PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 Konstytucyjne standardy w kontekście ich znaczenia dla prawa karnego | 36--43
Tytuł artykułu

Warunek wykonalności zachowania się człowieka stawiany normowanemu przez prawo zachowaniu jako konsekwencja konstytucyjnej zasady proporcjonalności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Condition of the Feasibility of Human Behavior, Imposed on Law-regulated Behavior, as a Consequence of the Constitutional Principle of Proportionality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania uczynione zostało wykazanie, że doktrynalne aprobowanie warunku wykonalności zachowania się człowieka, stawianego normowanemu przez prawo zachowaniu, jest nieuświadamianą sobie przez doktrynę konsekwencją obowiązywania konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Skoro bowiem non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (łac. reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą), to nie sposób aprobować konsekwencji paremii ad impossibilia nemo obligatur (łac. nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych) - która leży u podstaw warunku będącego tematem niniejszego opracowania - jeśli w systemie prawnym nie można odszukać jej normatywnej podstawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to demonstrate that the doctrinal approval of the condition of the feasibility of human behavior, set by the behavior prescribed by law is, unaware of the doctrine, consequence of the constitutional principle of proportionality. Since non-regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (Latin: rules do not form law, but derive from it), then it is impossible to approve the consequences of paremii ad impossibilia nemo obligatur (Latin: no one is obliged to do anything impossible) - which underlies the condition that is the subject of this study - if the legal system cannot find its normative basis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A. Łabno, Istota zasady proporcjonalności, [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010, s. 22 i n.
 • C. Znamierowski, Z rozmyślań teoretyka prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, Poznań 1929 s. 179.
 • J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009, s. 216 i n.
 • K. Opałek, Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa, Warszawa 1957, s. 349.
 • K. Paprzycka, Uwagi o W. Patryasa koncepcji zaniechania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, Poznań 1995, s. 145.
 • K. Szczucki, Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Warszawa 2015, s. 17.
 • K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", z. 2, Kraków 1999, s. 33-34.
 • L. Bosek, M. Szydło, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016, Legalis, teza 56 i n. do art. 31.
 • L. Kubicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975, s. 77.
 • L. Nowak, Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa, Poznań 1968, s. 33 i n.
 • Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 95.
 • Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w polskim prawie karnym, Poznań 2007, s. 68 i n.
 • M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, s. 170-173.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa 2017.
 • M.J. Lubelski, Kwestia odwołań do konstytucyjnej zasady proporcjonalności przy stanowieniu i wykładni norm prawa karnego, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, Warszawa 2012, s. 183.
 • O. Bogucki, M. Zieliński, Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, [w:] P. Wiliński (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom III cz. 1. Zasady Procesu Karnego, Warszawa 2014, s. 43 i n.
 • S. Wronkowska, System prawny a porządek prawny i ład społeczny, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński (red.), Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 192-194.
 • T. Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966, s. 49.
 • W. Patryas, Odpowiedź na "Uwagi o W. Patryasa koncepcji zaniechania", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, Poznań 1996, s. 137 i n.
 • W. Patryas, Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Poznań 1993, s. 42 i n.
 • Z. Ziembiński, Analiza pojęcia czynu, Warszawa 1972, s. 50 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.