PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 512 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-psychologiczne | 104--112
Tytuł artykułu

Różnorodność ze względu na płeć - bariery awansu kierowniczego kobiet

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gender Diversity: Barriers of the Women's Promotion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka różnorodności pracowników jest jednym z ważniejszych wyzwań w dzisiejszych organizacjach. Pozytywny potencjał różnorodności jest dostrzegany pomimo istniejących barier. Zarządzanie różnorodnością może być rozpatrywane w wielu aspektach. Niniejszy artykuł poświęcony jest wymiarowi płci w miejscu pracy. Jego celem jest opisanie wspomnianych barier na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku, a także przedstawienie możliwych rozwiązań mogących zachęcić kobiety do odgrywania ról kierowniczych w organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of diversity of employees is one of the most important challenges in today's organizations. The positive potential of diversity is noticed despite the existing barriers. Diversity management can be considered in many aspects. This article is devoted to the gender dimension in the workplace. Its purpose is to describe the aforementioned barriers on the basis of literature studies and a case study, as well as to present possible solutions that may encourage women to perform managerial roles in organizations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorantka
Bibliografia
 • Bear S., Rahman N., Post C., 2010, The impact of board diversity and gender composition on CSR and firm reputation, Journal of Business Ethics, 97, s. 207-221.
 • Besler S., Sezerel H., 2012, Strategic diversity management initiatives: a descriptive study, Social and Behavioral Sciences, 58, s. 624-633.
 • Brookfield Global Relocation Trends, 2016, Global Mobility Trends Survey, New York.
 • Christiansen B., Sezerel H., 2013, Diversity managemnt in transcultural organizations, Global Business Perspective, 1, s. 132-143.
 • Deloitte, Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy, 2018.
 • Deloitte, Raport: Trendy HR, 2018 www.2deloitte.com.
 • Drela K., 2016, Płeć jako determinanta bezrobocia, Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. 101, s. 193-207.
 • Dzieńdziora J., 2017, Różnorodność karier kobiet i mężczyzn wartością współczesnych organizacji, [w:] K. Wojtaszczyk (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Wydawnictwo SIZ, Łódź,.
 • Glińska-Neweś A., 2010, Pozytywny potencjał organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora, Toruń, s. 37-48.
 • Główny Urząd Statystyczny, www.gus.gov.pl.
 • Hasson Barrett N., 2012, Diversity management: The common thread binding compliance, organizational culture, and best practices, Capella University.
 • Klimkiewicz K., 2010, Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa, Współczesne Zarządzanie, 2.
 • Kobiety na Politechnikach, 2017, Fundacja Edukacyjna Perspektywy.
 • Komisja Europejska, 2011, The gender balance in business leadership.
 • Komisja Europejska, 2017, Report on equality between women and men in the EU.
 • Krawczyk-Bryłka B., Stankiewicz K., 2014, Kobiety i mężczyźni w zespole - wartość czy wyzwanie?, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350, s. 225-229.
 • Kupczyk T., 2009, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wydawnictwo WSH, Wrocław.
 • Kupczyk T., 2013, Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu, WSH we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kupczyk T., Oleszkiewicz, Kubicka J., 2014, Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach - stan wdrożenia i korzyści, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350.
 • McKinsey & Company, 2007-2016, Women Matter.
 • McKinsey & Company, 2015, Diversity Matters.
 • McKinsey & Company, 2017a, How to accelerate gender diversity on boards in:. McKinsey Quarterly.
 • McKinsey & Company, 2017b, Women in boardroom.
 • McKinsey & Company, 2018, Delivering through diversity.
 • Moczydłowska J.M., 2017, Percepcja cech i zachowań na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci, ZZL, 3-4/2017, IPSiS.
 • Mutovkina L., Finckh C., Gall M., 2016, Results and impact of global employability. Surveys regarding gender diversity conducted for German graduate study programs, International Journal of Organizational Diversity, vol. 16, Issue 3, s. 23-41.
 • Opstrup N., Villadsen A.R., 2015, The right mix? Gender diversity in top management teams and financial performance, Public Administration Review, vol. 75, iss. 2, s. 291-301.
 • Przytuła S., 2014, Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Reguera-Alvarado N., de Fuentes P., Laffarga J., 2017, Does board gender diversity influence financial performance? Evidence from Spain, Journal of Business Ethics, Vol. 141, Issue 2, s. 337-350.
 • Ricco R., Guerci M., 2014, Diversity challenge: an integrated process to bridge the implementation, Business Horizons, 57, s. 235-245.
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, 2016, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/ pl/defaultaktualnosci/5474/12/1/1/roznice_w_wynagrodzeniach_i_kobiet_i_ mezczyzn_w_2014.pdf, data pobrania: 02.03.2018.
 • Smoder A., Mirosław J., 2016, Luka płacowa (gender pay gap). Pojęcie, metody pomiaru, sposoby ograniczania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wyd. 3/4, s. 25-38.
 • Spencer Stuart, 2017, Poland Board Index, Edycja Polska.
 • Strzelczak M., 2016, Polska Karta różnorodności - polskie wyzwania i perspektywy dalszego rozwoju, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydanie 3/4, s. 159-171.
 • Sumedrea S., 2016, Gender diversity and firm performance in seeking for sustainable development, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series V: Economic Sciences, vol. 9, Issue 2, s. 369-384.
 • Szyszka M., 2016, Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet, Annales I - Philosophy and Sociology, 41(2).
 • Vrdoljak Raguž I., 2017, Gender diversity in corporate boards in EU: Trends and challenges , Polish Journal of Management Studies, vol. 16, Issue 1, s. 269-279.
 • Wittenberg-Cox A., Maitland A., 2010, Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Wróbel M., Dacko-Pikiewicz Z., 2017, Kobiece i męskie style zarządzania jako przejaw różnorodności w organizacji, [w:] K. Wojtaszczyk (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
 • Wziątek-Staśko A., 2012, Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.