PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 (CD) | 943--957
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych, cz. 4. Podsystem transportu i ruchu wojsk w misjach poza granicami kraju

Warianty tytułu
Logistics Security Benchmark the Quality of Performance of the Tasks Mandated Standards. Part. 4. Transport Subsystem and the Movement of Troops in Missions Outside the Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja zadań przez jednostki wojskowe wyznaczone do pełnienia misji poza granicami kraju, wymusza podjęcie w pierwszej kolejności działań dotyczących przemieszczania stanów osobowych, sprzętu wojskowego i zaopatrzenia. Odbywa się to zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Przewozy na terenie kraju odbywają się z wykorzystaniem środków transportowych pozostających w dyspozycji Sił Zbrojnych RP, jak również pozyskiwanych od cywilnych przewoźników. Skomplikowanym przedsięwzięciem jest zaspokojenie potrzeb przewozowych poza granice kraju. Złożoność wynika z konieczności pozyskiwania adekwatnych do potrzeb środków transportowych, jak również dokonywania szeregu uzgodnień z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie przewozowym. Zaspokojenie potrzeb przewozowych w relacjach kraj - miejsce pełnienia misji, zwykle jest realizowane środkami transportowymi doraźnie kontraktowanymi na rynku wojskowym i cywilnym. Zadania te realizują struktury podsystemu transportu i ruchu wojsk. Realizacja zadań transportowych w rejonie misji odbywa się z wykorzystaniem własnych lub sojuszniczych środków transportowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of tasks by the military units designated for missions outside the country, forces to take in the first of the sequence of actions on the movement of personal States, military equipment and supplies. This is done both within the country and outside its borders. Transport within the country are held with the use of means of transport in the Polish armed forces, as well as obtained from civilian carriers. A complex project is to satisfy the needs of the transport beyond the borders of the country. The complexity arises from the necessity of obtaining adequate to the needs of the means of transport, as well as making a number of arrangements with other entities involved in the transport process. The transport needs of the country relations - missions, it is usually implemented means of transport temporarily ordered drinks on military and civilian market. These tasks are implementing the transport subsystem of the structure and movement of troops. Realization of transportation tasks in the mission is carried out with the use of their own or allied transport measures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
943--957
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
  • 1. http://www.nato.int/cps/bu/natohq/topics_50106.htm, /dostęp 12. 06. 2017/
  • 2. Instrukcja o przewozach wojsk oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego transportem lot-niczym DD/4.4.2/A/, Inspektorat Wsparcia SZ, Warszawa 2009.
  • 3. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994.
  • 4. Kręcikij J., Wołłejszo J. Podręcznik dowódcy batalionu, AON Warszawa 2007.
  • 5. Kurasiński Z., Kompendium logistyka wojskowego, WAT Warszawa 2014.
  • 6. Pawlisiak M. System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rze-czypospolitej Polskiej, WAT, Warszawa 2016.
  • 7. Witkowski J., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  • 8. Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, "Zeszyty Naukowe AON" nr 1(86), AON, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531016

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.