PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 2 International Growth and Entrepreneurship | 89--100
Tytuł artykułu

Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w polskim sektorze usług w latach 2010-2015

Autorzy
Warianty tytułu
Foreign Direct Investment in Service Sector in Poland in the Years 2010-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: W artykule podjęto próbę oceny obecnego stopnia rozwoju sektora usługowego w Polsce oraz wpływu, jaki wywiera on na gospodarkę Polski. Celem artykułu jest identyfikacja stopnia zależności Polski od bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w szczególności od inwestycji napływających do sektora usług.
Metodyka badań: Badania zostały oparte na przeglądzie literatury oraz analizie statystycznej. Przedmiotem analizy była gospodarka Polski pod względem wybranych mierników gospodarki na przestrzeni lat 2010-2015.
Wyniki: Sektor usługowy jest znaczącym sektorem w polskiej gospodarce, a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tego sektora rokrocznie wzrastał w badanym okresie. W konsekwencji, niektóre sekcje usługowe w Polsce są niemalże całkowicie zdominowane przez zagraniczne przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author essayed to evaluate the current level of service sector development in Poland. The work concerns to what degree PKB growth in Poland depends on foreign direct investment flows, especially flows to service sector area. To that end the author analysed Polish economy in terms of the selected indicators over the years 2010-2015 based on the reference book and the source literature. In the beginning the author presents a theoretical aspect of the foreign direct investment and its impact on Poland economy. Then she analyses the indicators defining the current level of FDI flows in Poland. In the next part of the work she focuses on the essential fast growth of services sector in Poland and prospects of its continuation. The author came to a conclusion that the service sector is the largest component of Poland's economy. Moreover, FDI flows, especially in service sector area, led to domination of foreign investors in few services sectors in Poland, such as BPO and banking industry. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
89--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka
Bibliografia
 • ABSL (2016). Pobrano z: http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf
 • Bombińska E. (2010). Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością. W: M. Maciejewski, S. Wydymus (red.).Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Budner, W., (2000).Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Clark, C. (1951). The Conditions of Economic Progress. London: Mac Millan. Za: Skórska, A., (2016). Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce - zmiany wewnątrzsektorowe, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4).
 • EY (2017). Poland Atractiveness Survey, May 2017, Pobrano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Attractiveness_Survey_Poland_2017/$FILE/EY-Attractiveness-Survey-Poland-2017.pdf
 • Fisher, A., (1939). Production, Primary, Secondary and Tertiary. The Economist Records, 28, s. 24-28, za: Skórska, A., (2016). Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce - zmiany wewnątrzsektorowe, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4).
 • GUS, Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2015 roku, Warszawa 2016, s. 5.
 • GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne III, Rachunek narodowy 2015, Warszawa 2016.
 • GUS, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2017.
 • Hybel, J. (2008).Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000-2006, Zeszyty Naukowe Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, Nr 71.
 • Jaworek, M., Karaszewski W., Siemińska E. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich oddziaływanie na gospodarkę regionu przyjmującego. W: Karaszewski, W. (red.).Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kłysik-Uryszek, A., (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Warszawa: CeDeWu.pl
 • Kłysik-Uryszek, A. (2011). Gospodarcze efekty napływu bezpośrednich inwestycji gospodarczych do regionu. W: J. Świerkocki (red.).Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 15-29.
 • NBP (2017). Pobrano z: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2015.pdf
 • NBP (2016). Cykliczne materiały analityczne, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html
 • Nowara, W., (2010). Źródła uwarunkowania szoków technologicznych - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W: T. Rynarzewski, Sz. Truskolaski(red.).Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki. Warszawa: PWE.
 • MSP (2017). Pobrano z: https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/23178,Dynamiczny-rozwoj-sektora-uslug-biznesowych-w-Polsce-i-perspektywy-jego-kontynua.html?search=5804
 • OECD International Direct Investment Statistic (2016): https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm
 • Parinello, S., (2004). The Service Economy Revisited. Structural Change and Economic Dynamics, 15, 381-400.
 • Skórska, A., (2012). Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 43-48.
 • Skórska, A., (2013). Uwarunkowania rozwoju sektora usług. W: D. Kotlorz (red.) Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Stawicka, M., (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.