PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 40 | 5--14
Tytuł artykułu

Gospodarowanie odpadami komunalnymi biodegradowalnymi w województwie lubuskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managing Biodegradable Municipal Waste in the Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano ocenie retrospektywnej realizację celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Od-padami w województwie lubuskim, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami komunalnymi biodegradowalnymi. Omówiono regulacje prawne w Unii Europejskiej i Polsce w zakresie gospodarowania bioodpadami oraz zaproponowano rozwiązania systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article evaluates the retrospective implementation of the aims of the National Plan for Waste Management 2010 as well as the entries of the Voivodeship Plan for Waste Management in the Lubuskie Voivodeship, with a special consideration of managing biodegradable municipal waste. The legal regulations in the European Union and Poland in terms of managing bio waste were described altogether with the proposal of the solutions for the system of biodegradable waste collection. (original abstract)
Rocznik
Tom
40
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020, Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2010.
 • Dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfkowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, kom (2010) 235, dotyczący przyszłego gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej, SEK(2010) 577.
 • Krajowy Plan Gospodarki odpadami - 2010.
 • Manczarski P., Kompostowanie odpadów komunalnych, Forum Technologii Ochrony Środowiska, POLEKO 2007.
 • Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2010.
 • Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Rada Ministrów, Warszawa, 2002.
 • Projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami - 2014.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 - tekst jednolity z póź. zm.).
 • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 - tekst jednolity).
 • Wspólny Międzygminny Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z póź. zm.).Plan Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12, Długoszyn, 2004.
 • Zielona Księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej {SEK(2008) 2936}, Komisja Wspólnot Europejskich.
 • Żygadło M., Gospodarka odpadami komunalnymi, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2002.
 • Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie 'Krajowego planu gospodarki odpadami 2014' (M. P. Nr 101, poz. 1183).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.