PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 38 | nr 2 | 139--154
Tytuł artykułu

Aspekty środowiska przyrodniczego w projektowaniu obiektów i zespołów biurowych

Warianty tytułu
Aspects of the Natural Environment in the Design of Office Buildings and Complexes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interakcje zachodzące pomiędzy obiektami, ich wyposażeniem a środowiskiem naturalnym stają się istotnymi czynnikami w projektowaniu środowiska pracy w celu zapewnienia dobrostanu w miejscu pracy. Dążenie do zwiększenia wydajności i efektywności pracy biurowej spowodowało poszukiwanie optymalnych warunków do jej wykonywania. Podczas projektowania zespołów, obiektów i wnętrz biur stosowane są odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe. Zauważalny jest także kierunek poszukiwania ergonomicznych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeby kontaktu pracownika ze środowiskiem przyrodniczym. Tendencje te w projektowaniu obiektów biurowych występują zarówno w ujęciu urbanistycznym, jak i architektonicznym. Są widoczne w sposobie lokalizacji obiektów biurowych, kształtowaniu formy biurowca i samego środowiska pracy. Na podstawie wybranych europejskich obiektów biurowych przeanalizowano relacje zachodzące pomiędzy potrzebami pracowników, obiektami i ich wyposażeniem a środowiskiem naturalnym. Analiza budynków biurowych została poprzedzona wstępem, w którym omówiono problematykę związku struktury miejskiej ze środowiskiem przyrodniczym. Wskazano znaczenie zieleni w środowisku zbudowanym, a następnie wpływ środowiska przyrodniczego na wybór miejsca lokalizacji obiektów i zespołów oraz kształtowanie formy i otoczenia budynku. Można stwierdzić, że w celu poprawy komfortu psychicznego pracowników roślinność stosowana jest we wnętrzach biurowych, w strefach wspólnych, a także w najbliższym otoczeniu budynku. Powstają założenia "w zieleni" w postaci: reprezentacyjnych rezydencji, miasteczek administracyjnych, parków biurowych. W obszarach śródmiejskich i na styku ze śródmieściem wznoszone są nowe obiekty i zespoły, którym często towarzyszą funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Interactions between the facilities, their equipment and the natural environment have become the essential aspect of the office work environment design, made in the way ensuring the well-being of the employees in their workplaces. The striving to increase productivity and efficiency of the office work resulted in the search for the optimal conditions for the work performance. There are appropriate construction, technological and material solutions used for designing the office units and their interiors. Moreover, the tendency to search the ergonomic ways to satisfy the workers' need for the contact with nature can be observed. The tendencies in building design mentioned above can be noticed when it comes to the urban architectural planning as well. They are visible in the ways of locating the office buildings, shaping the forms of such buildings and the working environment itself. On an example of the selected European office buildings, the relationships between the needs of employees, facilities together with their equipment and the natural environment have been analyzed. The analysis of the office buildings was preceded with the entry, which discusses the problems of the relationship between the urban structure and the natural environment. The importance of greenery in the built environment was indicated together with the influence of the natural environment on the location of buildings and the architectural complexes as well as the ways of shaping the forms of them and of their surroundings. It can be stated that plants have become the part of the office life in the common spaces and outside, in order to improve the mental comfort of the employees. "Green" complexes have been raised up, including representative residences, administrative towns, office parks. In the city center areas and on the verge of them, the new buildings come along with the accompanying recreation and leisure functions. (original abstract)
Rocznik
Tom
38
Numer
Strony
139--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Allison, K. (2009). London's Contemporary Architecture. London: Architectural Press. ISBN 9781856178013.
 • Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Scholar. ISBN 9788373690059.
 • Chmielewski, J.M. (2010). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079077.
 • Daniels, K. (1997). The Technology of Ecological Building. Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser Verlag. ISBN 9783764354619.
 • Górecka, M. (2006). Architektura budynków izolowanych gruntem. Architektura, 5(2), 75-85.
 • Lewińska, J. (2000). Klimat miasta. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. ISBN 9788386847952.
 • Marchwiński, J., Zielonko-Jung, K. (2012). Współczesna architektura proekologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301170530.
 • Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148096.
 • Niezabitowska, E. (2004). Historia rozwoju budynku biurowego w XX wieku w świetle nowych wyzwań organizacyjnych. W: M. Złowodzki i in. (red.). Ergonomia pracy biurowej (s. 51-66). Kraków: PAN. ISBN 839813178X.
 • Renda, J., Woźniak, M. (2012). Właściwości roślin wykorzystywane w kształtowaniu przestrzeni miasta Lublin [online, dostęp: 2017-03-12]. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 8(1), 124-132. Dostępny w Internecie: http://www.pan-ol.lublin.pl>TArch8_1>Renda.pdf.
 • Sobczyńska, K. (2014). Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania [online, dostęp: 2017-03-02]. Rozprawa doktorska. Poznań: Politechnika Poznańska. Dostępny w Internecie: https://www.repozytorium.put.poznan.pl.
 • United Nations. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development [online, dostęp: 2015-11-10]. Oxford: Oxford University Press. ISBN 019282080X. Dostępny w Internecie: www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
 • Wallis, A. (1977). Miasto i przestrzeń. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wines, A. (2008). Zielona architektura. Warszawa: Taschen/TMC Art. ISBN 9788389192479.
 • Yeang, K. (2006). Ecodesign: A Manual for Ecological Design. Abingdon: Wiley-Academy. ISBN 9780470997789.
 • Zawada-Pęgiel, K. (2013). Wpływ rozwoju funkcji biurowych na przemianę struktury funkcjonalnoprzestrzennej miast ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa [online, dostęp: 2017-02-12]. Rozprawa doktorska. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Dostępny w Internecie: https://suw. biblios.pl.edu.pl.resources.
 • Zielonko-Jung, K. (2013). Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.