PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 44 (5) Zeszyty pedagogiczno-medyczne | 5--18
Tytuł artykułu

Twórcza moc słowa w wychowaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Creative Power of Words in Upbringing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Człowiek poprzez słowo, a ściślej przez konkretny akt mowy wchodzi w relację ze społeczeństwem, w którym pełni określone role. Realizacja tychże ról wymaga znajomości reguł językowego współistnienia oraz umiejętności dostosowania środków językowych do sytuacji komunikacyjnej. Sytuacja komunikacyjna, zachodząca w przestrzeni procesu wychowania wytycza relacje społeczne pomiędzy nadawcą przekazu, a jego odbiorcą oraz warunkuje charakter wypowiedzi. We współczesnej tematyce debat i dyskusji poświęconych słowu wychowawczemu częste stają się odniesienia do formacji moralnej z różnych perspektyw etycznych: aretycznej, ukierunkowanej na kształtowanie charakteru, aksjologicznej, wskazującej na nadrzędny system wartości, czy też deontologicznej, w której eksponuje się tzw. moralny obowiązek. Niezależnie jednak od przyjętej perspektywy istotnym aspektem słowa jest stymulowaniu rozwoju moralnego. Termin ten definiowany jest jako fakt i zarazem tajemnica ludzkiego świata, odbierany jako wartość nieodzowna do bytowania na sposób właściwy osobie, jako swoista "droga" poznania otaczającej rzeczywistości przez jednostkę, szczególnie tę, poddawaną procesowi wychowania. (abstrakt oryginalny)
EN
By means of words, and more precisely with the help of a particular speech act, man enters into a relation with society, where they play defined roles. Realisation of these roles requires the knowledge of linguistic coexistence rules and the ability to choose appropriate language means for a given communication purpose. Each communicational situation taking place within the framework of the upbringing process defines social relations between the message sender and the recipient and conditions the message character. Contemporary debates and discussions devoted to upbringing instructions more and more frequently refer to moral development viewed from different ethical perspectives: aretic focused on character shaping, axiological pointing to a supreme system of values and deontological emphasising the so-called moral obligation. However, regardless of a perspective adopted, stimulating moral development is a crucial role of the word. This term is defined as a fact and a mystery of the human world at the same time, perceived as an essential value allowing us to live like human beings, as a kind of "path" of getting to know the surrounding reality. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości; Akademia Polonijna w Częstochowie
Bibliografia
 • [1] Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, Warszawa 1988.
 • [2] Bierce A., The devils dictionary, New York 2002.
 • [3] Doroszewski W., Wśród słów, wyrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa 1966.
 • [4] Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1967.
 • [5] Hejnicka-Bezwińska T., Edukacja, kształcenie, pedagogika. Fenomen pewnego stereotypu, Kraków 1995.
 • [6] Herbert Z., Wiersze wybrane, Warszawa 2000.
 • [7] Jacobson R., W poszukiwaniu istoty języka, t. 1, Warszawa 1989.
 • [8] Jaroszyński P., Jaroszyński Cz., Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, Toruń 2008.
 • [9] Korolko M., Podstawy retoryki homelitycznej, Kraków 2010.
 • [10] Kurdybacha Ł., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1965.
 • [11] Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.
 • [12] Lichański J., Retoryka. Od renesansu do współczesności tradycja i innowacja, Warszawa 2000.
 • [13] Myśliwski W., Kamień na kamieniu, Warszawa 1996.
 • [14] Norwid C.K., Dzieła wszystkie, Warszawa 2011.
 • [15] Paszkowska T., Integrująca rola słowa, Lublin 2000.
 • [16] Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.
 • [17] Platon, Gorgiasz, Wrocław 1990.
 • [18] Rudniański J., O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne, Warszawa 1985.
 • [19] Staff L., Igrzysko, Warszawa 1932.
 • [20] Szostak A. (red.), Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000.
 • [21] Thomas G., Wychowanie bez porażek, Warszawa 2007.
 • [22] Weber O., Conrad, Paryż 2011.
 • [23] Wysłouch S., Chrząstowska B., Poetyka stosowana, Warszawa 1978.
 • [24] Zgółkowa H., Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej, Poznań 1983.
 • [25] Żądło A., Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, Katowice 2006.
 • [26] Wolicki M., Wychowanie katolickie, a wychowanie chrześcijańskie, "Pedagogika katolicka", nr 2 (1/2008).
 • [27] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.
 • [28] [http://cytaty.eu/cytat/slowa/podobne/sa.html] - aktualizacja na dzień 3.06.2018.
 • [29] [www.prawo.vulcan.edu.pl] - aktualizacja na dzień 2.06.2018.
 • [30] [www.opoka.pl] - aktualizacja na dzień 10.06.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531610

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.