PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 50 | 9--45
Tytuł artykułu

Metodyka realizacji projektów badawczo-rozwojowych w branży ICT

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodology of research and development projects realization in the ICT industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostanie podjęta próba opracowania koncepcji metodycznej organizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R) związanych z realizacją projektów w branży ICT (Information Communication Technology). W latach 2018-2021 prognozowany jest dynamiczny rozwój programów badawczych w branży ICT, dotyczących m.in.: technologii wirtualizacji, diagnostyki medycznej, nanotechnologii, inteligentnych systemów sterowania procesami produkcyjnymi, oprogramowania wspomagającego analizę danych, metod prognozowania i symulacji, a także rozwiązań klasy Big Data, co uzasadnia potrzebę opracowania adekwatnych metod i technik zarządzania tego rodzaju przedsięwzięciem.(fragment tekstu)
EN
The article describes the method of research and development projects implementation in the ICT industry. The requirements of the European Union and national legal regulations have been taken into consideration. The individual stages of the project were presented, taking into account the specificity of the ICT. The article was created based on the results of the project no. POIG.01.03.01-14-059/12.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 2016 Global R&D Funding Forecast. A Supplement to R&D Magazine Winter 2016, www.rdmag.com [dostęp 8.02.2018].
 • Ambler S., Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process, John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.
 • Antosiewicz M., Bartkiewicz P., Frankowski J., Kalinowski H., Ośka M., Regulski A.,Witajewski-Baltvilks J., Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności R+R, https://www.poir.gov.pl [dostęp 22.02.2018].
 • Bąk A., Polskie jednostki naukowe - rola w sektorze B+R [w:] Badania - Rozwój - Innowacje. Wybrane zagadnienia, red. M. Baranowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2017.
 • Beaudouin-Lafon M., Mackay W., Prototyping tools and techniques [w:] The human-computer interaction handbook, L. Erlbaum Associates Inc., Hillsdale 2003.
 • Biała Księga Innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
 • Bieguński L., Ochrona własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M. (red.), Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Buchenau M., Suri J. F., Experience prototyping, DIS '00 Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques,New York, 17-19 August 2000.
 • Chen C. P., Hu J. L., Yang C. H., R&D Efficiency and the National Innovation System: an International Comparison Using the Distance Function Approach, "Bulletin of Economic Research" 2014, vol. 66, no. 1, s. 55-71.
 • Chrabski B., Zmitrowicz K., Inżynieria wymagań w praktyce, PWN, Warszawa 2015.
 • Czekański Ł., Gajek P., Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2015.
 • Engelberg D., Seffah A., A Framework for Rapid Mid-Fidelity Prototyping of Web Sites,Proceedings of the IFIP 17th World Computer Congress - TC13 Stream on Usability: Gaining a Competitive Edge, red. J. Hammond, T. Gross, J. Wesson, Boston,25-29 August 2002.
 • European Innovation Scoreboard 2017.
 • Frascati Manual 2015, Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development, OECD Publishing, Paris 2015.
 • Głuszyński J., Kowalewska A., Kultura organizacyjna w firmie innowacyjnej [w:] Badania- Rozwój - Innowacje. Wybrane zagadnienia, red. M. Baranowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2017.
 • Horizon 2020 Work Programme 2014-2015, European Commission Decision C (2015) 8621 of 4 December 2015.
 • Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, http://8poig.mac.gov.pl [dostęp 20.02.2018].
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2017, http://www.ncbr.gov.pl/ [dostęp 16.02.2018].
 • Kisielnicki J., Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 281.
 • Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, red. M. Barszcz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2017.
 • Kotarba W., Problemy ochrony dóbr niematerialnych [w:] Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, R. Kamiński,M. Wąsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Niewęgłowski A., Prawa i obowiązki stron umowy o prace badawcze, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2010, z. 4, s. 947-1003.
 • Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, raport opracowany przez ekspertów PwC przy współpracy NCBR, www.ncbr.gov.pl [dostęp 10.02.2018].
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.
 • Patents for software. European law and practice, European Patent Office, Munich 2013.
 • Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszenia w systemie krajowym, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r.w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, Dz.U. 2011, Nr 18, poz. 91.
 • Metodyka realizacji projektów badawczo-rozwojowych w branży ICT 45 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 1065.
 • Smart Industry Polska 2017, Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Warszawa 2017.
 • Subieta K., Słownik terminów z zakresu obiektowości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 • Trzmielak D., Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Trzmielak D., Bradley Zehner W., Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tekst jedn.: Dz.U.2018, poz. 87.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, tekst jedn.: Dz.U.2017, poz. 776.
 • Völter M., Software Architecture - a pattern language for building sustainable software architectures, EuroPLoP' 2006, Eleventh European Conference on Pattern Languages of Programs, Irsee, 5-9 July 2006.
 • The European Patent Convention, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar52.html [dostęp 24.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531318

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.