PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 55 | 317--327
Tytuł artykułu

Innowacje w edukacji - na przykładzie uczelni działających w regionach nadgranicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations in Education - the Example of Two Universities in Border Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zwrócono uwagę na zmiany na poziomie gospodarki oraz organizacji, które powodują iż niezbędne stają się również zmiany w edukacji. Edukacja zmienia się jednak znacznie wolniej i w wielu przypadkach nie odpowiada na potrzeby rynku. Starano się pokazać jak niezbędna jest spójność i zintegrowany rozwój gospodarki i edukacji. Autorka podkreśla, że nowe programy zajęć powinny wspomagać ustawiczne kształcenie, gdyż w gospodarce wiedzy liczy się przede wszystkim umiejętność uczenia się i zarządzania własnym samorozwojem. Uczelnie muszą sprostać wyzwaniom - ale przede wszystkim stać się liderami rozwoju społecznego i gospodarczego. Dziś warunkiem sukcesu jest wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin i łączenie jej z praktyką. Swoje tezy opiera na doświadczeniach z realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego, w którym podjęto próbę innowacyjnych rozwiązań. Projekt był zrealizowany przez uniwersytety regionalne, które prowadzą swą działalność na terenach przygranicznych. Celem było połączenie wiedzy z doświadczeniem wykładowców obu uniwersytetów oraz wiedzy z doświadczeniami przedsiębiorczymi. Innowacyjnym podejściem było wspólne kształcenie studentów i doktorantów wraz z przedstawicielami biznesu. W ramach implikacji praktycznej dochodziło do transferu wiedzy we wszystkich możliwych kierunkach: z uczelni do świata biznesu, ze świata biznesu do uczelni, pomiędzy uczelniami, z biznesu do biznesu, a to wszysto działo się jeszcze w wymiarze transgranicznym. Innowacyjna forma edukacji okazała się być ciekawą, zachęcającą do dalszego zdobywania wiedzy oraz korzystną dla uczestników i rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the changes at the level of economics and institutions, which cause the changes in education to be necessary. The education changes happen much more slowly and in many cases they do not reflect the market demands. The aim was to show, how necessary it is to acquire conjunction and harmonious development of the economics and education. The author stresses that the new curricula should support the lifelong education, because knowledge-based economics and education accentuate the ability to learn and manage one's own development. Universities must meet the expectation - but they should be foremost the leaders of social and economic development. Today the condition of the success is the use of knowledge from various disciplines and connection with the field experience. Her theses the author bases on experiences from the realization of international educational project, where the innovative solution had been tried. The project was implemented by regional universities in border regions. The goal was to interconnect the knowledge and experiences of the teachers from both universities with the knowledge and experiences of businessmen. The innovative element laid in common education of students, inceptors and representatives of the business. Within the framework of the practical implication the transfer of knowledge in all directions happened: from universities to the world of business, from the world of business to the universities, between universities and between businessmen respectively. All this had in addition a trans-border dimension. The innovative form of education had been evaluated as interesting, motivating for further education and useful for the participants and regional development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
317--327
Opis fizyczny
Twórcy
 • Hornoslezská Vysoká Škola Obchodní v Ostravě, Wydział Zagraniczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
Bibliografia
 • Adamska-Chudzińska M., 2015, Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 43 (3/2015), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, http://dx.doi. org/10.15584/nsawg.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bělobrádek P., 2017, Na život - O mně, KDU-ČSL a budoucnosti České republiky, KDU- -ČSL, Praha.
 • Gabryśová M., 2016, Innowacyjna współpraca transgraniczna w transferze wiedzy [w:] Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, KUL, Lublin.
 • Gabryśová M., Černý A., 2013. Projekt edukacyjny. Innowacje - sposób na zwiększenie konkurencyjności i rozwoju regionów [w:] Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Grublová E., Franek J., 2009, Inovace a znalosti, Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Jędrzejczak T. Innowacje w edukacji, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?- soid=FDE0ADC3BEED4290A4D5C5B2BF5920B5 (dostęp: 22.05.2012 r.).
 • Mayhew M.J., Wolniak G.C., Pascarella E., 2008, How Educational Practices Affect the Development of Life-Long Learning Orientations in Traditionally-Aged Undergraduate Students, "Research in Higher Education", Vol. 49, No. 4, http://dx.doi. org/10.1007/s11162-007-9081-4.
 • Nowacki R., 2016, Innowacyjność usług marketingowych i ich użyteczność w procesach Zarządzania przedsiębiorstwem, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 45 (1/2016), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, http://dx.doi. org/10.15584/nsawg.
 • Sijde P., Sam Ch., 2014, Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education model, "Higher Education", Vol. 68, No. 6, http:// dx.doi.org/10.1007/s10734-014-9750-0.
 • Truneček J. 2004, Znalostní podnik ve znalostní společnosti, Professional Publishing, Praha.
 • Tuschling A., Engemann Ch., 2006, From Education to Lifelong Learning: The emerging regime of learning in the European Union, "Educational Philosophy and Theory", Vol. 38, No. 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812. 2006. 00204.x.
 • Viturka M., Halámek P., Klímová V., Tonev P. a Titek V., 2010. Kvalita podnikatelské ho prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky, Grada Publishing, Praha.
 • Vodák J, Magdolenová J. 2012, Manažment malého a sredného podnikania, AB-TLAČ Žilina.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.