PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 265--276
Tytuł artykułu

Regional Conditions of the Ecological Goods Market

Warianty tytułu
Uwarunkowania regionalne rynku produktów ekologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością ekologiczną zwiększa się. Uzasadnia to potrzebę zidentyfikowania głównych uwarunkowań rozwoju rynku produktów ekologicznych. Literatura dotycząca rynku żywności ekologicznej zawiera wiele odniesień do czynników wpływających na zainteresowanie zarówno konsumentów, jak i producentów żywnością ekologiczną. Niemniej jednak zachodzi potrzeba zgłębienia problemu w aspekcie uwarunkowań regionalnych. Wśród czynników wpływających na decyzje konsumentów dotyczące produktów ekologicznych wymienia się te wynikające z troski o zdrowie czy też dbałości o środowisko naturalne. Biorąc pod uwagę motywy przechodzenia producentów na metody ekologicznej produkcji szczególną uwagę zwraca się na dopłaty, a także na ochronę środowiska czy jakość żywności. Autorzy opracowania podjęli próbę uwzględnienia uwarunkowań regionalnych w rozwoju produktów ekologicznych wskazując znaczenie działań podejmowanych na poziomie regionalnym. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na możliwości i bariery regionalnego rozwoju rynku żywności ekologicznej na przykładzie województwa lubuskiego. Skoncentrowano się również na opracowaniu propozycji rozwiązań dla ekologicznych producentów rolnych pozwalających lepiej dostosować ofertę do wymagań oraz preferencji obecnych i przyszłych klientów. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących przedstawianej problematyki. Celem podjętych badań było ustalenie uwarunkowań regionalnych rynku produktów ekologicznych na przykładzie województwa lubuskiego. Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród osób dokonujących zakupu żywności ekologicznej przeważają mieszkańcy miast, ale zakupu dokonują też osoby mieszkające na wsi. Większość respondentów ma wiedzę na temat wymagań stawianych żywności ekologicznej dotyczących jej produkcji i przetwarzania. Preferowanym miejscem zakupu produktów ekologicznych przez większość respondentów są targowiska, zaś najczęstszym źródłem informacji wykorzystywanym podczas ich zakupu jest własne doświadczenie. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The interest of consumers and producers with organic food is increasing. This justifies the need to identify the main determinants of the development of the organic food market. The literature on the organic food market contains many references to the factors that influence both consumers and producers to turn towards organic food. Nevertheless, there is the need to explore the problem in terms of regional conditions. Among the factors influencing consumers' decisions about organic products are those that result from health or environmental concerns. Taking into account the producers' motives for switching to organic food production methods, a special attention is paid to subsidies as well as to the protection of the environment or the quality of food. The authors of this paper attempted to take account of regional conditions for the development of organic products, indicating the importance of actions undertaken at the regional level. The paper drew a particular attention to the opportunities and barriers to the regional development of the organic food market on the example of Lubuskie Voivodeship. They also focused on developing solutions for green farmers to better tailor their offerings to the needs and preferences of current and future customers. In the research proceedings, the analysis of literature, the statistical data, and the results of the questionnaire surveys concerning the presented issues were used. The aim of the undertaken research was to determine the conditions of the regional market for organic products on the example of Lubuskie Voivodeship. The study shows that the majority of people purchasing organic food are city dwellers, but those who live in the countryside also make purchases. Most of the respondents have knowledge about the requirements for organic food regarding its production and processing. The preferred place for the purchase of organic products by the majority of respondents is marketplaces, while the most common source of information used during their purchase is their own experience. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
265--276
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
  • Banytė J., Brazionienė L., Gadeikienė A. (2010), Ivestigation of green consumer profile: A case of lithuanian market of eco-friendly food products, "Economics and Management", No. 15.
  • Barska A. (2014), Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego, (in:) Kłosiewicz-Górecka U. et al. (Ed.), Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014. Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu. Handel internetowy, IBRKK, Warszawa.
  • Doniec D. et al. (2016), Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-kosztypracy/roznice-w-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-stan-w-2014-roku,12,1.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.