PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 55 | 387--400
Tytuł artykułu

Impact of Weather Conditions Yield

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ pogody na wydajność pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wydajność pracy zależy od wielu czynników, poczynając od najbardziej oczywistych, tj. wynagrodzenie, organizacja pracy i tych rzadziej branych pod uwagę, takich jak pogoda. Pogoda wpływa na dobre samopoczucie pracowników, a tym samym na jakość wykonywania ich obowiązków. W zależności od pory roku pracownicy mogą czuć się mniej lub bardziej zmęczeni i mniej lub bardziej skłonni do podejmowania nowych wyzwań. Pojawia się pytanie - czy istnieje dokładny sposób mierzenia wpływu pogody na plon pracownika? Czy warunki pogodowe mają wpływ na wydajność, czy też są grupy zawodowe bardziej lub mniej podatne na warunki pogodowe? Czy zależy to od płci, czy też pogoda wpływa na wydajność pracy obu płci w równym stopniu? W jakim stopniu, w porównaniu z innymi czynnikami, pogoda wpływa na wydajność? Czy możliwe jest określenie czynnika pogodowego, który ma największy wpływ na wydajność? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 314 pracowników umysłowych w regionie łódzkim. Z analizy wyników ankiety można wywnioskować, że pogoda wpływa na wydajność pracowników, ale nie na wszystkich jednakowo. Czynnikiem pogodowym mającym największy negatywny wpływ na wydajność pracy, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, jest zbyt wysoka temperatura. (abstrakt oryginalny)
EN
Labour productivity depends on a number of factors, starting from the most obvious - wages/ salary, to work organization and to those less often taken into consideration, such as the weather. Weather affects employees' well-being, and thus the discharge of their duties. Depending on the time of year employees may feel more or less tired and more or less eager to take on new challenges. The emerging question is - is there an accurate way to measure the impact of weather on an employee's yield? Are all employee weather conditions affected by weather conditions equally, or are there people more (or less) vulnerable to weather? Does it depend on gender, or does weather affect the yield of work of both genders equally? To what extent, in comparison with other factors, does weather affect on yield? Is it possible to identify the weather factor that most effects on yield? To answer the above questions, the research method research used in this study was a survey carried out on the basis of a prepared questionnaire of 314 white-collar workers in the Lodz region. From the analysis of the results of the survey it can be inferred that the weather affects the performance of employees, but not for everyone equally, some are less likely others to suffer a decline in labour yield depending on weather conditions. The weather factor having the greatest negative impact on labour yield, for both men and women, is too high a temperature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
387--400
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ahn S., Lee S., Steel R., 2013, Effects of Workers Social Learning, "Journal of Construction Engineering and Management" 139.
 • Beynon C, Burke J, Doran D, Nevill A., 2000, Effects of activity-rest schedules on physiological strain and spinal load in hospital-based porters, "Ergonomics", 43(10), https://doi.org/10.1080/001401300750004168.
 • Borkowska S., 1985, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Sikorski C., 2004, Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 • Carnahan B.J., Redfern M.S., Norman B., Designing safe job rotation schedule optimization and heuristic search, "Ergonomics" 43(4), https://doi.org/10.1080/001401300184404.
 • Gableta M., 2006, Potencjał pracy i jego znaczenie [in:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, Wrocław.
 • Hermanowski T., 2013, Absencja chorobowa pracowników a funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynku - wyniki analizy z użyciem symulacyjnego modelu wieloagentowego [in:] Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, red. T. Hermanowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hsie M., Wen-Ta H., Tao-ming C., 2009, A model used in creating a work-rest schedule for laborers, "Automation in Constraction" 18(6), https://doi.org/10.1016/j.autcon. 2009.02.010.
 • Kosieradzka A., 2000, Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie [in:] Strategie wzrostu produktyw ności firmy, Kraków.
 • Kożuch B., 2001, Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 • Krzysztofek A., Kumańska W., 2011, Wpływ motywowania pracowników na efektywność prac w przedsiębiorstwie, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, R. 15, nr 2/2011.
 • Lee H.S., Shin J.W., Park M., Ryu H.G., 2009, Probabilistic Duration Estimation Model for High-Rise Structural Work, "Journal of Construction Engineering and Management" - ASCE No. 135, https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000105.
 • Lisiecka K., 2003, Efektywność systemów zarządzania jakością, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", No. 6.
 • Maj T., 2007, Organizacja podstawowych robót budowlanych [in:] Organizacja budowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
 • Malara J., 2014, Badania ilosciowego aspektu czasu pracy robotników budowlanych, "Przegląd Budowlany" (6/2014).
 • Mikrut A., Tomasiewicz R., 2009, Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (1/2009).
 • Oleksyn T., 2001, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Townsend K., Lingard H., Bradley L., Brown K., 2012, Complicated Working Time Ar- rangements: Construction Industry Case Study, "Journal of Construction Engineering and Management" - ASCE 138, https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943- 7862.0000436.
 • Tharmmaphornphilas W., Norman B.A., 2004, A quantitative method for determining proper job rotation intervals, "Annals of Operation Research", (128), https://doi.org/10.1023/ b:anor.0000019108.15750.ae.
 • Siwek M., 2009, Motywowanie pracowników jako narzędzie wzrostu efektywności organizacji i wyznacznik jej sukcesu, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, R. 13, nr 2/2009.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, 1992, Publisher Znicz, Szczecin.
 • Stabryła A., 2010, Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • Rocznik statystyczny przemysłu, 2014, Central Statistical Office (Polish GUS), Warsaw. Wykowska M., 1994, Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków.
 • Zhao J., Zhu N., Lu S., 2009, Productivity model in hot and humid environment based on heat tolerance time analysis, "Building and Environment" (44), https://doi. org/10.1016/j.buildenv.2009.01.003.
 • "Economic Outlook" No 94 - November 2015 - OECD Annual, (access 4.03.2016), Projectionshttp:// stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531020

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.