PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 406--416
Tytuł artykułu

Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa polskiej branży mleczarskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intra-Industry Trade Exchange of Polish Dairy Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Akcesja do UE skutkowała silniejszą integracją krajowego rynku mleka z rynkami zewnętrznymi. Gospodarstwa rolne i przemysł mleczarski dostosowały się do nowych uwarunkowań rynkowych. W szczególności dotyczyło to handlu zagranicznego, którego znaczenie w bilansie rynkowym i w przychodach ze sprzedaży znacząco wzrosło. W latach 2014-2016 dynamicznie zwiększyły się nie tylko obroty handlu zagranicznego, lecz także wystąpiły w nim duże zmiany strukturalne. Wymiana handlowa przekształciła się z międzygałęziowej w intensywną wymianę wewnątrzgałęziową. Branża mleczarska pozostaje dużym eksporterem netto. Pozytywne zmiany odnotowano w strukturze towarowej handlu zagranicznego, gdyż zwiększył się udział produktów przetworzonych. Głównymi partnerami w handlu zagranicznym stały się państwa UE, co potwierdza silną integrację branży z rynkiem UE. Duży sukces eksportowy na rynku UE był wynikiem konkurencyjności polskiego mleczarstwa(abstrakt oryginalny)
EN
The accession to the EU tightened the integration of the domestic dairy market with external markets. Both the farming and dairy industry have adjusted to the new market conditions. The adjustment concerned particularly the development of foreign trade, which considerably strengthened its position in the market balance sheet as well as in the revenue structure. Over the period of 2014-2016 the foreign trade volume shoved a dynamic increase accompanied with substantial changes in the structure. Foreign trade evolved from inter- to intensive intra-branch one. The dairy sector reached the position of a large net exporter. The structure of foreign trade in dairy products showed positive changes namely growing the share of processed products. The EU members are key partners for Polish exporters which confirms strong linkages of the Polish dairy sector with the EU one. Large growth in exports to the EU market was an undisputed success resulting from the competitiveness of Polish dairy sector(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • Czarny E., 2002, Teoria i praktyka handle wewnątrzgałęziowego, Monografie i Opracowania SGH, nr 496, SGH, Warszawa.
 • Fontagné L., Freudenberg M., 2002, Long - Term Trends in Intra - Industry Trade, Frontiers of Research in Intra - Industry Trade, Palgrave Macmillan, New York.
 • Henry de Frahan B.H., Tharakan J., 1998, Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the Processed Food Sector, Catholic University of Louvain, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Salt Lake City.
 • Krugman P.R., 1981, Intraindustry Specialization and the Gains form Trade, The Journal of Political Economy, vol. 89, no. 5, s. 959-973.
 • Linder S.B., 1961, An Essay on Trade and Transformation, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala.
 • Luciani S.F., 1981, A Note to the Concept of Two Way Trade, Review of World Economics, vol. 117, no. 1.
 • Luderer D., Nollau V., Vetters K., 2010, Mathematical Formulas for Economists, Verlag F. Vahlen, München.
 • Misala J., Pluciński E.M., 2000, Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a UE, SGH, Warszawa.
 • Pietrzak M., 2014, Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 3-21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Rymarczyk J., 1996, Handel zagraniczny organizacja i technika, PWE, Warszawa.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy, 2017, nr 53, IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, Warszawa.
 • Seremak-Bulge J. (red.), 2005, Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005, PW 2005-2009, nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Seremak-Bulge J. (red.), 2011, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, praca zbiorowa, Studia i Monografie, nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Szczepaniak I. (red.), 2015, Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1), PW 2015-2019, nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Szczygieł A., Piekarska J., 1979, Popularne tablice wartości odżywczych żywności, PZWL, Warszawa.
 • Szymański W., 2002, Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Urban R. (red.), 2008, Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową, PW 2005-2009, nr 90, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.