PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6(90) | 171--185
Tytuł artykułu

Mechanizmy wzmacniające nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mechanisms Strengthening Corporate Governance in State-Controlled Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli stosowanych w celu wzmocnienia lub zapewnienia skutecznego nadzoru nad spółką przez ich właścicieli. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie mechanizmów sprawowania kontroli w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z przeprowadzonych badań wynika, iż państwo do sprawowania nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wykorzystuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate governance covers a range of external and internal control mechanisms used to strengthen or ensure effective supervision of a company by its owners. The main purpose of the study is to present control mechanisms in companies co-owned by the State Treasury. The research shows that to supervise such companies, the state often uses both external and internal corporate governance mechanisms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliografia
 • Adamska A., 2012, Mechanizmy lewarowania kontroli właścicielskiej w spółkach publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 690, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia. Zarządzanie finansami - Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością", Nr 51, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., 2005, Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Abrys, Kraków.
 • Cadbury A., 1992, The Report of the Committee on The financial aspects of Corporate Governance.
 • Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research and Practice, 2010, K.H. Baker, R. Anderson (eds.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Efektywny nadzór korporacyjny: teoria i praktyka, 2002, S. Rudolf , T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Katner W. J., 2005, Pozakodeksowe uprzywilejowanie akcji - konstrukcja "złotej akcji" Skarbu Państwa według ustawy z 2005 r, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12.
 • Kiełbasa M., 2010, Polska bez "złotej aspiryny"? Szczególne uprawnienia polskiego Skarbu Państwa przed unijnym Trybunałem, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. VIII.
 • Koładkiewicz I., 1999, Nadzór korporacyjny -perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kowalczewska K., 2015, Uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych a ochrona strategicznych interesów państwa, "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje", nr 17.
 • Ład korporacyjny, 2011, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Mataczyński M., 2007, Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, 1999, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oplustil K., 2010, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Postuła I., 2013, Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Publiczne prawo gospodarscy, 2015, J. Olszewski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rady nadzorcze. Wykładania przepisów prawa i efekty ich stosowania, 2016, A. Szplit (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Regucki T., 2012, Uprzywilejowanie akcji co do głosu w półkach publicznych, "Allerhand Working Papers", no. 8, www.allerhand.pl (data wejścia: 20.01.2018).
 • Shleifer A., Vishny R.W., 1997, A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance", vol. 52, no. 2.
 • Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, 2015, A. Kidyba (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Stańczyk M. J., 2014, Statut spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Szydło M., 2006, Złote akcje posiadane przez państwo w prywatyzowanych przedsiębiorstwach a swoboda przepływu kapitału w Unii Europejskiej, "Prawo Spółek", nr 3.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404.
 • Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w półkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, Dz. U. 2005, Nr 132, poz. 1108.
 • Zalega K., 2003, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.