PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 2 | 330--342
Tytuł artykułu

Preferencje zakupowe studentów na rynku piwa w dobie piwnej rewolucji

Warianty tytułu
Students' Purchase Preferences in the Beer Market in the Light of the Beer Revolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek piwa w Polsce w ostatnich siedmiu latach podlega znacznym zmianom. Dominacja dużych browarów jest wciąż niezaprzeczalna, lecz coraz większą popularnością cieszą się tzw. piwa rzemieślnicze, których pojawienie się na polskim rynku zostało ogłoszone piwną rewolucją (Wojtyra, Grudzień 2017). Mimo coraz częściej pojawiających opracowań dotyczących rozwoju samych browarów, istnieje wciąż luka w diagnozowaniu preferencji konsumentów piwa. Celem artykułu jest diagnoza zachowań konsumentów na rynku piwa ze szczególnym uwzględnieniem spożycia piw rzemieślniczych. W artykule postawiono hipotezę, w której wyrażono przypuszczenie, iż znajomość piw rzemieślniczych wśród studentów jest większa niż udział sprzedaży piw rzemieślniczych w Polsce. Dla realizacji celu i weryfikacji przyjętej hipotezy przeprowadzono badanie ankietowe metodą PAPI na grupie 210 studentów. Wyniki badania pozwoliły przedstawić preferencje zakupowe charakteryzujące badaną grupę, w tym m.in. sposoby i miejsca spożycia piwa, popularność określonych typów piwa (stylów piwnych), a także dostarczyły informacji koniecznych do zweryfikowania poziomu spożycia piw rzemieślniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The beer market in Poland has undergone significant changes in the last seven years. The dominance of large breweries is still undeniable; on the other hand, the so-called craft beers, whose appearance in the Polish market has been announced as the beer revolution, are growing in popularity (Wojtyra and Grudzień, 2017). Despite the growing number of studies on the development of breweries, there is still a gap in diagnosing the preferences of beer consumers. Therefore, the principal aim of the article is to diagnose consumers' behaviour in the beer market with a particular emphasis on consumption of craft beers. The article proposes a hypothesis that the knowledge of craft beers among students is greater than the share of sales of craft beers in Poland. In order to achieve the above-mentioned aim and to verify the hypothesis, a PAPI survey was conducted on a group of 210 students. Results of the research present shopping preferences which characterise the studied group, including (among others) the ways and places of beer consumption, the popularity of specific beer types (beer styles), and data required to verify the level of consumption of craft beers. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
330--342
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Angowski M., Domańska K., Komor A. (2016), Miejsca zakupu żywności-wybory młodych konsumentów, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 18(6).
 • Boratyńska K. (2009), Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie", nr 75.
 • Hajdas M. (2011), Wizerunek marki korporacyjnej - specyfika i techniki pomiaru, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu", nr 9(222).
 • Jankowska M. (2014), Analiza czynników wpływających na wybór miejsca do zamieszkania na podstawie badania opinii studentów, (w:) Romanowski R. (red.), Marketing Terytorialny. Migracje w ośrodkach akademickich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jąder K. (2013), Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(29).
 • Kaczmarek M. (2006), Styl życia i zachowania studentów na rynku dóbr kulturalnych, w: Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kozielski R. (red.) (2004), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Maszkowski W., Wysokiński M. (2017), Dystrybucja piwa w mikro i małych browarach w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XIX, zeszyt 6. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7922.
 • Matuszyński Sz. (2017), Pasjonująca walka na rynku piwa, https://goldenmark.com/pl/mysaver/pasjonujaca-walka-rynku-piwa/ [dostęp: 17.04.2018].
 • Okrzesik J. (2003), Brewing industry, "Business News Poland", nr 7.
 • Podeszwa T. (2015), Browarnictwo rzemieślnicze (Craft-Brewing) - oddolna aktywność mikrowytwórców stymulantem rozwoju rynku i samokształcenia w zakresie browarnictwa, "Acta Innovations", nr 15.
 • PS (2017), Browary rzemieślnicze i regionalne, czyli rynek dobrze "wywarzony", Portal Spożywczy, Warszawa, http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/browary-rzemieslnicze-iregionalne-czyli-rynek-dobrze-quot-wywarzony-quot,142731.html [dostęp" 17.04.2018].
 • Romanowski R. (2014), Znaczenie migracji w marketingu terytorialnym, (w:) Romanowski R. (red.), Marketing terytorialny. Migracje w ośrodkach akademickich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2013, poz. 212).
 • Wojtyra B., Grudzień Ł. (2017), Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011-2016, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 31(1), DOI 10.24917/20801653.311.4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.