemów rynku pracownika. Programy kształcenia menedżerów wobec problemów różnorodności i równowagi praca-życie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managers' Orientation in the Problems of the Employee Market. Programs for Educating Managers and the Issues of Diversity and Work-Life Balance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracownika skłania przedsiębiorstwa do adaptacji wobec zachodzących na nim zmian. Wzmacniają one swoje zarządzanie zasobami ludzkimi, intensyfikując lub modernizując swoje dotychczasowe działania. Potrzebne są rozwiązania skoncentrowane na perspektywie pracownika. Są nimi m.in. zarządzanie różnorodnością i programy równowagi praca-życie. Autorzy postawili sobie pytanie, czy polskie uczelnie dają menedżerom wiedzę o tych zagadnieniach, a przez to przygotowują ich do zmian na rynku pracy. Dokonano przeglądu programów kształcenia najlepszych wydziałów zarządzania w kraju. Tematykę różnorodności odnaleziono w połowie uczelni, tematykę zaś równowagi praca-życie - tylko w jednej. Zagadnienia te traktowane są w programach kształcenia marginalnie, co utrwala tradycyjny kierunek kształcenia menedżerów i nie wzmacnia perspektywy pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi.(abstrakt oryginalny)
EN
The employee market encourages companies to adapt. They strengthen their human resources management by intensifying or modernizing them. Solutions focused on the perspective of the employee are needed. They are, among others diversity management and work-life balance programs. The question was asked whether Polish universities give managers knowledge of these issues, and prepare them for changes in the labor market. The education programs of the best management departments were reviewed. The subject of diversity was found in the half of the programs, the theme of work-life balance - only in one. These issues are treated marginally in educational programs, which strengthens the traditional direction of managerial education.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bartkowiak G., 2008, Psychologiczne i społeczne konsekwencje zmian w kontrakcie psychologicznym między pracodawcą a pracownikiem (na przykładzie przedsiębiorstw polskich), [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Pawnik W., Zbiegień- -Maciąg L. (red.), AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Bukowska U., 2008, Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Chmielecka E., 1999, Postawy jako element kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania, [w:] Gospodarka w okresie przemian, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Diec A., 2008, Globalizacja - wiedza - innowacja a kapitał ludzki, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Dobrowolska D., 1974, Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, PAN Ossolineum.
 • Górski P., Klimkiewicz K., Kowalik W., Staszkiewicz M., 2015, Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Kardas J. (red.), 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Studio Emka, Warszawa.
 • Koźmiński A., 1999, Kultura menedżerska, [w:] Humanistyka przełomu wieków, J. Kozielecki (red.), Warszawa.
 • Mazur B., 2009, Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, WSFiZ, Białystok.
 • Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie? , 2007, RAPORT KPMG, http://www.mighealth.net/ pl/images/c/c8/Migracja_pracownikow.pdf.
 • Mirosław J., 2014, Równowaga praca-życie z perspektywy różnych generacji, [w:] Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Tomaszewska-Lipiec R. (red.), WUKW, Bydgoszcz, s. 131-146.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2017, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2017,7,5.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.