PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 341--353
Tytuł artykułu

Rola samorządów w finansowaniu zatrudnienia osób niepełnopsprawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Self-Governments in The Financing of Employment of Disabled People
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z najliczniejszych mniejszości na całym świecie. Często są marginalizowane z powodu niepełnosprawności. W wielu krajach osoby te objęte są szczególną troską i opieką państwa. W Polsce osoby niepełnosprawne objęte są indywidualnymi instrumentami rynku pracy. Finansowane są ze środków PFRON i realizowane przez powiatowe instytucje. W świetle wyników badań należy stwierdzić, że samorządy powiatowe nie angażują własnych środków na finansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki realizacji dotacji do zatrudnienia oraz samozatrudnienia w latach 2010-2017 ponad 14,6 tys. osób znalazło zatrudnienie. Średni koszt wyjścia z bezrobocia sięgał prawie 30 tys. zł. Pomimo wydatkowania na ten cel w latach 2010- 2017 kwoty sięgającej 477 milionów zł nie wpłynęło to w znaczący sposób na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Sytuacja ta była głównie zależna od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju a nie od realizowanych zadań przez samorządy powiatowe(abstrakt oryginalny)
EN
People with disabilities are one of the largest minorities in the world. They are often marginalized due to disability and are less competitive on the labor market. In many countries these people are covered by special care and protection of the state. This assistance is also used by local governments at various levels. In Poland, disabled people are covered by individual labor market instruments. They are financed from the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons and implemented by county institutions. Based of the results of research and literature studies, it should be noted that county governments do not involve their own funds to finance assistance for people with disabilities. Thanks to the implementation of subsidies for employment and self-employment in 2010-2017 over 14.6 thousand disabled people found employment. However, the average cost of leaving unemployment was almost 30.000 zlotys. Despite spending PLN 477 million for this purpose in 2010-2017, this did not significantly affect the situation of disabled people on the labor market. The situation of disabled people was mainly dependent on the general economic situation of the country and not on the tasks carried out by county governments(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dane Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/ (4.01.2017).
 • Dane Banku Światowego, 2017, http://youthink.worldbank.org/issues/disabilities (4.01.2017).
 • Disabled still face hurdles in job market, 2005, The Washington Times, 5 December.
 • Greve B., 2009, The labour market situation of disabled people in European countries and implementation of employment policies: a summary of evidence from country reports and research studies, Report prepared for the Academic Network of European Disability experts (ANED), University of Leeds.
 • Koza A., 2012, Grants for employment as the instrument for counteracting unemployment of persons with disabilities in the Czech Republic and Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 397: Finance and accounting for sustainable development.
 • Koza A., 2016a, Dopłaty do zatrudnienia a zmiany zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 257.
 • Koza A., 2016b, Dopłaty do zatrudnienia a zmiany zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 257.
 • Media Guidelines for the Portriayal of Disability, 2010, International Labour Organization, Geneva.
 • PFRON, 2011-2012, Sprawozdanie z realizacji planu działalności i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. i 2011 r., PFRON, Warszawa.
 • PFRON, 2013-2016, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012-2015, PFRON, Warszawa.
 • PFRON, 2017-2018, Sprawozdanie zarządu PFRON z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. i 2017 r., PFRON, Warszawa.
 • Politaj A., 2012, Efektywność centrów integracji społecznej w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 245.
 • Politaj A., Koza A., 2012, Centra integracji społecznej i ich efektywność w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2 (19): Ekonomia.
 • Ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Dz.U. 2016, poz. 446; tekst jedn. Dz.U. z 9 października 2017, poz. 1875.
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776.
 • Ustawa z 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1828 ze zm.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy., Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531432

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.