PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 26 | 111--121
Tytuł artykułu

Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Academic Career Offices and their Role in Student Career Counselling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny niezwykle dynamiczny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań. Na znaczeniu nabiera doradztwo zawodowe skierowane do tej grupy społecznej, w tym do studentów oraz absolwentów szkół wyższych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli akademickich biur karier w poradnictwie zawodowym dla studentów. W pierwszej części zaprezentowana została sytuacja absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy, a także istota oraz zadania realizowane przez biura karier. Natomiast druga część opracowania poświęcona została metodologii oraz wynikom badań własnych, które prezentują opinie studentów na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz dokonaną przez nich ocenę działalności akademickich biur karier. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamically evolving contemporary labour market confronts young people with a number of challenges. Career counselling is becoming more and more important for this social group, which also includes students and university graduates. The aim of this article is to present the role of Academic Career Offices in student career counselling. The first part discusses the situation of university graduates on the labour market as well as the role and duties of Career Offices. The second part of the paper is devoted to the research methodology and results of the research, which reveals students' opinions about the situation of young people on the labour market and leads to their evaluation of activities conducted by the Academic Career Offices. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Akademickie Biura Karier. Raport, Warszawa 2009.
 • Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo Print B, Poznań 1995.
 • Bauman Z., Nieśmiertelność nadziei. Wykład: Dylematy socjaldemokracji: od Lassalle'a do płynnej nowoczesności, 2013, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130628/bauman-cisnienie-utopi.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania, red. A. Pfeiffer, KOWEZiU, Warszawa 2014.
 • Eurostat, Youth unemployment rate - % of active population aged 15 - 24, http://ec.europa. eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipslm80&plugin=1.
 • Grela L., Instytucje poradnictwa zawodowego w Polsce. Kierunki rozwoju [w:] Rola doradcy zawodowego w procesie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, red. S. Solecki, Rzeszów 2005.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rynek pracy w Polsce w 2016 roku, https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacjana-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce-w-2016-r/.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacji na rynku pracy osób młodych w 2016 roku, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynekpracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2016/.
 • Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013.
 • Szaban J.M., Rynek pacy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2016.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesów Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • Szumigraj M., Poradnictwo kariery: systemy i sieci, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2012.
 • Uchwała nr 28/2015 Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 roku, w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015 - 2017.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2004, Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Wnioski z raportu Rzecznika Praw Absolwenta na temat działalności akademickich biur karier w roku akademickim 2014/2015, Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530496

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.