PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 55 | 22--40
Tytuł artykułu

Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy. Jak ją ulepszyć?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Moral Condition of a Knowledge-based Economy. How to Improve It?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu szuka odpowiedzi na pytanie, jaka jest moralność gospodarki opartej na wiedzy. Te poszukiwania poprzedza analizą rezultatów badawczych autorytetów naukowych, w tym również odnośnie społecznego nauczania Kościoła katolickiego. Wynika z nich, że badanie funkcjonalności zasad moralnych jest przydatne do ulepszania mechanizmów funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Zharmonizowane podnoszenie jakości wartościowego życia we wszystkich sferach bycia i działania ludzkiego jest zbieżne z postulatami etycznymi nauki i religii. Budowanie tak zorientowanej gospodarki opartej na wiedzy wymaga myślenia holistycznego, integracji osiągnięć badawczych wszystkich nauk, jak również czerpania z nauczania o funkcjach depozytu wartości duchowych postulowanych przez religie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article looks for the answer to the question about the morality of a knowledge- -based economy. This search is preceded by an analysis of the research results of scientific authorities, including the social teaching of the Catholic Church. It results from them that the study of the functionality of moral principles is useful for improving the mechanisms of functioning of the knowledge-based economy. The harmonious improvement of the quality of valuable life in all spheres of being and human action is consistent with the ethical demands of science and religion. Building such a focused knowledge-based economy requires holistic thinking, integration of research achievements of all sciences, as well as learning from the functions of the deposit of spiritual values postulated by religions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J., 2017, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa.
 • Attali J., 2002, Słownik XXI wieku, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Bauman Z., 1996, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa.
 • Bauman Z., 2010, Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Barber B.R., 2009, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Benedykt XVI, 2009, Encyklika Caritas in veritate, Libreria Editrice, Vaticana.
 • Bogle, 2009, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
 • Boulding K.E., 1989, Religijne podstawy postępu ekonomicznego [w:] Religia i ekonomia, red. J. Grosfeld, Warszawa.
 • Chmielewski P., 1995, Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, IPiSS, Warszawa.
 • Dobija M., 2018, Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 54.
 • Drucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Drucker P., 2006, Jak zarządzać samym sobą, "Harvard Business Review Polska", nr 41-42 (lipiec-sierpień).
 • Galbright J.K., 2005, Gospodarka niewinnego oszustwa, Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa.
 • Hampden-Turner C.H., Trompenaars A., 1998, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Huntington S.P., 2008, Zderzenie cywilizacji, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Jan Paweł II, 1998, Fides et ratio, Libreria Editrice, Vaticana.
 • Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kozacki P., OP, Dwa skrzydła, http://mateusz.pl/czytelnia/pk-fides.htm (dostęp: 15.06.2018 r.).
 • Kietliński K., 2009, Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, 2005, Papieska Rada Iustitia et Pax, Polska edycja Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce.
 • Kozielecki J., 1980, Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.
 • Levine J.M., Moreland R.L., 1989, Social values and multiple outcome comparison [w:] Social and moral values: Individual and societal perspectives, red. N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, Routledge, Taylor & Francis Group, Oxford UK.
 • Naisbitt J., Naisbitt N., Philips D., 2003, Technologia a poszukiwanie sensu życia, Zysk i s-ka, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Olson M,. 2000, Big bills left on the sidewalk: Why some nations are rich, and others poor [w:] A Not-so-dismal Science, red. W.M. Olson, S. Kähkönen, Oxford University Press, Oxford.
 • Porter M.E., 1990, The Competivive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Postman N., 2004, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Wydawnictwo literackie Muza, Warszawa.
 • Rodrik D., 2006, Goodbye Washington Consensus. Hello Washington Confusion?, E Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s:Learning from a Decade of reform, "Journal of Economic Literature", No. 4, https://doi.org/10.2298/pan0802135r.
 • Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia wiele recept. Globalizacja. Instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sedlacek T., 2012, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Studio Emka, Warszawa.
 • Słodowa-Hełpa M., 2015, Odkrywanie na nowo dobra wspólnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 43, s. 7-24, https://doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.1.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz, J.E., 2015, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Thaler R.H., Sustein C.R., 2012, Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Turow L.C., 2006, Nowe reguły w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Helion, Warszawa.
 • Watson J.T., 2001, W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Wilkinson R., Pickett K., 2011, Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 • Williamson J., 1990, What Washington Means by Policy Reform [w:] Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, red. J. Williamson, Institute for International Economics, Washington.
 • Woźniak M.G., 2015, Kapitał ludzki i innowacyjna gospodarka dla zintegrowanego rozwoju [w:] M.G. Woźniak, Ł. Jabłoński, E., Soszyńska, D. Firszt, T. Bal-Woźniak, Kapitał Ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2017, Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 50, https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.1.
 • Woźniak M.G., 2018, Jeszcze raz o modernizacji kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 53, http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.1.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł., Soszyńska E., Firszt D., Bal-Woźniak T.B., 2015, Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.