PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 55 | 283--294
Tytuł artykułu

Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej. Przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State, Private and Third Sector in Migration Policy. The Example of the Danish Vocational Education System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań w artykule jest wykazanie na przykładzie duńskiego systemu kształcenia zawodowego, że interwencje państwa dla realizacji celów polityki edukacyjnej i migracyjnej odbywają się na styku różnych polityk społecznych i mogą być podporządkowane potrzebom sektora prywatnego. Przedmiotem analizy są reformy duńskiego państwa opiekuńczego po 2008 r., tj. po początkowych latach globalnego kryzysu finansowego. Wiodącą metodą badawczą jest studium literatury przedmiotu dotyczące duńskiego systemu kształcenia zawodowego (w tym raportów komórek rządowych) oraz analiza zagregowanych danych o rozmiarach i strukturze emigracji oraz reformach rynku pracy (baza LABREF). Przeprowadzone w Danii reformy oddziaływały zarówno na stronę popytową (przedsiębiorcy, oferujący staże w systemie dualnym) i podażową (uczestnicy szkoleń, przyszli pracownicy). Reformy przyjęły formę głównie bodźców negatywnych dla strony podażowej, związanych z przyjętą strategią zaostrzania kryteriów przyjmowania imigrantów i ich rodzin oraz silniejszego wiązania prawa do pobytu z obowiązkiem kształcenia się. Pracodawcom, reprezentującym rozdrobiony sektor prywatny, państwo udzieliło wsparcia w formie subsydiowania miejsc pracy. Charakter interwencji państwa można wyjaśnić tradycją autonomii sektora prywatnego w kraju (i pośrednią, mediatorską rolą państwa) oraz jego trudną sytuacją w czasie kryzysu lat 2007-2008. Wzmożona kontrola napływającego kapitału ludzkiego jest konieczna dla zapewnienia sektorowi prywatnemu podaży kwalifikacji niezbędnych do produkcji na eksport. Silna pozycja sektora prywatnego w duńskiej gospodarce jest także jednym z czynników tłumaczących, dlaczego podmioty trzeciego sektora, w tym uniwersytety ludowe, pełnią ograniczoną rolę w oferowaniu usług edukacji zawodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to explain that state interventions needed for realisation of educational and migration policy's goals are made at the intersection of different social policies and in cooperation with private sector. The analysis is based on the Danish vocational education system and includes a review of the Danish welfare state's reforms after 2008. For purposes of the analysis recent literature about the Danish vocational training system was reviewed, data on migration flows and structure as well were evaluated and recent social policy reforms in Denmark were studied. Welfare state reforms in Denmark were directed towards both demand and supply side - private companies offering training places and training participants, respectively. The reforms took mainly the form of negative stimuli for the supply side, meaning stricter criteria for migrant intake and family reunification as well as stronger conditioning of stay upon the ability to engage in continuing education. The demand side, represented by a fragmented private sector, gained financial support to be able to provide training places to students. These policy actions can be explained by the tradition of private sector autonomy and hence an indirect state role in industrial policy. State interventions were nevertheless needed to help private sector recover from the crisis 2008-2009 and be able to meet export policy goals. Furthermore, the privileged position of private sector in vocational education helps understand the limited role of third sector in Denmark, in the article represented by folk high schools, in providing vocational training. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
283--294
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Aegi K K., 2003, Zasady edukacji dorosłych w uniwersytetach ludowych w Danii - z dziejów idei i metod nauczania [w:] Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca.
 • Andersen T., 2015, The Danish Flexicurity Labour Market During the Great Recession, "Economist", t. 163, z. 4, http://dx.doi.org/10.1007/s10645-015-9260-1.
 • Ashton D., 2004, The Political Economy of Workplace Learning [w:] Workplace Learning in Context, red. H. Rainbird, A. Fuller, A. Munro.
 • Bech E. C., Borevi K., Mouritsen P., 2017, A 'civic turn' in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden, "Comparative Migration Studies", t. 5, z. 1, http://dx.doi.org/10.1186/s40878-016-0046-7.
 • Bech E. C., Mouritsen P., 2013, Restricting the Right to Family Migration in Denmark: When Human Rights Collide with a Welfare State under Pressure [w:] Europe's Immigration Challenge: Reconciling Work, Welfare and Mobility, red. G. Brochmann, E. Jurado, I.B. Tauris & Co, Londyn.
 • Bendtsen J., 2013, Restrucutring in SMEs: Denmark, Eurofond, https://www.eurofound. europa.eu/ef/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2012/4724/en/2/EF124724EN.pdf (31.08.2017).
 • Cedefop, 2013, Benefits of vocational education and training for people, organisations and countries, Publications Office of the European Union, Luksemburg, http://dx.doi. org/10.2801/18161.
 • Cedefop, 2014, Macroeconomic benefits of vocational education and training, Publications Office of the European Union, Luksemburg, http://dx.doi.org/10.2801/54994/.
 • Cedefop, 2017, Denmark - Leaving education early: putting vocational education and training centre stage, http://www.cedefop.europa.eu/files/denmark_-leaving_education_ early.pdf (31.08.2017).
 • Colding, B., 2005, A dynamic analysis of educational progression: Comparing children of immigrants and native Danes, "Akademiet for Migrationsstudier i Danmark", z. 37.
 • Desjardins R., 2017, Political Economy of Adult Learning: Comparative Study of Strategies, Bloomsbury, Londyn.
 • Eurostat, ec.europa.eu/Eurostat (31.08.2017).
 • Finansministeriet, 2016, Denmark's National Reform Programme 2016, 2016, https:// uk.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2016/dk-nationale-reformprogram/ denmarks-national-reform-programme2016.ashx (31.08.2017).
 • Heyes, J., 2014, Vocational education and training and the Great Recession: supporting young people in a time of crisis, European Trade Union Institute (ETUI), raport 131, Bruksela.
 • http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ (30.08.2017).
 • Jørgensen, C. H., 2017, From apprenticeships to higher vocational education in Denmark - building bridges while the gap is widening, "Journal of Vocational Education & Training, "t. 69, z. 1, http://dx.doi.org/10.1080/13636820.2016.1275030.
 • Kath, F., 1998, Financing of vocational education and training [w:] Vocational education and training - the European research field. Background report - Volume 1, red. Cedefop, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg.
 • Koudahl P., 2010, Vocational education and training: Dual education and economic crises, "Procedia-Social and Behavioral Sciences", z. 9, http://dx.doi.org/10.1016/j. sbspro.2010.12.421.
 • LABREF, https://webgate.ec.europa.eu/labref/public/ (31.08.2017).
 • Maliszewski T, 2003, Z dziejów uniwersytetów ludowych na terenie Szwecji [w:] Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca.
 • Marklund H., Rollnik-Sadowska E., 2016, The Role of Private Companies in the Danish Active Labour Market policy, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", t. 15, z. 2, http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2016.013.
 • Nannestad P., 2014, Immigration as a challenge to the Danish welfare state?, "European Journal of Political Economy", t. 30, z. 3, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco. 2004.03.003.
 • Ornston D., 2012, Old Ideas and New Investments: Divergent Pathways to a Knowledge Economy in Denmark and Finland, "Governance", t. 25, z. 4. http://dx.doi.org/10.1111/ j.1468-0491.2012.01596.x.
 • Preisler M., 2012, New drive to get young unemployed Danes into education and jobs, http:// www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2012/article.2012-09-20.7261518499, (31.08.2017).
 • Reichberg P., 2003, Szwedzkie uniwersytety ludowe [w:] Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca.
 • Statistics Denmark, www.dst.dk/en/Statistik (31.08.2017).
 • Stern D., Ritzen J.M.M., 1991, Market Failure in Training? New Economic Analysis and Evidence on Training of Adult Employees, Springer, http://dx.doi.org/10.1007/978-3- 642-76986-3.
 • Udlændinge- och Integrationsministeriet, 2017, Integration: Status og udvikling 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande, http://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-oganalyser/ integration-status-og-udvikling-filer/integration-status-og-udvikling-2017 (31.08.2017).
 • Undervisningsministeriet, 2008, Facts and Figures 2007 - Key Figures in Educaton 2007, http://pub.uvm.dk/2008/factsandfigures (31.08.2017).
 • Undervisningsministeriet, 2012, Education and Training in Denmark - Facts and Key Figures, www.uvm.dk/facts (31.08.2017).
 • Undervisningsministeriet, 2014, Improving Vocational Education and Training - overview of reform of the Danish vocational education system, http://eng.uvm.dk/-/media/filer/ uvm/english/pdf/140708-improving-vocational-education-and-training.pdf (31.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530838

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.