PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 7(3) | 39--52
Tytuł artykułu

Genesis and Nature of Moral and Legal Norms. Leon Petrażycki's Naturalistic Solution

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to examine the nature of moral and legal norms in a broader context: first, taking into account logical and methodological assumptions, second, in the perspective of psychology of emotions and legal policy. The basic subject of the research carried out by Leon Petrażycki was represented by law. Originally, it had a psychological character, not an objective, eternal, and unchanging one. To fully understand the genesis and nature of morality and law, Petrażycki addressed the study of mental phenomena, especially emotional experiences. First, however, he developed appropriate rules of logic and scientific methodology. Then he developed a new classification of mental phenomena, among which the fundamental role is played by bilateral (passive-active) emotions. At some stage, emotions begin to cooperate with cognitive processes, first of all with imaginations. Imaginations of acts, such as theft, betrayal, murder, can cause repulsive emotions, and type imaginations, such as truthfulness, charity, justice can evoke apulsive emotions. On the basis of such associations, judgments are created over time, the content of which becomes a basis for fundamental rules of conduct, that is, for norms. There are two fundamentally different types of norms: moral norms and legal norms. The norms of the first type are imperative and represent the nature of validity (they are obeyed), while the norms of the second type are imperative-attributive and they also always entitle someone to something, i.e. they give someone a right. This division determines a fundamental difference between morality and law. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
39--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Babb, H. W. Petrazhitsky: Science of Legal Policy and Theory of Law, Boston University Law Review 17/18, 1937, pp. 793-829.
 • Babb, H. W. Petrazhitsky: Theory of Law, Boston University Law Review 18, 1938, pp. 511-578.
 • Barwicka-Tylek, I. W kwestii 'psychologiczności' psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego, Państwo i Prawo 2 (768), 2010, pp. 44-56.
 • Barwicka-Tylek, I. Leon Petrażycki, In K. Chojnicka and M. Jaskólski (eds.), Słownik historii doktryn politycznych, vol. 4, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009, pp. 567-578.
 • Biernat, A. Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Brożek, B. Emocje jako fundament prawa. Uwagi o teorii Leona Petrażyckiego, In. J. Stelmach, J. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (eds.), Naturalizm prawniczy. Stanowiska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 • Denzin, N. K. Interaction, Law and Morality: The Contribution of Leon Petrażycki, In J. Górecki (ed.), Sociology and Jurisprudence of Leon Petrażycki, Urbana, Chicago, and London: University of Illinois Press, 1975, pp. 83-105.
 • Dworkin, R. Taking Rights Seriously, Massachusetts: Harvard University Press, 1977.
 • Giaro, T. La Civilpolitik di Petrażzycki, Index 23, 1995, pp. 97-157.
 • Górecki, J. (ed.). Sociology and Jurisprudence of Leon Petrażycki, Urbana, Chicago, and London: University of Illinois Press, 1975.
 • Hart, H. L. A. The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press, 1961.
 • Hazard, J. N. Communists and Their Law: A Search for the Common Core of the Legal Systems of the Marxian Socialist States, Chicago and London: University of Chicago Press, 1969.
 • Kaufmann, A. Rechtsphilosophie im Wandel. Stationen eines Weges, Frankfurt am Main: C. H. Beck, 1972.
 • Kaufmann, A. Moral, In Staatslexikon: Recht - Wirtschaft - Gesellschaft, Freiburg Basel Wien: Herder (Görres-Gesellschaft), 1987, pp. 1219-1227.
 • Kojder, A. Gorzkie lata Leona Petrażyckiego w Uniwersytecie Warszawskim, Studia Iuridica 17, 1990, pp. 175-189.
 • Kojder, A. The Sociology of Law in Poland: Past and Present, In V. Ferrari (ed.), Sociology of Law: A Worldwide Documentary Enquiry, Milan: Giuffre Editore, 1990, pp. 632-659.
 • Kojder, A. Godność i siła prawa, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001.
 • Kotarbiński, T. Pojęcie teorii adekwatnej, Studia Filozoficzne 4, 1973, pp. 3-16.
 • Kowalski, J. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego, Warszawa: PWN, 1963.
 • Lande, J. Socjologia Petrażyckiego, Przegląd Socjologiczny 12, 1958, pp. 229-265.
 • Lande, J. Studia z filozofii prawa, Warszawa: PWN, 1959.
 • Lang, W. Aksjologia prawa, In B. Czech (ed.), Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim wKatowicach, Katowice, pp. 120-132.
 • Langrod, G. S. L'Oeuvre juridique et philosophique de Leon Petrażycki, Brussels, 1957.
 • Langrod, G. S., and M. Vaughan. The Polish Psychological Theory of Law, In W. J. Wagner (ed.), Polish Law Throughout the Ages, Stanford: Hoover Institution Press, 1970, pp. 299-362.
 • Laserson, M. M. The Work of Leon Petrazhitsky, Columbia Law Review 51 (1), 1951, pp. 41- 63.
 • Lazari-Pawłowska, I. Leon Petrażycki - teoretyk moralności i moralista, Etyka 9, 1971, pp. 41- 63.
 • Lewin, K. Principles of Topological Psychology, New York and London: McGraw-Hill, 1936.
 • Licki, J. Motywacyjne i wychowawcze działanie prawa jako podstawa naukowej polityki prawa, In J. Kurczewski (ed.), Prawo i Społeczeństwo, Warszawa: PWN, 1975, pp. 233-270.
 • Meyendorf, A. The Theory of Petrazhitsky, In W. I. Jennins (ed.), Modern Theories of Law, London: Oxford University Press, 1933, pp. 21-37.
 • Morawski, L. Wstęp do prawoznawstwa, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2004.
 • Motyka, K. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.
 • Motyka, K. Amerykańskie Petrażycjana: Law and Morality w oczach krytyki, In Prawo i ład społeczny: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2000, pp. 314-328.
 • Nowacki, J. O rozróżnieniu prawa i moralności w teorii Leona Petrażyckiego, Studia Filozoficzne 5, 1981, pp. 51-62.
 • Opałek, K. Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa: PWN, 1962.
 • Opałek, K. Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa: PWN, 1986.
 • Opałek, K., and J. Wróblewski. Zagadnienia teorii prawa, Warszawa: PWN, 1969.
 • Opałek, K. (ed.). Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego, Warszawa: PWN, 1969.
 • Ossowska, M. Podstawy nauki o moralności, Warszawa: PWN, 1966.
 • Petrażycki, L. Die Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberichtigen, Berlin, 1892.
 • Petrażycki, L. Die Lehre vom Einkommen, vol. 1-2, Berlin, 1893-1895.
 • Petrażycki, L. Bona fides v graždanskom prave, St Petersburg: Tipografiya M. M. Stasyulevica, 1897.
 • Petrażycki, L. O motivach čelovečeskich postupkov v osobiennosti o etičeskich motivach i ich raznovidnostijach, Petersburg, 1904; id. Über die Motive des Handelns und über das Wesen der Moral und des Rechts, Berlin, 1907; id. O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, trans. by J. Licki, Warszawa, 1924, 2002.
 • Petrażycki, L. Vvedenie v izučenie prava i nravstvennosti, Petersburg 1905; id. Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej, trans. by J. Lande, Warszawa: PWN, 1959.
 • Petrażycki, L. Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teorijej nravstvennosti, vol. 1-2, Petersburg 1907; id. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, trans. by J. Lande, vol. 1-2, Warszawa: PWN, 1959-1960.
 • Petrażycki, L. K voprosu o social'nom ideale i o vozroždenii estestvennogo prava, Juridiczeskij Wiestnik 1913; id. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, J. Finkelkraut (Licki) (ed.), Warszawa, 1925.
 • Petrażycki, L. O różnych gatunkach przewidywań i o znaczeniu praktycznym teoryj, Prace Socjologiczne 1, 1935, pp. 1-6, reprint: Prakseologia 1, 1974, pp. 7-17.
 • Petrażycki, L. O dopełniających prądach kulturalnych i prawach rozwoju handlu, J. Finkelkraut (Licki) (ed.), Warszawa, 1936.
 • Petrażycki, L. Nauka o kategoriach, J. Finkelkraut (Licki) (ed.), Warszawa, 1939.
 • Petrażycki, L. Nowe podstawy logiki i klasyfikacja umiejętności, J. Finkelkraut (Licki) (ed.), Warszawa, 1939.
 • Petrażycki, L. O filozofii, J. Finkelkraut (Licki) (ed.), Warszawa, 1939.
 • Petrażycki, L. Szkice filozoficzne, vol. 1, O tak zwanej metodzie krytycznej oraz o metafizyce i filozofii praktycznej Kanta, J. Finkelkraut (Licki) (ed.), Warszawa, 1939.
 • Petrażycki, L. Law and Morality, trans. by H. W. Babb, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955.
 • Petrażycki, L. Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa: PWN, 1968.
 • Petrażycki, L. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, J. Licki, and A. Kojder (eds.), Warszawa: PWN, 1985.
 • Pietrzykowski, T. Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Warszawa: Difin, 2012.
 • Pietrzykowski, T. Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 • Podgórecki, A. Założenia polityki prawa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1957.
 • Podgórecki, A. Unrecognised Father of Sociology of Law: Leon Petrażycki, Law and Society Review 15 (1), 1981, pp. 183-202.
 • Probucka, D. Psychologizm w etyce Leona Petrażyckiego, In A. Olech (ed.), Psychologizm - antypsychologizm, Kraków: Aureus 2001, pp. 191-197.
 • Sadurska, R. Jurisprudence of Leon Petrażycki, American Journal of Jurisprudence 32, 1987, pp. 63-98.
 • Sorokin, P. A. Review: Leon Petrażycki, Law and Morality, Harvard Law Review 69, 1956, pp. 1150-1157.
 • Szacki, J. Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, In J. Szacki (ed.), Sto lat socjologii polskiej: od Supińskiego do Szczepańskiego. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, 1955, pp. 11-119.
 • Timasheff, N. S. Petrazhitsky's Philosophy of Law, In P. L. Sayre (ed.), Interpretations of Modern Legal Philosophies: Essays in Honor of Roscoe Pound, New York: Oxford University Press, 1947, pp. 736-789.
 • Woleński, J. Metodologiczne dążenia Petrażyckiego a współczesna teoria nauki, In K. Opałek (ed.), Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego, Warszawa: PWN, 1969.
 • Ziembiński, Z. Normy moralne a normy prawne. Zarys problematyki, Poznań: UAM, 1963.
 • Ziembiński, Z. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa: PWN, 1974.
 • Ziembiński, Z. Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa: PWN, 1980.
 • Znamierowski, Cz. Psychologiczna teoria prawa. Analiza krytyczna, Przegląd Filozoficzny 25, 1922, pp. 1-78.
 • Zyzik, R. Ideał społeczny w polityce prawa. Perspektywa ewolucyjna, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 60, 2015, pp.175-188.
 • Zyzik, R. Czy Leon Petrażycki był prekursorem behawioralnej ekonomicznej analizy prawa? Forum Prawnicze 39, 2017, pp. 21-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530912

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.