PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 512 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-psychologiczne | 163--173
Tytuł artykułu

Kształtowanie klimatu organizacyjnego niwelującego wypalenia zawodowe a zatrzymanie pracowników w organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creating Organizational Climate which Diminishes Burnout vs. the Retain of Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój technologii i przeobrażenia społeczno-gospodarcze doprowadziły do wzrostu znaczenia wykwalifikowanych pracowników w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Aby pracownicy mogli działać efektywnie, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, niwelującego poczucie wypalenia zawodowego. W celu wytypowania czynników kształtujących pożądany klimat organizacyjny przeprowadzono badania na grupie pracowników z sześciu grup zawodowych (N = 600). Oceny klimatu dokonano za pomocą Kwestionariusza do badania klimatu organizacyjnego L. Rosenstiela i R. Bögela, natomiast do analizy poziomu wypalenia zawodowego posłużono się kwestionariuszem OLBI (Oldenburg Burnout Inventory) autorstwa E. Demerouti. Statystyczna weryfikacja hipotez wykazała występowanie silnych związków między oceną klimatu organizacyjnego a poziomem wypalenia zawodowego. Analiza modelu regresji pozwoliła wytypować czynniki organizacyjne wyjaśniające zmienność poziomu wypalenia zawodowego w badanej próbie.(abstrakt oryginalny)
EN
Rapid development of technology and economic transformation have led to an importance of qualified employees in shaping the competitive advantage of enterprises. Employees need an appropriate organizational climate which will diminish burnout so they will be able to operate efficiently and effectively. In order to identify factors influencing the organizational climate, research was conducted on a group of employees from six professions (N = 600). In current studies Organizational Climate Questionnaire of L. Rosenstiel and R. Bögel was used, while the analysis of the level of occupational burnout was measured by OLBI (Oldenburg Burnout Inventory, author E. Demerouti). Statistic verification of hypotheses revealed strong correlations between the organizational climate and the level of burnout. The analysis of the regression model allowed to identify organizational factors explaining the variability of the level of burnout in the examined sample.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Baka Ł., Basińska B., 2016, Psychometryczne właściwości polskiej wersji oldenburskiego kwestionariusza wypalenia zawodowego (OLBI), Medycyna Pracy, 67(1), s. 29-41.
 • Bańka A., 1996, Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini, Poznań.
 • Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bratnicki, M., Kryś, R., Stachowicz, J., 1988, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • Bratnicki M., Wyciślak M., 1980, Klimat organizacyjny: Pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza, Prakseologia, 4(76), s. 85-104.
 • Czechowska-Świtaj T., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 • Demerouti E. , Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B., 2001, The job demands-resources model of burnout, Journal of Applied Psychology, 86(3), s. 499-512.
 • Demerouti E., Bakker A.B., Vardakou I., Kantas A., 2003, The convergent validity of two burnout instruments: A multitrait-multimethod analysis, European Journal of Psychological Assessment, 18(3) s. 296-307.
 • Denison D., 1996, What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native point of view on a decade of paradigm wars, Academy of Management Review, 21(3), s. 619-654.
 • Durniat K., 2012, Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel's organizational climate diagnosis questionnaire, Polish Journal of Applied Psychology, 10(1), s. 147-168.
 • Fazlagić J., 2012, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa.
 • Goodman S.A., Svyantek D.J., 1999, Person-Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matters, Journal of Vocational Behavior, 55 (2), s. 254-275.
 • Gray R.J., 2001, Organizational climate and project success, International Journal of Project Management, 19, s. 103-109.
 • Hellriegel D., Slocum J.W., 1974, Organizational climate: measures, research and contingencies, Academy of Management Journal, 17, s. 255-280.
 • Hofstede G., Hofstede G.I., Minkov M., 2010, Cultures and Organizations. Software of the mind, Mc- Graw Hill, New York.
 • Kopelman R., Brief A., Guzzo R., 1990, The Role of Climate and Culture in Productivity, [w:] Schneider B. (red.), Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, s. 282-318.
 • Lipińska-Grobelny A., 2007, Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lubrańska A., 2011, Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego, Medycyna Pracy, 62(6), s. 623-631.
 • Majowska M., 2010, Polityka wynagrodzeń w organizacji opartej na wiedzy, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 472-480.
 • Maslach C., Jackson S.E., 1984, Burnout in organizational settings, Applied Social Psychology Annual, 5, s. 133-153
 • Maslach C., Leiter M., 2008, Early Predictors of Job Burnout and Engagement Journal of Applied Psychology, 93(3), s. 498-512.
 • Moran T.E., Volkwein J.F., 1992, The cultural approach to the formation of organizational climate, Human Relations, 45 (1), s. 19-47.
 • Payne R.L., Pheysey D.C., Pugh D.S., 1971, Organization structure, organizational climate, and group structure: an exploratory study of their relationships in two british manufacturing companies, Occupational Psychology, 45, s. 45-55.
 • Rosenstiel L., Bögel R., 1992, Betriebsklima geht jeden an!, Bayerisches staatsministerium für arbeit und sozialordnung, familie, frauen undgesundheit, Monachium.
 • Schaufeli W.B., Buunk B.P., 1996, Professional Burnout, [w:] Schabracq M.J., Cooper C.L. (red.) Handbook of Work and Health Psychology Wiley, Chichester, s. 311-346.
 • Schein E., 1999, Sense and Nonsense about Culture and Climate, [w:] Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F. (red.), Handbook of Organizational Climate and Culture, CA: SAGE, Thousand Oaks, s. 1-19.
 • Schneider B., 1990, The Climate for Service: an Application of the Climate Construct, [w:] Schneider B. (red.), Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, s. 383-412.
 • Schneider B., Brief A.P., Guzzo R.A., 1996, Creating a climate and culture for sustainable organizational change, Organizational Dynamics, 24(4), s. 7-19.
 • Sikorski C., 2002, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., 1998, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Świętochowski W., 2008, Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy, [w:] Skłodowski H. (red.), Polskie doradztwo dla młodzieży - idea czy rzeczywistość, nr 19, Studia i monografie, Łódź, s. 121-130.
 • Urban W., 2008, Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych, Przegląd Organizacji, 7-8, s. 19-22.
 • Wajszczak E., 2000, Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 • Zimnowłocka-Łozyk E., 2011, Wypalenie zawodowe a umiejętność zarządzania stresem, czasem i sobą, [w:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 327-337.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530616

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.