PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 55 | 409--417
Tytuł artykułu

Neèkologičnostʹ žiznedeâtelʹnosti ličnostikak psihologičeskaâ problema

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nieekologiczne zorientowanie działalności życiowej osobowości jako problem psychologiczny
Non-ecological Character of Life Activity of Personality as a Psychological Problem
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Celem badania jest zidentyfikowanie specyfiki rozwoju nieekologicznie ukierunkowanej działalności życiowej osobowości jako głównej psychologicznej przyczyny globalnego kryzysu środowiskowego. Wierzymy, że ekologizacja życia osobistego pomoże rozwiązać ten problem. Zgodnie z celem sformułowano następujące zadania badawcze: 1) zaproponowanie teoretycznego modelu struktury psychicznej aktywności życiowej osobowości; 2) wybranie, zgodnie z modelem, narzędzia empirycznego badania cech nieekologicznie zorientowanej działalności życiowej osobowości; 3) zebranie i przeanalizowanie danych empirycznych dotyczących cech nieekologicznie ukierunkowanej działalności życiowej uczniów. Wyniki badania empirycznego ujawniły zarówno ogólny schemat, jak i specyficzne cechy charakterystyczne w rozwoju nieekologicznie zorientowanej działalności życiowej młodych ukraińskich studentów w ogóle i w różnych środowiskach ich aktywności społecznej. Uzyskane dane umożliwiają wybór indywidualnych i grupowych kierunków działań zaradczych. Mogą być również wykorzystywane do organizacji pracy socjalnej z młodzieżą. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of our study is to identify the peculiarities of the development of a non-ecologically oriented life activity of personality as the main psychological cause of the global environmental crisis. We believe that the ecologization of personal life activity will help to solve this problem. In conformity with the goal, such research tasks were formulated: 1) to propose the theoretical model of psychological structure of life activity of personality; 2) according to the model, to select the tools for empirical research of the features of a non-ecologically oriented life activity of personality; 3) to gather and analyze the empirical data on the features of the non-ecologically-oriented life activity of the students. The results of the empirical study revealed both general patterns and specific features characteristic of the young Ukrainian students in the development of non-ecologically oriented life activity in general, and in different environments of their social activity. The data obtained sets the direction for individual and group correctional work. They can also be used to organize social work with young people. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
409--417
Opis fizyczny
Twórcy
  • Ìnstitut Psihologìï Ìmenì G.S. Kostûka Nacìonalʹnoï Akademìï Pedagogìčnih Nauk Ukraïni
Bibliografia
  • Aбульханoва-Cлавcкая K.A., 1987, Жизнeнныe пepcпeктивы личнocти, K.A. Aбуль- ханoва-Cлавcкая, Пcихoлoгия личнocти и oбpаз жизни / Oтв. peд. E. B. Шopo- хoва. М.: Hаука.
  • Aбульханoва-Cлавcкая K.A., 1981, Pазвитиe личнocти в пpoцecce жизнeдeятeльнo- cти, K.A. Aбульханoва-Cлавcкая, Пcихoлoгия фopмиpoвания и pазвития личнo- cти. М. : Hаука.
  • Kаpпинcкий K.B., 2010, Жизнeдeятeльнocть как фopма активнocти cубъeкта жиз- ни, K.B. Kаpпинcкий, Мeтoдoлoгия и иcтopия пcихoлoгии. T. 5. Bыпуcк 1.
  • Peймepc H. Ф., 1991, Пoпуляpний биoлoгичecкий cлoваpь, H.Ф. Peймepc, М.: Hаука.
  • Cepикoв Г.H., 2014, Личный энepгopecуpc как ocнoва жизнeдeятeльнocти чeлoвeка, Г.H. Cepикoв, Becтник Южнo-Уpальcкoгo гocудаpcтвeннoгo унивepcитeта. - № 1, T. 6.
  • Xащeнкo H.H., 2002, Coциальнo-пcихoлoгичecкиe фактopы жизнeдeятeльнocти лич- нocти на экoлoгичecки нeблагoпpиятных тeppитopиях: Чepнoбыльcкий cлeд, диc. ... к. пc. н. : cпeц. 19.00.05, H.H. Xащeнкo, Мocква.
  • Швалб Ю. М., 2005, Eкoлoгo-пcихoлoгiчнi вимipи cпocoбу життя, Ю.М. Швалб, Aк- туальнi пpoблeми пcихoлoгiї: Зб. наук. пpаць Інcтитуту пcихoлoгiї iмeнi Г. C. Ko- cтюка AПH Укpаїни - T. 1, Bип. 5, Ч. 2 - K.: Мiлeнiум.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531120

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.