PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 (CD) | 1172--1187
Tytuł artykułu

Budowa zasobów i zdolności wojskowych Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony - nowe perspektywy

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of EU's Military Resources and Capabilities Under the Common Security and Defence Policy - New Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy budowy zasobów i zdolności wojskowych Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Omówiono w nim szereg istniejących, a także nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie i rozwój potencjału obronnego UE, a także zwiększenie możliwości finansowania działań mających implikacje wojskowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the development of EU'S military resources and capabilities under the EU's Common Security and Defence Policy. It outlines a number of new existing and initiatives aimed at strengthening and developing the EU's defence capabilities, as well as increasing the funding capacity for military implications. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1172--1187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Bibliografia
 • Athena - finansowanie wojskowych operacji bezpieczeństwa i obrony. (2017). http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/athena/ (20.10.2017)
 • Directorate General for External Policies of the Union, State of play of the implementation of EDA's pooling and sharing initiatives and its impact on the European defence industry. (2015). http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534988/EXPO_STU(2015)534988_EN.pdf (19.10.2017)
 • European Comission, Budget Multiannual Financial Framework. (2017). http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm (19.10.2017)
 • European Parliament, EU Defence Policy: The sleeping giant. (2016). http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_BRIE_593791_defence_policy_final.pdf (20.10.2017)
 • European Parliament, Financing of CSDP missions and operations. (2016). http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf (19.10.2017)
 • European Union External Action, Military and civilian missions and operations. (2017). https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-andoperations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en (19.10.2017)
 • Financing of military operations: the ATHENA mechanism. (2014). https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139880.pdf (25.10.2017)
 • Komisja Europejska, Europejski plan działań w sektorze obrony: pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiego Funduszu Obrony. (2016). http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_pl.htm (25.10.2017)
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski plan działań w sektorze obrony, (2016). Bruksela, COM(2016) 950 final. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/COM-2016-950-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF (25.10.2017)
 • Lawrence T., Praks H., Järvenpää P. (2017) Building Capacity for the EU Global Strategy Companion Report. Tallin: International Centre for Defence and Security. https://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/doc/ICDS_Policy_Paper_Building_Capacity_for_the_EU_Global_Strategy.pdf (26.10.2017)
 • Ośrodek Informacji i Dokumentacji Sejmowej, Europejska Unia Obrony. (2017). http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/europejska_unia_obrony.pdf (20.10.2017)
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Europejskiej Unii Obrony (2016/2052(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//PL (25.10.2017)
 • The Economist, Military spending by NATO members. (2017). https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/02/daily-chart-11 (25.10.2017).
 • Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany (Dz.U.2004.90.864/30 - uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531426

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.