PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 27 | 73--98
Tytuł artykułu

Wpływ imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne Republiki Francuskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Immigration on Internal Security of the French Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresie powojennym Francja odnotowała stały przyrost liczby imigrantów, co znacznie wpłynęło na dzisiejszą strukturę społeczeństwa państwa. Chociaż pod względem ekonomicznym imigracja zagraniczna była uważana za sukces kolejnych rządów Francji, od kilku dekad traktowana jest jako poważny problem socjalny, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa obywateli. Szczególną uwagę zwrócono na napływ ludności z byłych kolonii francuskich, w tym w szczególności z północnej Afryki. W niniejszym materiale autor przedstawia problematykę imigracji na terytorium Francji pod kątem jej potencjalnego wpływu na sytuację wewnętrzną państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, jego zagrożeń, sposobów zapobiegania oraz ich implikacji. Metoda badawcza bazuje na analizach wyników dyskusji, konsultacji i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami francuskiej administracji oraz służb bezpieczeństwa. Ponadto autor dokonuje analizy i interpretacji ostatnich wydarzeń oraz wyodrębnionej literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
In the post-war period, France experienced a constant increase in the numbers of immigrants, the fact that considerably influenced the country's present social structure. Even though, in the economic sense, foreign migration was treated as success of the subsequent French governments, for a few decades it has been regarded as a serious social problem resulting in deterioration of the citizens' security. Special attention was paid to the influx of people from former French colonies, in particular from the north of Africa. In this publication, the author presents the issue of international migration to the French Republic in the context of its potential influence on the state's internal situation with particular stress on internal security, threats, their prevention and implications. The research method was based on analyses of the results of discussions, consultation and interviews conducted with representatives of French administration and security services. Moreover, the author conducts analyses and interprets the latest events and relevant bibliography. (original abstract)
Twórcy
 • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczuk M., Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie,"Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 1 (17).
 • Barcikowski A., Bezpieczeństwo wewnętrzne - różne perspektywy analityczne i doktrynalne, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2014, nr 11.
 • Chodubski A., O migracjach we współczesnej Europie, "Cywilizacja i Polityka" 2013, nr 11.
 • Desprats G., Léonnet J., Affaire Merah: Réflections et propositions, Ministère de l'Intérieur, Paris 2012.
 • European Union, Internal Security Strategy for the European Union. Towards the European security model, Brussels 2010.
 • Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2002, s. 172.
 • Funk M., Parkes R., Refugees versus terrorists, "Alert Issue" 2016, no. 6, EUISS, Paris 2016.
 • Furgała A., Szlachter D., Tulej A., Chomentowski P., System antyterrorystyczny Republiki Francuskiej, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2010, nr 3.
 • Głowiak K., Zjawisko migracji - rys historyczny, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 2013, nr 27.
 • Hatzfeld M., Miasto i procesy migracyjne we Francji, "Człowiek i Społeczeństwo", t. XXXVII, Poznań 2014.
 • Iglicka K., Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, "Raporty i Analizy" 2004, nr 7.
 • Izak K., Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2011, nr 5.
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr II(18).
 • Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa 2010.
 • Kozłowski J., Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016.
 • La Constitution du 3 septembre 1971 (texte original), République française.
 • Leiken R.S., Bearers of Global Jihad? Immigration and National Security after 9/11, The Nixon Center, Washington 2004.
 • Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2012, nr 7.
 • Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w perspektywie kosmopolityzmu, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2014, nr 11.
 • Mc Kinstry L., Francja, kraj w stanie oblężenia, "Euroislam" 2016.
 • Musiał S., Muzułmanie we Francji - wybrane aspekty społeczno-polityczne, "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 8.
 • Pécoud A., de Guchteneire P., International migration, border controls and human rights: assessing the relevance of a right to mobility, "Journal of Borderlands Studies" 2006, vol. 21, no. 1.
 • Raczyński R., Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" 2015, nr 2.
 • Rękawek K., Ryzyko przeprowadzenia przez Państwo Islamskie kolejnych zamachów w Europie, "Biuletyn PISM" 2016, nr 35(1385).
 • Rękawek K., To jeszcze nie koniec: terroryzm i jego zwalczanie w UE po zamachach w Paryżu, "Biuletyn PISM" 2015, nr 102(1339).
 • Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. nr 179, poz. 1065.
 • Sekściński A., Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych, "Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych" 2013, UW, nr 6.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. W. Łepkowski, AON, Warszawa 2002.
 • Vladescu E., The Assimilation of Immigrant Groups in France - Myth or Reality?, "Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series", Vol. 5, No. 39, Miami EU Center, Miami 2006.
 • Wiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2006.
 • Wojtaszczyk K.A., Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2009, nr 1.
 • Ziółek M., Vigipirate jako przykład planu zapobiegania i zwalczania terroryzmu we Francji, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2014, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.