PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 55 | 418--431
Tytuł artykułu

Status and Trends of the Employment in the Financial Institutions in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poziom i tendencje zmian w zatrudnieniu w instytucjach finansowych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Sektor finansowy stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu społeczno-ekonomicznego każdego kraju. Przedmiotem badań w pracy jest wielkość zatrudnienia w tym sektorze skupiającym działalność finansową, ubezpieczeniową oraz pozostałą działalność wspomagającą powyższe działalności. Celem pracy było zbadanie poziomu zatrudnienia w sektorze finansowym w ujęciu przestrzennym (województwa) w latach 2005-2014 przy użyciu metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Zwrócono również uwagę na trendy w strukturze zatrudnienia w sektorze finansowym między województwami, jak i samej wielkości liczby zatrudnionych w poszczególnych województwach. Dane dla kraju pokazują również na istotny rosnący trend wielkości zatrudnienia w sektorze finansowym. Jednakże jego wysoki współczynnik kierunkowy warunkowany jest bardzo silnym trendem wzrostowym, mającym miejsce w województwie mazowieckim, znacznie wolniejszym trendem w województwach dolnośląskim, pomorskim i śląskim. W przypadku większości województw bowiem, modele funkcji trendu wskazują na ujemną, statystycznie istotną tendencję rozwojową badanego zjawiska. Wyniki klasyfikacji wskazują na geograficzny podział kraju pod względem liczby podmiotów w sektorze finansów i ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial sector is one of the most important elements of socio-economic system of each country. The research work is employment in this sector focusing financial activities insurance and other activities supporting these activities. The aim of the study was to examine the level of employment in the financial sector in spatial terms (voivodship) in the period 2005-2014 using methods of multivariate statistical analysis. The attention was also drawn to the trends in the structure of employment in the financial sector between the voivodships and the same size of the number of employees in individual voivodship. The classification results indicate the geographical division of the country in terms of number of firms in the sector of finance and insurance. Data for the country also show a significant growing trend of employees in the financial sector. However its high directional coefficient is conditioned by very strong growing trend occurring in Mazowieckie much slower trend in the provinces of Dolnośląskie, Pomorskie, and Śląskie. For most voivodships tendency models indicates a negative statistically significant trend of the studied phenomenon. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
418--431
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Banaszczak-Soroka U., 2014, Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Beck, Warszawa.
 • Baszyński A., 2007, Analiza zatrudnienia w sektorach bankowych wybranych krajów Europy Środkowowschodniej [in:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. nauk. J. Poteralski,, Szczecin.
 • Bejinaru, R., 2017, Universities in the Knowledge Economy, Journal of Management Dynamics in the Knowledge Economy, Vol. 5 (2017) No. 2, pp. 251-271; https://dx.doi. org/10.25019/MDKE/5.2.05
 • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Chmielarz W., 1999, Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • Czekaj J., 2008, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa.
 • Dębski W., 2012, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa.
 • Dziechciarz J., Walesiak M., 2000, Klasyfikacja firm rodzinnych w Polsce, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Taksonomia" 7/874.
 • Smyczek S., 2012, Nowe trendy w zrachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.
 • Sopoćko A., 2015, Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa.
 • Świecka B., 2007, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa, p. 8, 21.
 • Thai-Ha Le, Jungsuk Kim, Minsoo Lee, 2016, Institutional Quality, Trade Openness, and Financial Sector Development in Asia: An Empirical Investigation, "Emerging Markets Finance & Trade", 52, p. 1047-1059, https://dx.doi.org/10.1080/1540496x.2015.1103138.
 • Walesiak M., Gatnar E. (ed.), 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem program R, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.