PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 | 156--161
Tytuł artykułu

Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu

Warianty tytułu
Factory Production Control in SME Sector - the Proposal of the Method of the System Documentation Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to system jakości, który jest obligatoryjny dla producentów wyrobów budowlanych. Powinien on być udokumentowany i nadzorowany. Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja uwarunkowań dotyczących dokumentowania ZKP, analogii pomiędzy ZKP a systemem jakości według normy ISO 9001:2015 i innymi regulacjami oraz wskazanie korzyści i trudności związanych z dokumentowaniem działań i ich wyników. Przedstawiona także została propozycja metody dotyczącej zarządzania dokumentacją systemu ZKP, która - zdaniem autorów - może ułatwić mniejszym organizacjom planowanie i realizację działań w tym zakresie. Propozycja ta oparta jest między innymi na wynikach badań empirycznych, które przeprowadzono, by określić potrzeby i problemy dotyczące ZKP występujące w grupie mniejszych producentów wyrobów budowlanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Factory Production Control (FPC) is a quality system that is obligatory for manufacturers of construction products. This system should be documented and supervised. The aim of the authors adopted in this study is to identify conditions for FPC documentation, analogies between ZKP and the quality system according to ISO 9001:2015 and other regulations, and to indicate the benefits and difficulties associated with documenting activities and their results. A proposal for a method for documentation management of the FPC system will also be presented, which, in the authors' opinion, may help organizations plan and implement activities in this area. This proposition is based on the results of empirical research that was carried out to determine the needs and problems related to FPCs in the group of smaller producers of construction products. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
156--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska, doktorantka
Bibliografia
 • Balcerowska Marta. 2017. "Okna po polsku". Pobrano z https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/poradniki/1702706,1,najnowoczesniejsze-technologie-wykorzystywane-przy-produkcji-okien.read.
 • Bobrowicz Jan, Wiesław Klimczak. 2016. "Nowe wymagania ISO 9001:2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych". Problemy Jakości (9):37.
 • Centrum Techniki Okrętowej S.A., Instrukcja 1-01. Wymagania zakładowej kontroli produkcji dla wyrobów budowlanych, wydanie nr 4 z 12.01.2017, zmiana A z 14.07.2017, р. 5.2.1. Pobrano z http://www.certyfikacje.com.pl/pl/2015-07-03-11-00-38/instrukcja-zakladowej-kontroli-produkcji.
 • Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation (EU) 305/2011, Position Paper: Guidance on AVCP system 2 + , NB-CPR/15/568r8, 29.10.2016, s. 4.
 • Dyrektywa Rady z 21.12.1988 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. Dz. Urz. UE L 40/12, Zał. III, s. 307.
 • Głowacz Małgorzata, Sebastian Wall. 2016. "Ocena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR). Wnioski i perspektywy zmian". Materiały Budowlane 12 (532): 35.
 • Grudowski Piotr, Magdalena Kałużna, Mateusz Muchlado. 2017. "Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji", Problemy Jakości (5): 26.
 • Henrykowski Olaf. 2012. "ZKP w kontekście wymagań normy ISO 9001". Problemy Jakości (6): 52.
 • Klimczak Wiesław. 2017. "Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością w organizacji". Problemy Jakości (5): 33.
 • Kowalczyk Anna. 2012. "Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców branży motoryzacyjnej". Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Praca doktorska, p. 3.1.8, s. 127. Pobrano z http://www.wbc.poznan.pl/Content/258123/Kowalczyk_Anna_doktorat.pdf.
 • Pastuszka Karolina. 2012. "Zakładowa kontrola produkcji w ocenie zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej (system 1)". Monografia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego 1: 10.
 • PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, p. 6.3.2.1.
 • PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, p. 3.8.6
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, p. 7.5.2.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041, rozdz. 1, § 2 p. 2.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. 2016, nr 1966, §2p. 3.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz. Urz. UE L88, s. 11.
 • Słomski Damian. 2017. "Ekoplast rezygnuje z debiutu na giełdzie. Znalazł inwestora". Pobrano z https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ekoplast-debiut-gielda-ipo-new-connect-okna,59,0,2391867.html.
 • Trąbka Jan. 2015. "Normy ISO 9000 jako podstawa definiowania wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością (QMSS)". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (243): 310.
 • Wojtowicz Wojciech. 2008. "Zakładowa kontrola produkcji - teoria i praktyka". Infrastruktura (5):58.
 • Wyrębek Henryk. 2012. "Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarządzania organizacją". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (94): 69-70.
 • Zimoń Dominik. 2012. "Ocena efektów wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych". Problemy Zarządzania 2 (37): 77.
 • Związek Polskie Okna i Drzwi. 2013. Katalog eksportowy Członków Związku. Pobrano z http://poid.eu/wp-content/uploads/2013/10/Katalog-eksportowy-cz on-k w-Zwi zku-POiD.pdf [dostęp 10.06.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530554

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.