PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 2 International Growth and Entrepreneurship | 101--118
Tytuł artykułu

Zjawiska hamujące rozwój transgranicznego handlu elektronicznego w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Barriers to the Growth of Cross-Border E-Commerce in European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy dynamiki rozwoju e-commerce w krajach Unii Europejskiej, a także zestawienie i charakterystyka barier rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego. W szczególności skupiono się na identyfikacji zjawisk ograniczających rozwój e-commerce w krajach Unii Europejskiej.
Metodyka badań: Przeprowadzono przegląd literatury, badań oraz raportów i statystyk. Została poddana analizie definicja transgranicznego handlu elektronicznego oraz terminy pokrewne. Następnie, na podstawie zebranych danych statystycznych, skupiono się na wolumenie obrotów e-commerce zarówno w Unii Europejskiej jak i na świecie. W oparciu o literaturę przedmiotu określone zostały zjawiska hamujące rozwój transgranicznego handlu elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.
Wyniki: Region Azji i Pacyfiku okazał się być największym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem e-commerce typu B2C na świecie. W Unii Europejskiej przodują natomiast Wielka Brytania oraz kraje Skandynawskie. Przegląd dostępnych źródeł literaturowych pozwolił na potwierdzenie faktu, iż e-handel krajowy znacznie przeważa nad e-handlem międzynarodowym. W oparciu o zamieszczone dane stwierdzono, że do największych barier rozwoju e-commerce zaliczyć można problem geoblokowania, brak zaufania konsumentów do e-przedsiębiorstw, różne systemy podatków VAT, problem płatności za towary i usługi oraz kwestie prawne. Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwiązania problemów rozwoju e-commerce, obejmują poprawę regulacji prawnych w omawianej dziedzinie, zwiększenie dostępu do towarów i usług online, redukcję kosztów związanych z realizacją transakcji i administracją. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author essayed to evaluate the level of development of cross-border e-commerce in European Union countries and the barriers of this development. At the beginning of the article was defined the definition of cross-border electronic commerce and related terms. Afterwards the author focused on the volume of e-commerce turnover in both European Union and the word. Asia-Pacific Region was turned out to be the largest and dynamically growing B2C ecommerce region into the world. However, in European Union the largest economy is United Kingdom but also Scandinavian countries. In the article also stated that domestic e-commerce still significantly outweighs international e-commerce. The exception is only small countries like Cyprus, Malta or Luxembourg. However, the main purpose of this article is to define the biggest barriers for e-entrepreneurs which hinder the growth of their e-businesses. Based on the data provided, concluded that to the main barriers could be included: problem of geoblocking, lack of consumer's confidence to e-businesses, various tax systems, the problem of payment for goods and services and legal issues. In spite of all, the European Union is constantly trying to solve existing problems to improve the development of e-commerce. Its activities include improvement of legal regulations in the discussed field, increasing access to online goods and services, reduction of transaction and administration costs. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
101--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka
Bibliografia
 • Bart, Y., Shankar, V., Sultan, F., Urban, G. (20005). Are the Drivers and Role of Online Trust the Same for All Web Sites and Consumers? A Large-Scale Exploratory Empirical Study. Journal of Marketing, nr 69, s. 133-152.
 • Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Wrocław: Exante.
 • Brzozowska-Woś, A. (2014). Kierunki rozwoju handlu elektronicznego, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, nr 1, s. 5-15.
 • Chaffey, D. (2016). Digital Business i E-commerce Management. Strategia, Realizacja, Praktyka. Warszawa: PWN.
 • Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.
 • Cushman&Wakefield Research Publication. (2013). Global Perspective on Retail: online retailing.
 • Dobosz, K. (2012). Handel elektroniczny. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
 • Dutko, M. (2016). Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament. Gliwice: HELION.
 • Ecommerce Foundation. (2015). European B2C E-commerce Report 2015. Pozyskano z https://www.ecommerce-europe.eu/app/uploads/2016/08/european-b2c-e-commerce-report-2015-light-20150615.pdf-1.pdf
 • Ecommerce Foundation. (2016). Global B2C E-commerce Report 2016. Pozyskano z https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2C_Ecommerce_Report_2016.pdf
 • Ecommerce Foundation. (2017). The European Ecommerce Report 2017. Pozyskano z: https://ecommercenews.eu/ecommerce-europe-e602-billion-2017/
 • Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2017). Developing Asia in the Era of Cross-border E-commerce. ERIA Discussion Paper Serie, 2017-11.
 • Emarketer, (2016). Worldwide Retail Ecommerce Sales Will Reach $1.915 Trillion This Year. Pobrane z: https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369
 • European Commission. (2016). Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European digital single market. Pozyskano z http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
 • Eurostat. (2017). Difficulties experienced when selling to other EU countries, EU-28, 2016. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics
 • Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). E-Commerce. Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 • https://www.postnord.com/globalassets/global/english/document/publications/2017/e-commerce-in-the-nordics-2017.pdf
 • Kare-Silver, M. (2002). E-szok rewolucja elektroniczna w handlu. Warszawa: PWE.
 • Kawa, A. (2017). Transgraniczny handel elektroniczny jako wyzwanie dla e-detalistów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 8, Wydawnictwo SAN.
 • King, D., Lee, J.K., Liang, T.P., Outland, J., Turban, D.C., Turban, E. (2018). Electronic Commerce 2018, A Managerial and Social Networks Perspective. Ninth Edition. Springer Texts in Business and Economics.
 • Komisja Europejska (2016). Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Kompleksowe podejście na rzecz ożywienia transgranicznego handlu elektronicznego z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Bruksela. Pozyskano z https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-320-PL-F1-1.PDF
 • Kozłowska, J. (2017). Budowanie zaufania w handlu elektronicznym poprzez kreowanie pozytywnych doświadczeń zakupowych. Świat marketingu.
 • Łapiński, K., Peterlik, M., Wyżnikiewicz, B. (2012). Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Niedźwiedziński, M. (2004). Globalny handel elektroniczny. Warszawa: PWE.
 • Pluta-Zaremba, A. (2017). Rozwój usług logistycznych implikowany dynamicznym wzrostem rynku ecommerce Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 321, 2017.
 • Polityka Insight. (2016). Geoblokowanie czyli problemy Polaków z zakupami w sieci. Pozyskano z https://www.politykainsight.pl/multimedia/_resource/res/20120113
 • Rudzewicz, A. (2009). Zaufanie - przegląd koncepcji. Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, s.421-430.
 • Statista. (2017). Domestic and cross-border B2C e-commerce sales in Europe from 2013 to 2018. Pozyskano z: https://www.statista.com/statistics/292928/domestic-and-cross-border-b2c-ecommerce-sales-europe/
 • Śledziewska, K., Pugacewicz, A., Sobolewski, M., Gyodi, K., inni (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w Unii Europejskiej w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa Polski.
 • Talar, S. (2017). Cross-border e-commerce - Problemy identyfikacji i pomiaru. Współczesna Gospodarka, nr 3, 2017, tom 8, s. 13-27.
 • Think Paga. (2015). E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem? Akademia Analiz i Mediów. Pozyskano z http://paga.org.pl/thinkpaga/raporty/e-commerce-jak-sprostac-wyzwaniom-dynamicznego-roz
 • Wasiluk, A., Suchocki, A. (2012). Zaufanie jako bariera rozwoju przedsiębiorstw handlu elektronicznego. Economy and Management.
 • Wawszczyk, A. (2003). E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • WTO, OECD. (2017). Aid for Trade at a Glance 2017. Promoting Trade. Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development.
 • Zelek, M. (2012). Sprzedaż przez Internet Aspekty prawne. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531390

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.