PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 2 | 212--237
Tytuł artykułu

Język pisany, reguła prawna i abstrakcyjna moneta - archaiczne początki myślenia naukowo-filozoficznego

Autorzy
Warianty tytułu
Writing, Legal Rule and Abstract Coin - the Archaic Beginnings of Scientific and Philosophical Thought
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważny dla naukowego i filozoficznego sposobu myślenia jest problem okoliczności, które wpłynęły na wykształcenie takiego typu rozważań, różnego od objaśniania rzeczywistości za pomocą mitologicznych wierzeń. Sensem umysłowych poszukiwań człowieka filozofującego okazał się namysł nad regułą, nad kierującą wszystkim zasadą, tj. zarówno światem naturalnym (kosmosem), jak i relacjami między ludźmi. Doszło do tego sposobu myślenia po tym, gdy pojawiła się potrzeba i możliwość spisania (ustanowienia) abstrakcyjnych norm prawa (nomos) dla pewności i sprawdzalności orzecznictwa, dla obrotu gospodarczego, a zwłaszcza dla własności (prawo cywilne), wartość której wyrażono abstrakcyjnie w pieniądzu monetarnym. Były to znaczące okoliczności dla zainicjowania i rozwoju myślenia naukowo-filozoficznego (abstrakcyjnego). Innymi fundamentalnymi warunkami rozwoju nauki i filozofii była wolność, równość i uznanie dla inności, a także nieortodoksyjny charakter wierzeń (mitów). Te zapewniała zaś obywatelska, kosmopolityczna i rozwinięta gospodarczo polis, zwłaszcza demokratyczna. Owe warunki rozwoju nauki i okazały się uniwersalne i ponadczasowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Important for the scientific and philosophical mode of thought is the issue of circumstances that lead to the emergence of such type of reflection, different from traditional ways of explaining the reality by mythological beliefs. The spiritual search of a philosophising man turned out to be a reflection upon rule, upon the all- -governing principle, i.e. both the natural world (cosmos) and the relations between people. This mode of thought evolved when a need and possibility for writing down (setting out) abstract legal norms (nomos) for the sake of certainty and verifiability of judgments arose. It was vital also for the trade and in particular for ownership (civil law), whose value was abstractly expressed in monetary money. These were the crucial factors in the initiation and development of scientific and philosophical (abstract) thought. Other fundamental conditions for the development of science and philosophy included liberty, equality and respect for otherness, as well as the non-orthodox character of beliefs (myths). These were ensured by the civic, cosmopolitan and economically developed polis, particularly the democratic one. Such conditions for the development of science and philosophy have proved to be universal and timeless.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Law   Philosophy   Science   Money  
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
212--237
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2004. Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Do końca wojen perskich, Warszawa 1988.
 • Chadwick J., Odczytanie pisma linearnego B, Warszawa 1964.
 • Cross M., The Creativity of Crete. City States and the Foundation of the Modern World, Oxford 2011.
 • Gadamer H.G., Początek filozofii, Warszawa 2008.
 • Gajda J., Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wrocław 1986.
 • Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1994.
 • Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011.
 • Herodot, Dzieje, Warszawa 2004.
 • Hezjod, Prace i dnie, Wrocław 1952.
 • Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1990.
 • Krawczuk A., Mity, mędrcy, polityka, Warszawa 1975.
 • Krońska I., [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2006.
 • Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.
 • Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.
 • Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.
 • Nightingale A.W., The Philosophers in Archaic Greek Culture, [w:] H.A. Shapiro, Introduction, [w:] H.A. Shapiro (red.), The Cambridge Companion to Archaic Greece, Cambridge 2007.
 • Oniszczuk J., Hezjod: prefilozofia pracy, sprawiedliwości i hybris, [w:] M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa 2016.
 • Oniszczuk J., Sprawiedliwość jako wieczna i regularna wymiana według inteligentnej miary. Poszukiwanie prawa, [w:] J. Osiński (red.), Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Warszawa 2016, s. 13-67.
 • Oniszczuk J., Użyteczność wiedzy, władzy, państwa i prawa w poszukiwaniach pitagorejskich, "Państwo Prawne" 2015, 1(5), s. 7-57.
 • Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 2008.
 • Stamatellos G., Introduction to Presocratics, Malden-Oxford 2012.
 • Szulczewski G., Aporie filozofii a kondycja racjonalizmu, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531782

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.