PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 | 173--178
Tytuł artykułu

Wymiarowość jakości usług elektronicznych : przegląd literatury światowej

Warianty tytułu
Dimensionality of E-service Quality : a Worldwide Literature Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Serwicyzacja gospodarki i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych niosą nowe wyzwania dla kwalimetrii. Obszerną grupą usług, których dotyczy ten problem, są usługi elektroniczne.
Celem artykułu była identyfikacja proponowanych przez różnych badaczy wymiarów, przez które klienci postrzegają konstrukt odzwierciedlający jakość usług elektronicznych. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę literatury. W rezultacie zidentyfikowano opisane w literaturze modele jakości e-usług oraz przedstawiono wyróżnione w nich wymiary jakości proponowane przez różnych autorów. Implikacją artykułu jest zweryfikowanie stanu analizowanego zagadnienia w literaturze światowej i wykazanie różnorodności wymiarowości badanego konstruktu. (abstrakt oryginalny)
EN
Servicization and the development of information and communication technologies bring new challenges to qualimetrics. A wide group of services affected by this problem are electronic services.
The aim of the paper was to identify dimensions, through which customers perceive the electronic service quality, proposed by different researchers. As a research method, literature analysis was used. Consequently models of e-service quality described in literature were identified, as well as quality dimensions distinguished in these models by different authors were presented.
Implication of the paper is verification of the state of art in a worldwide literature and refutation of multidimensionality of the examined construct. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
173--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • Akinci Serkan, Eda Inan, Safak Aksoy. 2008. "Re-assessment of E-S-Qual and E-RecS-Qual in a pure service setting", Journal of Business Research 63: 232-240.
 • Akter Shahriar, John DAmbra, Pradeep Ray. 2010. "Service quality of mHealth platforms: development and validation of a hierarchical model using PLS". Electronic Markets 20 (3-4): 209-227.
 • Amin Muslim. 2016. "Internet banking service quality and its implication on e-customer satisfaction and e-customer loyalty". International Journal of Bank Marketing 34 (3): 280-306.
 • Babbie Earl. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Barnes Stuart, Richard Vidgen. 2002. "An Integrative Approach to the Assessment of E-Commerce Quality". Journal of Electronic Commerce Research 3 (3): 114-127.
 • Batagan Lorena, Adrian Pocovnicu, Sergiu Capisizu. 2009. "E-Service Quality Management". Journal of Applied Quantitative Methods 3 (4) 372-381.
 • Boshoff Christo. 2007. "A Psychometric Assessment of E-S--QUAL: A Scale to Measure Electronic Service Quality". Journal of Electronic Commerce Research 8 (1): 101-114.
 • Brady Michael, Joseph Cronin. 2001. "Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach". Journal of Marketing 65 (3): 34-49.
 • Chmielarz Witold, Marek Zborowski. 2016. "Analiza porównawcza dostępu internetowego do usług bankowości elektronicznej w wybranych bankach". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne - Współczesne Finanse 5 (275): 7-24.
 • Collier Joel, Carol Bienstock. 2006. "Measuring service quality in e-retailing". Journal of Service Research 8 (3): 260-275.
 • Cox J., Barrie Dale. 2001. "Service quality and e-commerce: An exploratory analysis". Managing Service Quality 11 (2): 121-131.
 • Cristobal Eduard, Carlos Flavian, Miguel Guinaliu. 2007. "Perceived e-service quality: Measurement validity and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality 17 (3): 317-340.
 • Dabholkar Pratibha. 1996. "Consumer evaluations of new technology-based self-service options: An investigation of alternative modes of service quality". International Journal of Research in Marketing 13 (1): 29-51.
 • Dabholkar Pratibha, David Shepherd, Dale Thorpe. 2000. "A comprehensive framework for service quality: an investigation for critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study". Journal of Retailing 76 (2): 139-173.
 • European Commission. 2006. Directive on Value Added Tax (VAT). Brussels: European Commission.
 • Fassnacht Martin, Ibrahim Koese. 2006. "Quality of electronic services: Conceptualizing and testing a hierarchical model". Journal of Service Research 9 (1): 19-37.
 • Field Joy, Gregory Heim, Kingshuk Sinha. 2004. "Managing quality in the e-service system: Development and application of a process model". Production and Operations Management 13 (4): 130-144.
 • Finn Adam, Ujwal Kayande. 2002. Reassessing the Construct Validity of Website Quality. W: Proceedings of the QUIS8 Conference: Quality in Service: Crossing Boundaries. Victoria: 301-322.
 • Gounaris Spiros, Sergios Dimitriadis, Vlasis Stathakopoulos. 2005. "Antecedents of perceived quality in the context of Internet retail stores". Journal of Marketing Management 21 (7): 669-700.
 • Hess Thomas. 2016. Digitalisierung. http://www/enzyklopa-edie-der-wirtschaftsinformatik.de (dostęp 23.04.2018).
 • Hussain Saba. 2014. "Measuring Quality of Electronic Service (E-Service) in Banking". International Journal of Engineering Research and Applications 4 (3): 350-359.
 • Jun Minjoon, Shaohan Cai. 2001. "The key determinants of Internet banking service quality: A content analysis". International Journal of Bank Marketing 19 (7): 276-291.
 • Kelly George. 1955. The psychology of personal constructs. New York: Norton.
 • Kim Minjeong, Jung-Hwan Kim, Sharron Lennon. 2006. "Online service attributes available on apparel retail web sites: An E-S-QUAL approach". Managing Service Quality 16 (1): 51-77.
 • Kim Minjeong, Lee Stoel. 2004. "Apparel retailers: Web site quality dimensions and satisfaction". Journal of Retailing and Consumer Services 11: 109-117.
 • Kvasnicova Terezia, Iveta Kremenova, Juraj Fabus. 2016. "From an analysis of e-services definitions and classifications to the proposal of new e-service classification". Procedia - Economics and Finance 39: 192-196.
 • Lee Gwo-Guang, Hsiu-Fen Lin. 2005. "Customer perceptions of e-service quality in online shopping". International Journal of Retail & Distribution Management 33 (2): 161-176.
 • Li Hongxiu, Reima Soumi. 2009. "A Proposed Scale for Measuring e-Service Quality". International Journal of u - and e-Service, Science and Technology 2 (1): 1-10.
 • Loiacono Eleanor, Richard Watson, Dale Goodhue. 2002. "WebQual: Measure of web site quality". W: 2002 Marketing Educators Conference: Marketing Theory and Applications 13: 1-10.
 • Long Martin, Chris McMellon. 2004. "Exploring the determinants of retail service quality on the Internet". Journal of Services Marketing 18 (1): 78-90.
 • Madu Christian, Assumpta Madu. 2002. "Dimensions of e-quality". International Journal of Quality & Reliability Management 19 (3): 246-258.
 • Ojasolo Jukka. 2010. "E-Service Quality: A Conceptual Model". International Journal of Arts and Sciences 7 (3): 127-143.
 • Parasuraman Arvind, Leonard Berry, Valarie Zeithaml. 1988. "A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality". Journal of Retailing 64 (1): 12-40.
 • Parasuraman Arvind, Valarie Zeithaml, Leonard Berry. 1985. "A conceptual model of service quality and its implications for future research". Journal of Marketing 49: 41-50.
 • Parasuraman Arvind, Valarie Zeithaml, Arvind Malhotra. 2005. "E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality". Journal of Service Research 7 (10): 213-233.
 • Pather Shaun, Sylvie Usabuwera. 2010. "Implications of e-Service Quality Dimensions for the Information Systems Function. W: Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences. Honolulu: 1-10.
 • Przyłuska-Schmitt Judyta. 2018. "Klient w cyfrowym świecie - doświadczenia niemieckiej branży ubezpieczeniowej". Przegląd Organizacji 1: 51-58.
 • Raman Murali i inni. 2008. "Information Technology in Malaysia: E-Service Quality and Uptake of Internet Banking". Journal of Internet Banking and Commerce 13 (2): 1-18.
 • Reynolds Janice. 2000. The Complete E-commerce Book: Design, Build and Maintain Successful Web-based Business,. New York: CMP Books.
 • Rolland Sylvie, Ina Freeman. 2010. "A new measure of e-service quality in France". International Journal of Retail & Distribution Management 38 (7): 497-517.
 • Rowley Jennifer. 2006. "An analysis of the e service literature: towards a research agenda". Internet Research 16 (3): 339-359.
 • Rust Roland. 2001. "The rise of e-service". Journal of Service Research 3 (4): 1-2.
 • Ruyter Ko De, Martin Wetzels, M.H.P Kleijnen. 2001. "Customer adoption of e-service: an experimental study". International Journal of Service Industry Management 12 (2): 184-207.
 • Santos Jessica. 2003. "E-service quality - a model of virtual service dimensions". Managing Service Quality 13 (3): 233-246.
 • Sohn Changsoo, Suresh Tadisina. 2008. "Development of e-service quality measure for the internet-based financial institutions". Total Quality Management & Business Excellence 19 (9): 903-918.
 • Sukasame Nittana. 2005. "E-Service Quality: A Paradigm for Competitive Success of E-Commerce Entrepreneurs". W: The Ninth Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS). Bangkok: 133-142.
 • Surjadaja Heston, Sid Ghosh, Jiju Antony. 2003. "Determining and assessing the determinants of e-service operation". Managing Service Quality 13 (1): 39-53.
 • Swaid Samar, Rolf Wigand. 2009. "Measuring the quality of e-service: Scale development and initial validation". Journal of Electronic Commerce Research 10 (1): 13-28.
 • Szymański David, Richard Hise. 2000. "E-satisfaction: An initial examination". Journal of Retailing 76 (3): 309-322.
 • Van Ossel Gino. 1998. "Service guarantees and service-level agreements". W: Services Management. An Integrated Approach. London: Financial Times/Pitman Publishing: 178-189.
 • Voss Chris. 2000. "Rethinking Paradigms of Service - The Impact of the Web". W: Conference Proceedings of the 7th International Conference of the Operations Management Association. Ghent: 22-30.
 • Wolfinbarger Mary, Mary Gilly. 2002. COMQ: Dimensionalizing, measuring and predicting quality of the e-tailing experience. Cambridge: Marketing Science Institute.
 • Yang Zhilin. 2001. Consumer perceptions of service quality in Internet-based electronic commerce. W: Proceedings of the EMAC Conference, 8-11 May. Bergen: 111-120.
 • Yang Zhilin, Xiang Fang. 2004. "Online service quality dimensions and their relationships with satisfaction: A content analysis of customer reviews of securities brokerage services". International Journal of Service Industry Management 15 (3): 302-326.
 • Yang Zhilin, Robin Peterson, Shaohan Cai. 2003. "Service quality dimensions of Internet retailing: an exploratory analysis". Journal of Services Marketing 17 (7): 685-700.
 • Yoo Boonghee, Naveen Donthu. 2001. "Developing a scale to measure perceived quality of an Internet shopping site (SITEQUAL)". Quarterly Journal of Electronic Commerce 2 (1): 31-47.
 • Zavareh Farnaz i inni. 2012. "E-Service Quality Dimensions and Their Effects on E-Customer Satisfaction in Internet Banking Services". Procedia - Social and Behavioral Sciences 40: 441^145.
 • Zehir Cemal, Esin Sadikoglu. 2012. "Relationships among total quality management practices: An Empirical study in Turkish industry". International Journal of Performability Engineering 8 (6): 667-678.
 • Zeithaml Valarie, Mary Bitner. 2003. Services Marketing. Integrating Customer Focus across the Firm. New York: McGraw-Hill.
 • Zeithaml Valarie, Arvind Parasuraman, Arvind Malhotra. 2001. E-Service Quality: Definition, Dimensions and Conceptual Model. Working Paper. Cambridge: Marketing Science Institute.
 • Zeithaml Valarie, Arvind Parasuraman, Arvind Malhotra. 2002. "Service quality delivery through web sites: a critical review of extant knowledge". Academy of Marketing Science Journal 30: 362-375.
 • Zemblyte Jurgita. 2015. "The Instrument for Evaluating E-Service Quality". Procedia - Social and Behavioral Sciences 213: 801-806.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.