PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 440--450
Tytuł artykułu

Gospodarowanie rzeczywistymi zasobami czasu wolnego przez studentów - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Actual Leisure Time Resources by Students - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zidentyfikowanie form spędzania czasu wolnego przez studentów z dwóch ośrodków akademickich w celu wykazania różnic w zagospodarowaniu czasu wolnego. Studenci to grupa społeczna, która dzięki swej młodości i dynamice może stawać się czynnikiem zmiany społecznej i wywierać wpływ na przemiany całego społeczeństwa czy regionu. Podstawową metodą zbierania materiału badawczego był sondaż diagnostyczny, w którego ramach zastosowano kwestionariusz autorskiej ankiety. Badania przeprowadzono w marcu 2018 r. na próbie badawczej składającej się z 267 studentów. Studenci okazali się grupą bardzo zróżnicowaną, nie można zatem mówić o jakimś określonym sposobie spędzania czasu wolnego. Wyraźne różnice w sposobach spędzania czasu wolnego zidentyfikowano w zależności od płci. Relaks młodych mężczyzn - studentów został wyraźnie zdominowany przez komputer i Internet(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify forms of spending leisure time by students from two academic centers in order to show differences in the management of leisure time. Students are a social group that thanks to their young age and energy can become a factor of social change and influence the transformation of entire society or region. The basic method of collecting the research material was a diagnostic survey, in which the author's own questionnaire was used. The survey was carried out in March 2018 on a sample of 267 students. The students turned out to be a very diverse social group, so it is impossible to talk about any group-specific way of using leisure time. There are, however, clear differences in the ways of spending leisure time related to gender. Leisure of young male students was clearly dominated by the use of computer and the Internet. In addition, a small percentage of leisure students engaged in sports(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aguiar M., Bils M., Charles K.K, Hurst E., 2017, Leisure Luxuries and the Labor Supply of Young Men, NBER Working Paper no. 23552.
 • Bartkowiak R., 2008, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 39-40, 46.
 • Bombol M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa, s. 19-21.
 • Czaja S., 2011, Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 223.
 • Dumazedier J., 1960, Current Problems of the Sociology of Leisure, International Social Science Journal, no. 2, s. 522-531.
 • GUS, 2016, Budżet czasu ludności 2013, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, s. 17.
 • Juster F., Stafford F., 1991, The Allocation of Time: Empirical Findings, Behavioral Models, and Problems of Measurement, Journal of Economic Literature, vol. 29, no. 2, s. 471-522.
 • Kolny B., 2016, Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków, Handel Wewnętrzny, nr 2, s. 228-240.
 • Kwilecki K., 2011, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 9.
 • Mroczkowska D., 2008, Czas wolny jako kategoria społeczna i kulturowo zmienna. Przeobrażenia w czasowej organizacji oraz doświadczaniu czasu wolnego, [w:] W. Muszyński (red.), Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 89.
 • Murawska A., 2015, Współczesna konsumpcja usług - determinanty, trendy i kierunki przemian, Logistyka, nr 2, s. 991-998.
 • Niezgoda A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z geografii turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101-104.
 • Nowak A., 2010, Czas pracy zawodowej a czas dla rodziny - na podstawie badań budżetu czasu, Polityka Społeczna, nr 3, s. 14.
 • Pięta J., 2008, Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2008, s. 17.
 • Pisarska B., 2015, Badanie budżetu czasu studentów, w tym ich czasu wolnego - studia przypadków,[w:] M. Makowska-Iskierka (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159-175.
 • Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa, s. 344-348.
 • Roettke A., 2017, Gdzie ci mężczyźni? Są w innym świecie, Dziennik Gazeta Prawna, nr 244, s. A15.
 • Rose J.L., 2016, Free time, Princeton University Press, Princeton and Oxford, Woodstock, s. 8.
 • Schulze C., 2011, Policy recommendations on innovation in services, [w:] Promoting Innovation in the Services Sector: Review of Experiences and Polices, United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, New York-Geneva, s. 197.
 • Walczyna A., Łucjan I., 2012, Postęp techniczny a humanizacja pracy, Postęp Nauki i Techniki, nr 12, s. 192.
 • Winiarski R., 2011, Wprowadzenie do zagadnień rekreacji i czasu wolnego, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza "Łośgraf", Warszawa, s. 15-16.
 • Zaniewska K.A., 2012, Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta, COLLOQUIUM, WNHiS, nr 3, s. 123-144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.