PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 2 | 149--167
Tytuł artykułu

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym (perspektywa gry organizacyjnej)

Warianty tytułu
The quality of education in higher education (a perspective of an organisational game)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym dotyczy zarówno procesu kształcenia, jak i wykształcenia wyższego jako dobra wytwarzanego w procesach kształcenia. W ostatnich kilkudziesięciu latach stała się zasadniczym problemem polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w wymiarze poszczególnych państw uczestniczących w Procesie Bolońskim i w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W konsekwencji wzrosło także zainteresowanie nauk społecznych procesami kształcenia w szkolnictwie wyższym, a jedną z centralnych idei stało się zarządzanie jakością kształcenia. Badania nad jakością kształcenia są prowadzone przez przedstawicieli wielu nauk społecznych, przy użyciu różnorodnych podejść badawczych. Proponowane w artykule podejście badawcze nawiązuje do koncepcji gry organizacyjnej i wykorzystuje założenia oraz aparat pojęciowy tzw. podejścia decyzyjnego w odniesieniu do podejmowania decyzji publicznych. W szczególności przyjęto założenie, że działania podmiotów uczestniczących w różnych rolach w procesie kształcenia można opisywać i wyjaśniać jako decyzje graczy uczestniczących w wielopodmiotowych oraz wielopoziomowych grach o organizację procesów kształcenia oraz o wykształcenie wyższe. Gry o procesy kształcenia oraz o wykształcenie wyższe są obecnie toczone nie tylko w hierarchicznej strukturze państwa, ale również w szerszej strukturze organizacyjnej, jaką jest Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Zarządzanie jakością kształcenia w tym obszarze nie jest sterowane odgórnie i polega przede wszystkim na uzgadnianiu wiążących, kierunkowych rozwiązań instytucjonalnych, jakie mają prowadzić do wzrostu konkurencyjności procesów kształcenia i wykształcenia wyższego oferowanego przez europejskie szkoły wyższe.(abstrakt oryginalny)
EN
The quality of education in higher education concerns both the process of education and higher education as a good produced as a result of education processes. In the last several dozen years, the quality of education has become a major issue dealt with as part of public policy in the area of higher education both in the dimension of particular countries participating in the Bologna Process, and in the European Higher Education Area. As a result, social sciences have shown more interest in education processes in higher education, with managing the quality of education becoming one of the ideas central to the matter. Studies into the quality of education are conducted nowadays by representatives of many social sciences, adopting many different research approaches. The research approach proposed in this article refers to the organisational game concept and draws on the assumptions and the notional apparatus of the so-called decision-making approach as regards making public decisions. A particular assumption that has been made is that the activity of entities involved in the process of education and performing different roles therein (public authorities, higher education institutions and their associations, accreditation agencies and other institutions assessing the quality of higher education, the so-called stakeholders of higher education institutions) can be described and explained as decisions of players playing multiplayer and multilevel games for the organisation of education processes and for higher education. Games for education processes and for higher education are currently played not only in the hierarchical structure of the state, but also in a broader organisational perspective, which is the European Higher Education Area. Managing the quality of education in this area is not controlled top-down, and involves mainly arranging some binding and guiding institutional solutions which are to lead to an increased competitiveness of education processes and higher education offered by European higher education institutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
149--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Alexander K.W., Alexander K., Higher Education Law. Policy and Perspectives, 2nd ed., London 2017.
 • Austin I., Jones G.A., Governance of Higher Education. Global Perspectives, Theories and Practices, 2nd ed., New York 2017.
 • Bleikle I.M., Kogan M., Organization and Governance of Universities, "Higher Education Quarterly" 2007, 20, s. 477-493.
 • Bolesta-Kukułka K., Koncepcja gry organizacyjnej, [w:] A.K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 1983, s. 238-273.
 • Chmielecka E., Systemy zapewnienia jakości kształcenia w świecie, [w:] T. Kraszewski (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Płock 2000.
 • Crozier M., Friedberg E., L'acteur et le systeme. Les Constraintes de l'action collective, Paris 1977.
 • Korybski A., Leszczyński L., Decision Making Approach in a Study of the Enactment and Application of Law, [w:] A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges, Warsaw 2013, s. 156-167.
 • Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, Warszawa 1979.
 • Kraszewski T. (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Płock 2000.
 • Kudła J., Stachowiak-Kudła M., The higher education competition in Poland and the quality of teaching and research: the case of economic and law studies, "Ekonomia i Prawo" 2014, 13(4), s. 471-477.
 • Kwiek M., Uniwersytet jako "wspólnota badaczy"?. Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2012, 40(2), s. 71-86.
 • Manning K., Organizational Theory in Higher Education. Core Concepts in Higher Education, London 2013.
 • Pettigraw A.M., The Politics of Organizational Decision-Making, London-Tavistock 1973.
 • Reale E., Marini G., The Transformative Power of Evaluation, [w:] I.M. Bleikle, J. Enders, B. Lepori (red.), Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western Perspective, Palgrave Macmillan 2017, s. 107-137.
 • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012.
 • Szewior K., Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.