PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 2 | 353--365
Tytuł artykułu

Poziom znajomości systemów jakości i bezpieczeństwa żywności wśród dystrybutorów mięsa na przykładzie PQS (pork quality system)

Warianty tytułu
The Level of Awareness of Quality and Food Safety Systems among Meat Distributors. The Case of PQS (Pork Quality System)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odmienne perspektywy postrzegania jakości uzasadniają wprowadzenie dwóch pojęć - jakości producenckiej i konsumenckiej, odpowiednio definiowanych i kwantyfikowanych. Obiektywizację i standaryzację rozmaicie konotowanej jakości z tych dwóch perspektyw stanowią certyfikaty czy systemy jakości, które stanowiąc zespół reguł muszą być uwzględnione w czasie produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych, informując o ich spełnieniu przez określone oznakowanie. To oznakowanie powinno pomagać konsumentowi w jego decyzjach nabywczych, wskazując na to, że produkty nim opatrzone są lepszej jakości niż inne. Z uwagi na fakt, że polscy konsumenci wciąż jeszcze kupują mięso przede wszystkim w sklepach specjalistycznych bądź na stoiskach mięsnych w sklepach wielkopowierzchniowych często informacje na temat jego jakości czerpią od sprzedawców. Stąd też ich wiedza na ten temat może mieć znaczenie dla świadomości konsumentów w zakresie systemów jakości i sposobu ich graficznego prezentowania. Celem sprawdzenia wiedzy dystrybutorów w tym zakresie, a konkretnie sprzedawców specjalistycznych i delikatesowych oraz przedstawicieli hurtowni, w 2017 roku przeprowadzono badania jakościowe z wykorzystaniem metody pogłębionych wywiadów telefonicznych z 66 respondentami reprezentującymi wymienione kategorie dystrybutorów w 4 miastach w Polsce. Wyniki tych badań wskazują na niski poziom wiedzy sprzedawców i sprzedawców delikatesowych na temat systemów jakości mięsa, w tym również propagowanego w 2011 roku systemu PQS. Przedstawiciele hurtowni w nieco większym stopniu wykazali się wiedzą w tym zakresie, jakkolwiek dość powierzchowną w odniesieniu do kryteriów zróżnicowania między mięsem certyfikowanym i niecertyfikowanym. (abstrakt oryginalny)
EN
Different perspectives of perceiving the quality justify introduction of two concepts, namely the producer and consumer quality, properly defined and quantified. Objectivisation and standardisation of variously connoted quality including both perspectives are certificates or quality systems. They constitute a set of rules that must be considered during the phase of production and distribution of food products, informing about their fulfilment through specific labelling. This labelling system should support consumers with making informed choices, indicating that products are of better quality. Due to the fact that Polish consumers still buy meat mainly in specialised stores or at meat stands in large retail shops, information on its quality is often obtained from the sellers. Therefore, their knowledge on such labelling can be important for consumers' awareness of quality systems and associated markings. In order to determine the knowledge of distributors in this area, namely representing retailers (i.e. specialised stores, delicatessen) and wholesalers, a qualitative research was conducted in 2017 using the method of in-depth telephone interviews with 66 respondents representing the aforementioned categories of distributors in four cities in Poland. The results of these studies indicate a low level of knowledge of retailers about meat quality systems, including the PQS that was extensively promoted in 2011. Wholesalers showed a somewhat greater degree of knowledge in this area, though quite superficial in relation to the criteria differentiating between certified and uncertified meat. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
353--365
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baryłko-Pikielna N., Wasiak-Zys G. (2004), Jakość żywności z perspektywy współczesnego konsumenta, (w:) Brzozowska A., Gutkowska K. (red.), Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009), Sensoryczne Badania Żywności. Podstawy - Teoria - Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Berg L. (2004), Trust in food in the age of mad cow disease: A comparative study of consumers' evaluation of food safety in Belgium, Britain and Norway, "Appetite", No. 42(1).
 • Bruhn Ch. (2005), Explaining the concept of health risk versus hazards to consumers, "Food Control", No. 16.
 • De Jonge J., Frewer L. J., van Trijp J. C. M., Renes R. J., de Wit W., Timmers J. (2004), The development of a monitor for consumer confidence in food safety: Results of an exploratory study, "British Food Journal", No. 106.
 • Grunert K.G. (1997), What's in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beef, "Food Quality and Preference", No. 8.
 • Grunert K.G. (2005), Food quality and safety: consumer perception and demand, "European Review of Agricultural Economics", No. 32.
 • Gulbicka B. (2008), Bezpieczeństwo żywności w Polsce, "Studia i Monografie", nr 143, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Hansen J., Frezer L., Robinson P., Sandøe P. (2003), Beyond the knowledge deficit: Recent research into lay and expert attitudes to food risks, "Appetite", No. 41.
 • Jeznach M. (2003), Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jeznach M. (2008), Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpieczeństwa żywności, "Rozprawy Naukowe i Monografie", Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (1999), Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa.
 • Kowalska J., Szustkiewicz K. (2008), Jakość i bezpieczeństwo jako atrybuty żywności, (w:) Witrowa-Rajchert D., Marzec A. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności. Nowoczesne metody analityczne w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Leiss W., Nicol A. (2006), A tale of two food risk: BSE and farmed salmon in Canada, "Journal of Risk Research", No. 9.
 • Olewnik-Mikołajewska A., Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K. (2016), Consumer Behaviors Toward Novel Functional and Convenient Meat Products in Poland, "Journal of Sensory Studies", No. 31.
 • Pennings J.M.E., Wansink B., Meulenberg M.T.G. (2002), A note on modeling consumer reactions to a crisis: the case of the mad cow disease, "International Journal of Research in Marketing", No. 19.
 • Rohr A., Luddecke K., Drusch S., Muller M. J., von Alvensleben R. (2005), Food quality and safety. Consumer perception and public health concern, "Food Control", No. 16.
 • Turlejska H., Szponar L., Pelzner U. (2000), HACCP w systemie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia, IŻŻ, Warszawa.
 • Verbeke W., Vermeir I., Brunsø K. (2007), Consumer evaluation of fish quality as basis for fish market segmentatiom, "Food Quality and Preference", No. 18(4).
 • Żakowska-Biemans S., Pieniak Z., Gutkowska K., Wierzbicki J., Cieszyńska K., Sajdakowska M., Kosicka-Gębska M. (2017), Beef Consumer Segment Profiles Based on Information Source Usage in Poland, "Meat Science", No. 124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531638

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.