PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 49 | nr 1 | 35--49
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych cech morfologicznych terenów zurbanizowanych w Wielkopolsce i zastosowanie w analizie rynku nieruchomości

Warianty tytułu
Spatial Diversity of Selected Morphological Characteristics of Urban Areas in Wielkopolska Region in the Real Estate Market Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwość zastosowania nowych narzędzi i baz danych do statystycznych analiz przestrzennych pozwala na rozwinięcie sposobu wnioskowania o przestrzeni i zachodzących w niej zjawiskach. Może służyć weryfikacji hipotez dotyczących rozkładów przestrzennych i ich cech dla różnych typów zjawisk. Niniejszy artykuł podejmuje próbę poszukiwania statystycznego opisu związków przestrzennych między cechami morfologicznymi terenów zurbanizowanych a ceną nieruchomości. Podejście takie pozwala na identyfikację atrybutów cenotwórczych z uwzględnieniem ich rozmieszczenia w przestrzeni.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the possibility of using statistical methods in the study of the spatial diversity of urbanized areas and to indicate the relationship between the diversity of space characteristics and types of land use. The possibilities of usage research results in the process of real estate market analysis were also indicated.(original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
35--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
 • Rzeczoznawca Majątkowy
Bibliografia
 • Bajerowski T., 2008, Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Bełej M., 2001, Metodologiczne aspekty badań systemów katastralnych, w: Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Cellmer R., Kuryj J, 2010, Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatycznych, Studia i Materiarły Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 19, nr 3, Olsztyn.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Derc A., 2016, Planowanie przestrzenne w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym jako przykład kształtowania procesów gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi samorządu województwa, w: Pająk K. (red.), Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Derc A., Maćkowiak J., 2013, Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Od pomysłu do planu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, 44(1), Toruń.
 • Gawron H., 2012, Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, nr 2, Olsztyn.
 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - WEB SIP, Problemy Rynku Nieruchomości nr 1/2016, Poznań.
 • Hermann B., 2005, Czynniki kształtujące wartość terenów mieszkaniowych w Poznaniu, Wydawnictwo Nowak Nieruchomości, Poznań.
 • Hermann B., 2017, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w powiecie obornickim w świetle cen nieruchomości, w: Trojanek M., Rącka I. (red.), Nieruchomość w przestrzeni 3, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Kalisz.
 • Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) - wybrane zagadnienia metodyczne, w: Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Krajewska M., 2011, Kształtowanie się wartości gruntów w strefie podmiejskiej miasta Bydgoszczy, w: Gawron H. (red.), Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarzadzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Maćkiewicz B., 2007, Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metod planowania regionalnego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom LXIX, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Pietrzykowski R., 2011, Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 4, Bydgoszcz.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (Dz.U. Nr 279, poz. 1642).
 • Sawiłow E., 2004, Analiza metod ustalania wpływy atrybutów na wartość nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 12, nr 1, Olsztyn.
 • Sikora J., 2009, Określenie siły i charakteru autokorelacji przestrzennej na podstawie globalnej statystyki I Morana infrastruktury rolniczej polski południowej i południowo-wschodniej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 9/2009, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków.
 • StatSoft Electronic Statistics Textbok https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html.
 • Suchecka J., 2014, Statystyka przestrzenna, Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Tłuczak A., 2013, Regionalne zróżnicowanie cen zbóż w Polsce w latach 2010-2012, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Tobler W.R., 1970, A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography, Vol. 46, International Geographical Union. Commission on Quantitative Methods, Clark University, Worcester, Massachusetts.
 • Wielgosz I., 2001, Zależność między tempem rozwoju miasta a wymiarem fraktalnym granic zainwestowania miejskiego, w: Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.