PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 2 | 7--34
Tytuł artykułu

Teamwork Research Method Based on the System of Organisational Terms and Online Management Tools

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Metoda badania pracy zespołu wykorzystująca układ wielkości organizacyjnych i narzędzia menedżerskie online
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań: W związku ze wzrostem złożoności i dynamizmu otoczenia organizacji coraz większego znaczenia nabiera praca zespołowa. Aby jednak była ona efektywna, a zespół osiągał zamierzone cele, muszą istnieć możliwości określania kluczowych aktywności menedżera zespołu oraz jego członków. Niestety obecne metody badawcze w naukach o zarządzaniu nie dają możliwości wyciągnięcia w pełni obiektywnych wniosków i uzyskania precyzyjnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące pracy zespołowej.
Cele badań. Cele artykułu to (1) przedstawienie autorskiej metody badania zarządzania zespołem i pracy członków zespołu na podstawie koncepcji metodologicznej układu wielkości organizacyjnych oraz (2) zaprezentowanie części wyników obserwacji nieuczestniczącej z wykorzystaniem narzędzi menedżerskich online jako narzędzi badawczych w zakresie pracy zespołowej.
Metodologia. W procesie konstruowania koncepcji metodologicznej, jaką jest układ wielkości organizacyjnych, wykorzystano obszerną literaturę przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu, filozofii, logiki i informatyki. Obserwacja nieuczestnicząca została przeprowadzona z udziałem 41 studentów zarządzania, mających przygotować zadany projekt podczas pracy zespołowej. W ten sposób uzyskano dane weryfikujące przydatność prezentowanej metody badawczej.
Kluczowe wnioski. Prezentowana metoda badawcza pozwala w pewnym stopniu na rozwiązanie problemów metodologicznych w naukach o zarządzaniu w zakresie badania pracy zespołowej, a także stanowi krok w kierunku ustalania wzorców pracy menedżerów zespołów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. At present organisations have to respond more effectively to the dynamic and complex environments. Therefore team management has become more and more relevant as a method of increasing organisational efficiency. In order to ensure that a team can achieve the established goals, it is crucial to clarify managerial actions that govern effective team actions. Unfortunately, the present research methods create some methodological problems in the way to achieve clear answers to research questions in that field.
Research aims. The aim of the paper is (1) to present the original method of studying the activity of team managers and their teams based on the concept of organizational term, and (2) to present the results of the observation of the virtual team recorded by online management tools in TransistorsHead (online research platform).
Methodology. A review of literature led the author to design a system of organizational terms which include ontological and epistemological assumption of such research. The non-participating observation carried out with 41 students recorded by online management tools allows for verification of the appropriateness of the research method.
Key findings. The presented research method gives possibility of overcoming the domination of the study of organisational reality based on the situation at certain times and high influence of the researchers on the research results. It also allows making a step forward in pattern recognition in team management. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
7--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
Bibliografia
 • Abbott, A. (1990). A primer on sequence methods. Organization Science, 1(4), 375-392.
 • Antoszkiewicz, J.D. (1997). Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów. Warszawa: Poltex.
 • Backlund, A. (2000). The definition of system. Kybernetes, 29(4), 444-451.
 • Barnes, R.M. (1980). Motion and Time Study: Design and Measurement of Work. 7th ed., New York: John Wiley.
 • Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 • Brink, C. & Rewitzky, I. (2002). Three dual ontologies. Journal of Philosophical Logic, 31(6), 543-568.
 • Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative Research, 6, 97-113.
 • Chopraa, P.K. & Gopal, K.K. (2011). On the science of management with measurement. Total Quality Management, 22(1), 63-81.
 • Curtis, B., Kellner, M., & Over, J. (1992). Process modelling. Communications of the ACM, 35(9), 75-90.
 • Drucker, P.F. (1967). The manager and the moron. McKinsey Quarterly, 12, http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-manager-and-the-moron (accessed: 20th Sept 2017).
 • Flak, O. (2007). Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań. In: A. Nalepka (ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów [Materiały VI Seminarium Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, 18-19.06.2007, Ząb] (pp. 64-74), Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Flak, O. (2008). Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych. In: A. Nalepka (ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów [Materiały VII Seminarium Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, 16-17.06.2008, Niedzica] (pp. 13-22), Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Flak, O. (2010). Wymiary i wielkości mierzone w układzie wielkości organizacyjnych. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów [Materiały IX Seminarium Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, 21-22.06.2010, Lipnica Górna] (pp. 11-21). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 • Flak, O. (2013a). Concept of managerial tools based on the system of organizational terms. In: R. Knosala (ed.), Innovation in Management and Production Engineering (pp. 187-197), Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Flak, O. (2013b). Theoretical foundation for managers' behavior analysis by graphbased pattern matching. International Journal of Contemporary Management, 12(4), 110-123.
 • Flak, O. (2013c). Results of observations of managers based on the system of organizational terms. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (pp. 89-102), Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 • Flak, O. & Hoffmann-Burdzińska, K. (2015a). Management techniques and tools in project planning - part 1: Quantitative results of research. In: R. Knosala (ed.), Innovation in Management and Production Engineering (pp. 277-287), Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Flak, O. & Hoffmann-Burdzińska, K. (2015b). Management techniques and tools in project planning - part 2: Qualitative results of research. In: R. Knosala (ed.), Innovation in Management and Production Engineering (pp. 288-298), Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Flak, O. & Pyszka, A. (2013). Differences in perception of the participants in the management process and its real trajectory. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovations, 4, 35-72.
 • Flak, O., Yang, C., & Grzegorzek, M. (2017). Action sequence matching of team managers. In: M. De Marsico, G. Sanniti di Baja, & A. Fred (eds.), ICPRAM 2017: Proceedings of the 6th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods: February 24-26, 2017, Porto, Portugal (pp. 386-393), [s.l.]: Scitepress.
 • Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii, transl. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Grajewski, P. (2017). Organizacja procesowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Grygianiec, M. (2011). Trwanie w czasie. In: S.T. Kołodziejczyk (ed.), Przewodnik po metafizyce (pp. 211-276), Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Holmwood, J. (2005). Functionalism and its critics. In: A. Harrington (ed.), Modern Social Theory: An Introduction (pp. 87-109). Oxford: Oxford University Press.
 • Iorioa, J. & Taylorb, J.E. (2015). Precursors to engaged leaders in virtual project teams. International Journal of Project Management, 33(2), 395-405.
 • Krzyżanowski, L. (1985). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 • Liao, C. (2017). Leadership in virtual teams: A multilevel perspective. Human Resource Management Review, 27(4), 648-659.
 • Mari, L. (2005). The problem of foundations of measurement. Measurement, 38(4), 259-266.
 • Mathieu, J., Maynard, M.T., Rapp, T., & Gilson, L. (2008). Team effectiveness 1997-2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future. Journal of Management, 34, 410-476.
 • Midgley, G. (2003). Science as systemic intervention: Some implications of systems thinking and complexity for the philosophy of science. Systemic Practice and Action Research, 16(2), 77-97.
 • Olechnicki, K. & Załęcki, P. (1998). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 • Rios, D. (2013). Models and modeling in the social sciences. Perspectives on Science, 21(2), 221-225.
 • Rokita, J. (2010). Systemowe podejście do badań nad zachowaniami organizacji. In: H. Jagoda, J. Lichtarski (eds.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem (pp. 258-262). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Segal, S. (2011). A Heideggerian perspective on the relationship between Mintzberg's distinction between engaged and disconnected management: The role of uncertainty in management. Journal of Business Ethics, 103, 469-483.
 • Shakshuki, E., Ghenniwa, H., & Kamel, M. (2003). An architecture for cooperative information systems. Knowledge-Based Systems, 16(1), 17-27.
 • Sinar, E. & Paese, M. (2016). The new leader profile. Training Magazine, 46, 46-50.
 • Sohmen, V.S. (2013). Leadership and teamwork: Two sides of the same coin. Journal of Information Technology and Economic Development, 4(2), 1-18.
 • Stoner, J.A.F. & Wankel, C. (1994). Kierowanie, transl. A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sudoł, S. (2010). Main dilemmas of management science. Organization and Management, 1(139), 8-9.
 • Sułkowski, Ł. (2004). Problem niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 4, 6-8.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Watson, T.J. (1994). In Search of Management: Culture, Chaos and Control in Managerial Work. London: Routledge.
 • Zalabardo, J. (2015). Representation and Reality in Wittgenstein's Tractatus. Oxford: Oxford University Press.
 • Zieleniewski, K. (1965). Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.