PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 49 Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej : koncepcje zarządzania i bezpieczeństwa | 527--545
Tytuł artykułu

Skłonności społeczeństwa informacyjnego do migracji na przykładzie studentów reprezentujących pokolenie Y - wyniki badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Information Society's Tendency to Migrate on the Example of Generation Y Students: Empirical Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Generacja Y to pokolenie, które jako pierwsze postrzega Unię Europejską (dzięki integracji europejskiej i strefie Schengen) jako przestrzeń dostępną dla każdego. W inny sposób niż wcześniejsze pokolenia podchodzi do pojęcia granicy państwowej, problemu emigracji oraz zmiany miejsca zamieszkania i pracy. Często postrzega migrację4 jako sposób na łatwiejsze życie. Sądzi, że dzięki wyjazdowi z kraju poprawi swoją obecną pozycję i perspektywy życiowe. Jednocześnie osoby z pokolenia Y są dumne z tego, że są Polakami i deklarują przywiązanie do tradycji. Nie borykają się one z dylematem emigracyjnym.(fragment tekstu)
EN
The paper examines the tendency to migrate of Generation Y, which, according to the authors, is a flagship of the generation. The theoretical analysis has been deepened by our own empirical research, which was carried out in March 2017 among 121 young people representing generation Y. The results of the research enabled us to identify the causes and directions of migration of the information society and the impact of the migration. The correspondence analysis was used to the statistical analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Anacka M., Brzozowski J., Chałupczak H., Fihel A. i in., Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski. Raport komitetu badań nad migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.
 • Casey M., Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń 2000.
 • Dziadkiewicz A., Nieżurawska J., Design of a learning process for SME managers (in different generations), VIA University College, Horsens 2014.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 • Greenacre M., Correspondence analysis in medical research, "Statistical Methods in Medical Research" 1992, 1.
 • Griese H. M., Socjologiczne teorie młodzieży, Impuls, Kraków 1996.
 • Iglicka K., Migracje zagraniczne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, "Studia Demograficzne" 1995, z. 3 (121).
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwa UW,Warszawa 2005.
 • Kisiel P., Millennialsi - nowy uczestnik życia społecznego?, "Studia Socialia Cracoviensia",t. 8, nr 1 (14).
 • Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002.
 • Nieżurawska J., Dziadkiewicz A., Kowalewska G., Systemy work-life balance przedsiębiorstwach w opinii generacji Z - wyniki badan empirycznych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2017, z. 45, s. 241-258.
 • Organiściak-Krzykowska A., Contemporary Conditions and Directions of Migration in Poland: Returns from Migrating to the Annual Operating on the Market Situation to Poland, UWM, Olsztyn 2013.
 • Piecuch T., Piecuch M., Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy - rozważania teoretyczne i badania empiryczne, "Modern Management Review" 2014, vol. 19,21 (4), s. 175-186.
 • Rapacka-Wojdat M., Motywacja pokoleń - co napędza do pracy osoby z generacji baby boomers, X i Y?, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016.
 • Rzeczkowski D., Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej, WN PWN,Warszawa 2014.
 • Stachowska S., Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy,"Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, 2 (85).
 • Stanimir A., Skłonność do zagranicznej mobilności młodszych i starszych osób, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 385.
 • Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Stanimir A., Determinants of Career and Social Mobility of Young Poles, w: Proceedings of the 12th International Academic Conference, J. Rotschedl, K. Cermakova (red.), Prague 2014, s. 1123-1131 [dokument elektroniczny].
 • Stanisz S., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoftPolska, Kraków 2007.
 • Valenzuela S., Park N., Kee K. F., Is There Social Capital in a Social Network Site? Facebook Use and College Students' Life Satisfaction, Trust, and Participation, "Journal of Computer-Mediated Communication" 2009, vol. 14.
 • Williams A., Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z, "New York Times",18 Sept. 2015, s. ST1.
 • Żelazny R., Społeczeństwo Informacyjne. Raport Obserwatorium ITC, Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice", Gliwice 2013, s. 1-40.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2015, s. 2, http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042015,2,9.html (dostęp: 16.05.2017).
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html (dostęp: 16.05.2017).
 • http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/845, pojecie.html (dostęp: 11.05.2017).
 • http://nf.pl/manager/zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-y,,10308,147 (dostęp:11.05.2017).
 • Kosa U., Strzelec D., Zarządzanie pracownikami pokolenia Y, StaffPoland, 2008, www.nf.pl (dostęp: 16.05.2017).
 • Nieżurawska J., Karaszewska H., Dziadkiewicz A., Attractiveness of Cafeteria Systems as Viewed by Generation Z, "International Journal of Economic and Management Engineering" 2016, vol. 10, issue 2, http://www.waset.org/publications/10006128 (dostęp: 10.05.2018).
 • Scott R., Get Ready For Generation Z, "FORBES", 28 Nov 2016, www.forbes.com/forbes (dostęp: 10.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531214

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.