PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 181--197
Tytuł artykułu

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako szansa poprawy pozycji innowacyjnej polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Tax Relief for Research and Development as an Opportunity to Improve the Innovation Position of Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie potencjału ulgi na działalność badawczo-rozwojową jako wsparcia i aktywizatora polskich przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej, które mogą przyczynić się do wzrostu pozycji innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. W artykule uwzględniona została pierwotna forma przedmiotowej ulgi oraz jej późniejsze zmiany. Autor wykorzystał w przeprowadzonych badaniach analizę porównawczą oraz analizę przypadku, a także posłużył się metodą dedukcji i indukcji. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw, mierzona za pomocą Sumarycznego Indeksu Innowacyjności, od lat kształtuje się na jednym z najniższych poziomów osiąganych w krajach Unii Europejskiej. Ulga na działalność badawczo-rozwojową wprowadzona została do polskiego systemu podatkowego jako zachęta dla przedsiębiorców do podejmowania działalności, która ma przyczynić się do poprawy pozycji polskich przedsiębiorstw w rankingach innowacyjności. Przeprowadzona w artykule analiza mechanizmu, kryteriów oraz zakresu potencjalnych odliczeń w ramach ulgi pozwala stwierdzić, że jest ona narzędziem znacznie korzystniejszym dla przedsiębiorców niż funkcjonująca we wcześniejszym stanie prawnym ulga na nabycie nowych technologii. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować o wysokim zainteresowaniu przedsiębiorstw skorzystaniem z ulgi i spełnianiu przez nią roli instrumentu wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, nie można jej jednak uznać za narzędzie bezpośredniej aktywizacji do podejmowania działań z tego obszaru. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the potential of the R&D relief as a support and activator prompting Polish entrepreneurs to take measures that may help Polish enterprises to increase their innovation position. The original form of the relief in question and its subsequent modifications have been examined. The research was conducted on the basis of a comparative analysis and a case analysis, using the deduction and induction methods. Since the innovativeness of Polish enterprises, measured by the Summary Innovation Index, had for years been at one of the lowest levels recorded in the European Union, the R&D allowance was introduced into the Polish tax system with an aim of improving the position of Polish enterprises in innovation ratings. The analysis of the mechanism, the criteria and the scope of potential deductions under the relief allows to state that it is a much more advantageous and effective tool providing more benefits to entrepreneurs than the former allowance offered for the purchase of new technologies. The results of the conducted analysis allow a conclusion that enterprises are highly interested in using the relief which is an effective, albeit not a direct instrument supporting innovation activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Chesbrough, H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston.
 • Glapiński, A. (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, Konsumpcja i Rozwój 1(2).
 • Górka, M. (2015), Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych, Prace naukowo-dydaktyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, z. 68, Krosno.
 • GUS (2016), Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 r., Warszawa.
 • http://www.pap.pl/aktualnosci/debaty/news,466191,kwiecinski-innowacje-jednym-z-priorytetow-polityki-rozwoju-rzadu.html.
 • Kozioł-Nadol, K. (2015), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, Szczecin.
 • Kranicka, T. (2009), Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne, Katowice.
 • Mikołajczyk, B. (2014), Mierniki monitorowania innowacyjności w skali makro w krajach Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne 186, cz. 1.
 • Misztal, A. (2017), Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach - ewolucja, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 33(1).
 • Nowak, P. (2014), Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 28.
 • OECD (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Oslo Manual, Paris.
 • Prystrom, J. (2015), Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki Luksemburga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 41.
 • Rojek, D. (2014), Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami, Administracja i Zarządzanie 28 (ZN 101).
 • Sikora, J., Uziębło, A. (2013), Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania, Zarządzanie i Finanse 2(2).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 200.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1036.
 • Uzasadnienie do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (2015), Druk 3286.
 • Zagóra-Jonszta, U. (2015), "Teoria rozwoju gospodarczego" i "Twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualność, Optimum. Studia Ekonomiczne 3(75) [DOI:10.15290/ose.2015.03.75.02,215:23].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531506

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.