PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 2 (48) | 213--223
Tytuł artykułu

External Costs of Open-Cast Lignite Mining For the Agri-Food Industry (As Illustrated by the Example of the Oczkowice Mine

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this study is to calculate the externalities for the agriculture and the agri-food industry of planned open-cast lignite mining on the Oczkowice reserve. The mine's area of impact extends to 7 districts of south-west Wielkopolska. The study envisages 2 options for the depression crater's impact (mine dewatering) on crop production and 2 scenarios of losses in livestock production. Losses due to unrealized production in the agricultural and agri-food sectors within a 100-year time horizon (50 years of mining and 50 years for hydrological recovery) are estimated to range from PLN 22.4 billion to PLN 174 billion. Externals costs, defined as lost profits, are estimated to range from PLN 5.1 billion to PLN 39.5 billion. Compared to the value of lignite from the Oczkowice reserve, the level of external costs and production losses in the agricultural and agri-food sectors make open-cast lignite mining at that location an economically unviable project. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
213--223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Baum, R. (2014). Metodyka wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie [Methodology of valuation of external effects in agriculture]. In: J. S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (pp. 73-100). Warszawa: IERiGŻ PIB [in Polish].
 • Baum, R., Śleszyński, J. (2008). Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. [Theoretical aspects of sustainable and sustainable development of farms]. Ekon. Środ., 1(33), 8-24 [in Polish].
 • Bojarski, L. (Ed.). (1996). Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wód podziemnych na Niżu Polskim 1:1 000 000 [Hydromatic and hydrodynamic Atlas of the Paleozoic and Mesozoic as well as the ascending salinity of groundwater in the Polish Lowlands 1: 1,000,000]. Warszawa: Państw. Inst. Geol. [in Polish].
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Powszechny spis rolny 2010 [Characteristics of farms in the Wielkopolskie voivodeship. Agricultural census] (2015). Poznań: Urząd Statystyczny [in Polish].
 • Dąbrowski, S., Dąbrowska, M., Trzeciakowska, M., Wesołowski, K., Pawlak, A. (2015). Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych oraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania i określeniem rezerw zasobowych dla firmy Pudliszki Sp. z o.o. oraz ich utraty w warunkach działalności górniczej na odkrywce złoża Oczkowice z uwzględnieniem gmin Miejska Górka, Krobia, Poniec, Bojanowo, Rawicz, Jutrosin, Pępowo [The balance of groundwater within aquifers and assessment of their documentation, use and determination of resource reserves for Pudliszki Sp. z o.o. and their loss in the onditions of mining activity on the open pit deposit in Oczkowice, including the municipalities of Miejska Górka, Krobia, Poniec, Bojanowo, Rawicz, Jutrosin, and Pępowo]. Hydroconsult Sp. z o.o. [in Polish].
 • Deczkowski, Z., Gajewska, I. (1980). Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej [Mesozoic and tertiary trenches of the Sudetic Monocline area]. Prz. Geol., 28(3), 151-156 [in Polish].
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2015 roku [Physical dimensions of animal production in 2015] (2016). Warszawa: GUS [in Polish].
 • Frei, C., Whitney, R., Schiffer, H. W., Rose, K., Rieser, D. A., Al-Qahtani, A., Thomas, P., Turton, H., Densing, M., Panos, E., Volkart, K. (2013). World Energy Scenarios. Composing energy futures to 2050. World Energy Council.
 • Gilewska, M., Otremba, M. (2013). Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na obszarze miasta Konina. [Revitalisation of post-mining resions in the area of the town of Konin]. Zesz. Nauk. Uniw. Zielonog. Inż. Środ., 149(29), 59-67 [in Polish].
 • Gruszczyński, S. (2010). Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych [Classification of soils in post mining areas reclamation]. Przegl. Górn., 66(10), 120-125 [in Polish].
 • GUS (2012-2016). Skup i ceny produktów rolnych w... [Purchase and prices of agricultural products in...] 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Warszawa: GUS [in Polish].
 • Kasztelewicz, Z., Sikora, M., Zajączkowski, M. (2012). Złoże Poniec-Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego węgla brunatnego [The Poniec-Krobia deposit in extending the Konin lignite mining and power generation basin]. Polit. Energ., 15(3), 135-146 [in Polish].
 • Kępińska-Kasprzak, M. (2015). Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą [Hydrological droughts in Poland and their impact on water management]. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk. [in Polish].
 • Kiełczewski, D. (2011). Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią głównego nurtu [Homo oeconomicus versus homo sustinens. Remarks on methodological differences between the economy of sustainable development and the mainstream economy]. In: B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki (pp. 12-27). Białystok: WSE [in Polish].
 • Malewski, J. ( 2011). Wielkość i koszty zabezpieczenia roszczeń w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego [The value and costs of claims security in opencast lignite mines]. Przegl. Górn., 10, 88-96 [in Polish].
 • Pepliński, B., Wajszczuk, K., Wielicki, W. (2004). Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego [Vertical integration and profitability of pig production]. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu [in Polish].
 • Polityka energetyczna Polski do 2050 roku [The energy policy of Poland until 2050] (2015). Projekt Ministerstwa Gospodarki. Warszawa.
 • Poskrobko, B. (2011). Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju [Methodological aspects of the economics of sustainable development]. In: B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki (pp. 69-81). Białystok: WSE [in Polish].
 • Przybyłek, J. (2015). Węgiel brunatny - bogactwo czy przekleństwo południowo-zachodniej Wielkopolski. [Brown coal - wealth or curse of south-west Wielkopolska]. Przegl. Wielkop., 29, 3(109), 35-49 [in Polish].
 • Przybyłek, J., Górski, J. (2016). Złoże węgla brunatnego Oczkowice - głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym. Przegl. Geol., 64(3), 183-191 [in Polish].
 • Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 1999 [Report on the state of the environment in the Wielkopolskie voivodeship in 1999] (2000). Poznań: WIOŚ [in Polish].
 • Raport z wyników spisów powszechnych 2002 [Report on the results of 2002 censuses] (2003). Województwo wielkopolskie. Poznań: Urząd Statystyczny [in Polish].
 • Rocznik statystyczny przemysłu [Statistical industry] (2017). Warszawa: GUS [in Polish].
 • Stachowski, P. (2007). Ocena odbudowy zwierciadła wody na terenach przekształconych działalnością górnictwa węgla brunatnego [Assessment of the reconstruction of the water table in the areas transformed by brown coal mining]. Rocz. Ochr. Środ., 9, 225-238 [in Polish].
 • Zwierzęta gospodarskie w 2015 roku [Livestock in 2015] (2016). Warszawa: GUS [in Polish].
 • Zegar, J. (2012). Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego we współczesnym świecie [Conditions and factors of sustainable agriculture development in the modern world]. In: J. Zegar, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15). Warszawa: IERiGŻ - PIB [in Polish].
 • Zegar, J. (2013). Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia [The issue of food security and economics]. Materiały konferencyjne IX Kongres Ekonomistów Polskich. Retrieved May 24th 2016 from: kongres.pte.pl/kongres/do-pobrania.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.