PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 269--281
Tytuł artykułu

Analiza skupień krajów Unii Europejskiej pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cluster Analysis of European Union Countries in Terms of Housing Tenure Status
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było wyznaczenie grup krajów Unii Europejskiej podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych oraz ich scharakteryzowanie pod względem PKB per capita kraju. Analiza została przeprowadzona dla roku 2016 na podstawie wyników badań EU-SILC prowadzonych przez Eurostat. Badanymi obiektami było 28 krajów UE. Dokonano wyboru wskaźników ilościowych, a następnie poddano je analizie skupień z wykorzystaniem metody Warda w celu określenia grup krajów podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych. Następnie wyodrębnione grupy państw scharakteryzowano pod względem poziomu PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Badanie wykazało, że w UE można wyróżnić cztery grupy krajów podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych, przy czym kraje tworzące poszczególne skupienia posiadają PKB per capita na zbliżonym poziomie(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to select similar groups of European Union countries in terms of the structure of housing tenure status of households and their characterization in terms of GDP per capita. The analysis used data from 2016 based on the results of EUSILC research conducted by Eurostat. The research objects were 28 countries of the European Union. The indicators were selected and examined using the Ward method to select groups of countries similar in terms of the housing tenure status of households. Then, the distinguished groups of countries were characterized in terms of the level of GDP per capita according to the purchasing power parity. The survey indicated that in the European Union there were four groups of countries similar in terms of the tenure status of households and there was a similar level of GDP pc in countries classified to each group(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Andrzejewski A., 1987, Polityka mieszkaniowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J., 2013, To Rent or to Buy - Analysis of Housing Tenure Choice Determined by Housing Policy, Ekonomia, nr 33, s. 31-54.
 • Balicki A., 2009, Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Barceló C., 2006, Housing tenure and Labour Mobility, A Comparison Across European Countries, Banco de Espana Research Paper, no. 0603.
 • Elsinga M., Hoekstra J., 2005, Homeownership and housing satisfaction, Journal of Housing and the Built Environment, no. 20 (4), s. 401-424.
 • Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (28.01.2018).
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 (28.01.2018).
 • Gatzlaff D.H., Green R.K., Ling D.C., 1998, Cross-Tenure Differences in Home Maintenance and Appreciation, Land Economics, no. 74 (3), s. 328-342.
 • Głuszak M., 2010, Cechy gospodarstw domowych a sposoby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 822, s. 31-46.
 • Głuszak M., 2015, Multinominal logit model of housing demand in Poland, Real Estate Management and Valuation, vol. 23, no. 1, s. 84-89.
 • Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łaszek J., 2013, Housing in consumer's theory, [w:] Report on the situation in the Polish residential and commercial real estate market in 2012, NBP, Warszawa.
 • Łaszek J., Olszewski K., Augustyniak H., 2017, Model popytu mieszkaniowego - analiza od strony właścicieli, właścicieli-inwestorów i inwestorów, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 69-77.
 • Matel A., Marcinkiewicz J., 2017, Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z wykorzystaniem metody TOPSIS, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, s. 170-182.
 • Mikulec A., 2013, Kryterium Mojeny i Wisharta w analizie skupień - przypadek skupień o różnych macierzach kowariancji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 278, s. 206-215.
 • Milligan G.W., Cooper M.C. 1985, An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set, Psychometrika, vol. 50 (2), s. 159-179.
 • Mufti G.B., Bertrand P., El Moubarki L., 2005, Determining the number of groups from measures of cluster validity, Proceedings of ASMDA 2005, s. 404-414.
 • Pawlak K., 2013, Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjności sektora rolnego, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1.
 • Rubaszek M., Czerniak A., 2017, Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: opis wyników ankiety, Bank i Kredyt, nr 48 (2), s. 197-234.
 • Tabner I.T., 2016, Buying versus Renting - Determinants of the Net Present Value of Home Ownership from Individual Households, International Review of Financial Analysis, vol. 48, s. 233-246.
 • Wishart D., 2006, Clustangraphics Primer: a Guide To Cluster Analysis, St. Andrews, Edinburgh.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.