PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 2 | 127--138
Tytuł artykułu

Use of Crowdsourcing by Young Poles1

Warianty tytułu
Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Podstawowym celem artykułu jest zidentyfikowanie sposobów wykorzystania crowdsourcingu przez młodych Polaków. W związku z tym starano się pokazać istotę analizowanej koncepcji marketingowej, jak również jej możliwości aplikacyjne. W pierwszej części opracowania przedstawiono pojęcie prosumpcji oraz jej formy. Kolejno zwrócono szczególną uwagę na pojęcie crowdsourcingu. Artykuł stanowi rodzaj prezentacji wyników badań własnych. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny. Badanie zostało zrealizowane w maju - czerwcu 2017 roku. Jego uczestnikami byli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Łącznie przebadano 610 osób studiujących na różnych kierunkach wyróżnionej uczelni. W artykule wskazano na kluczowe charakterystyki crowdsourcingu. Zarysowano metodykę badań własnych, w tym scharakteryzowano badaną zbiorowość. W ostatniej części artykułu zaprezentowano opinie respondentów na temat crowdsourcingu. Stwierdzono, że ponad połowa badanych studentów korzysta z możliwości dopasowania produktów do własnych potrzeb, jak również dzieli się opiniami na temat produktów z innymi użytkownikami. Równocześnie, respondenci rzadko proponują modyfikację (43,1%) lub stworzenie nowego produktu (16%) przedsiębiorcom. Opracowanie kończą wnioski o charakterze syntetycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to identify ways of using crowdsourcing by young Poles. Therefore, attempts were made to show the essence of the analysed marketing concept as well as its applicability. The first part of the paper presents the concept of prosumption and its forms. In particular, the notion of crowdsourcing is particularly focused on. The article is a kind of presentation of the author's own research results. A diagnostic survey was used as the test method. The study was conducted in May - June 2017. Its participants were students of the University of Economics in Cracow. A total of 610 students studying at different faculties of the university participated. The article points to the key characteristics of crowdsourcing. The methodology of own research was outlined, and the examined group was described. The last part of the article presents the respondents' opinions on crowdsourcing. It was found that more than half of the students surveyed used at least one opportunity to tailor a product to their needs, as well as sharing opinions about products with other users. At the same time, respondents rarely propose to modify (43.1%) or create a new product (16%) to entrepreneurs. The study ends with conclusions being a synthesis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
127--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamska-Wieruszewska J., Mrzygłód U. (2014), Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67.
 • Brabham D.C. (2013), Crowdsourcing, The MIT Press, Cambridge.
 • Conley C., Tosti-Kharas J. (2014), Crowdsourcing content analysis for managerial research, "Management Decision", Vol. 52, Iss. 4.
 • Estelles-Arolas E., Gonzales-Landron-de-Guevara F. (2012), Towards an Integrated Crowdsourcing Definition, "Journal of Information Science", Vol. 38, Iss. 2.
 • Estelles-Arolas E. (2018), The Need of Co-utility for Successful Crowdsourcing, (in:) Domingo-Ferrer J., Sánchez D. (Eds.), Co-utility. Studies in Systems, Decision and Control, Springer International Publishing.
 • Francuz P., Mackiewicz R. (2007), Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
 • Giddens A. (2012), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, The Wired, https://www.wired.com/2006/06/crowds/ [access: 23.10.2017].
 • Jenkins H. (2006), Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, NYU Press, New York.
 • Jung B. (1997), The Post-Modernist Capitalism, "Ekonomista", nr 5-6.
 • Kaufmann N., Schulze T., Veit D. (2011), More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study nn Mechanical Turk, Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, Detroit, https://www.researchgate.net/publication/216184483_More_than_fun_and_money_Worker_Motivation_in_Crowdsourcing--A_Study_on_Mechanical_Turk [access: 24.10.2017].
 • Kasprzycki-Rosikoń J., Piątkowski J. (2013), Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, Helion, Gliwice.
 • Kowalska M. (2015), Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Krawiec W. (2014), Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania, "Marketing i Rynek", nr 4.
 • Lenart-Gansiniec R. (2017), Crowdsourcing - systematyczny przegląd literatury, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Levy P. (1997), Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridge.
 • Mazurek S. (2016), Crowdsourcing czyli pozyskiwanie zasobów na rynkach sieciowych, "Ekonomia XXI", nr 1(5).
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2016), Crowdsourcing i crowdfunding w kreowania innowacji w konsumpcji, "Studia i Prace WNEIZ US", nr 43/2.
 • Pukas A. (2014), Wykorzystanie crowdsourcing w sferze usług - możliwości i ograniczenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 353.
 • Surowiecki J. (2010), Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Helion, Gliwice.
 • Tapscott D. (1998), Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation, McGraw Hill, New York.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Wolny R. (2016), Crowdsourcing jako źródło innowacji w e-usługach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531436

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.